lördag, augusti 05, 2006

Folkpartiet satsar på upprustad psykiatri

Det är bara att erkänna. Den stora psykiatrireformen för ett antal års sedan är ett jättefiasko. Andemeningen var bra men resultatet en katastrof

Dagligen möts vi av artiklar om vansinnesdåd utförda av människor som mår psykiskt dåligt. Anna Lindhs mördare är ett exempel. Mannen som knivhögg två anställda på en bank i Göteborg för några dagar sedan, ett annat.

Men alla som mår dåligt begår inte brott utan det finns de som lever ensamma i misär och kämpar mot sin sjukdom.

Det känns bra att folkpartiet tar upp denna fråga i en rapport som presenterade i Västervik idag.

Här är folkpartiets förslag i punkter:

1. Större resurser. Staten måste, åtminstone under ett långt övergångsskede, tillföra resurser för en återupprustning av svensk psykiatrisk vård. Den trepartsöverenskommelse mellan staten, landstingen och kommunerna vi förordar förutsätter ett statligt resurstillskott. Den statliga psykiatrisamordnaren har föreslagit ett tillskott på en miljard kronor. Folkpartiet delar den bedömningen och i vår alternativbudget finns ett finansierat utrymme för en sådan satsning.

2. Genomför de färdiga förslagen. De senaste tio åren har psykiatrin utretts upprepade gånger. Tyvärr ligger alla förslag och samlar damm på regeringens hyllor. En ny regering borde snabbt genomföra de detaljerade och genomtänkta förslag som finns.

3. Fler platser för vård och boende. Landsting och kommuner ska använda en del av pengarna till att öka antalet platser i sluten vård, gruppboenden och andra boendeformer med stödinsatser. Ingen ska avvisas från psykiatrin på grund av platsbrist. Vi bedömer att behovet rör sig om 2 000 platser.

4. Tvång i öppenvården. Ett nytt tvångsinslag bör införas, som påminner om det som fanns tidigare och då kallades försöksutskrivning. Bakgrunden är att tusentals människor med psykiska besvär kan vårdas ute i samhället under förutsättning att de tar sina mediciner och i övrigt uppfyller de villkor som ställts upp för den öppna vården. Patienter som kan bli farliga för sig själva och andra om de t.ex. missbrukar narkotika eller låter bli att ta sin medicin, måste mycket snabbt kunna tas om hand om de inte följer villkoren för öppen vård. Det innebär att de, efter beslut av chefsöverläkare, flyttas till sluten tvångsvård om de inte följer vissa behandlingsregler.

5. Slut på flummet. Landsting och kommuner ska förbinda sig att utmönstra ovetenskapliga behandlingsmetoder. Staten leder arbetet genom Socialstyrelsen. Psykiatrin ska vara vetenskapligt baserad och hålla en jämn standard över landet.

6. Särskilt stöd för personer med ”dubbeldiagnoser”. Missbruk och psykiska problem är en vanlig kombination. Alla kommuner och landsting ska ha samordnade behandlingsprogram för det. Staten ska finansiera missbrukarvård på institution. Ingen ska nekas psykiatrisk vård på grund av sitt missbruk, eller missbrukarvård på grund av sin psykiska sjukdom.

7. Avlasta specialistvården. Landstingen ska se till att husläkarmottagningar, vårdcentraler och självhjälpsgrupper kan hantera de vanligaste psykiska problemen, som livskriser och lättare depression.

8. Prioritera barnen. Väntetid på bedömning och behandling ska vara högst en månad i barn- och ungdomspsykiatrin, och det måste finnas slutenvårdsplatser även för den här gruppen.

9. Slut på passiviseringen av psykiskt sjuka. Människor med psykiska funktionshinder ska ha rätt till daglig sysselsättning, för att bryta isolering och passivitet. Kostnaden för detta ryms knappast i den miljard vi anvisar nu utan får finansieras successivt.

10. Personliga ombud i alla kommuner. Psykiskt sjuka är inte sällan utsatta, sköra människor. Statligt stöd ska utgå för att personliga ombud ska finnas i alla kommuner – de bidrar till att den enskilde kan göra sin röst hörd och att hon eller han behandlas med värdighet.

11. Gör fler farlighetsbedömningar. Ingen som kan misstänkas vara farlig för sig själv eller andra ska lämna en psykiatrisk klinik utan att en farlighetsbedömning har gjorts.

fredag, augusti 04, 2006

Avskaffa Apotekets monopol

Läste en insändare i GP där man beskrev ett besök på ett Apotek. Plötsligt kom det någon mitt på dagen och sa att man var tvungen att stänga någon timme för man hade inte personal. De som suttit och väntat fick gå ut. Man expedierade inte ens de som satt med kölappar.

Kan ni tänka er samma hända i er lokala matbutik? Plötsligt slänger man ut kunderna för man har inte personal?

Såsom Apoteket agerar bara ett monopol som inte behöver vara rädd om kunderna. Man behöver ju inte sköts sin personalförsörjning eller personalpolitik för man kan ju alltid stänga. och kunderna har inget konkurrent att gå till. Man tar sig för pannan.

Sverige är det enda land i hela OECD som har ett apoteksmonopol. Dessutom är den svenska apotekstätheten påfallande låg och kötiderna är långa. Erfarenheter från bland annat Norge och Danmark visar att ökad mångfald leder till fler apotek, bättre tillgänglighet och service såväl i glesbygd som i storstad samt lägre läkemedelskostnader för den enskilde.

Folkpartiet vill att det svenska apoteksmonopolet ska konkurrensutsättas, genom att licensierade butiker och apotek får rätt att verka på lika villkor. Det tycker jag är ett bra krav.

Och varför kan inte ICA, Willys Coop och andra sälja vanliga huvudvärkstabletter och liknande receptfria läkemedel efter en licensprövning?

Jag vet inte varför de tre förenade vänsterpartierna (s+mp+v) är så rädda för att ta bort denna socialistiska rest.

Med en ny regering försvinner Apotekets monopol.

Ännu ett skäl att rösta på folkpartiet och alliansen.

torsdag, augusti 03, 2006

Valupptakt på torget med Cecilia Malmström
När Folkpartiet i Kungsbacka drog igång sin valkampanj på den traditionella augustimarknaden på torget gästades vi av EU parlamentarikern Cecilia Malmström. Hon fortsatte att samla in namn för det meborgarinitiativ som Cecilia tagit initiativ till för att EU parlamentet enbart skall sammanträda i Bryssel och inte ha vissa sessioner i Strasbourg. Något som kostar nästan 2 miljarder kronor per år. Hittills har nästan 850 000 personer skrivit på uppropet.

Skriv under du med genom att trycka här.

Det gjordes också en enkät om huruvida medborgarna i Kungsbacka känner sig trygga i sin kommun och flygblad delades ut både om lokal- och rikspolitik.

Som ni kan se på bilden ställde många folkpartister upp och gjorde denna del av torget orange.

tisdag, augusti 01, 2006

Folkpartiets valfilm

Inför detta års val har folkpartiet tagit fram en reklamfilm. Ganska kul faktiskt. Den kommer att visas iTV4+, TV400 och TV4Fakta fram till valdagen. Reklamfilmen kommer också att visas på bio och i internetannonsering

Klicka på länken nedan så kommer du till Knuff.se.

Folkpartiets TV reklam

Nytt parti. Unikt?

När jag för någon vecka sedan läste om att Big Brother kändisen Linda Rosing skall starta ett nytt parti tänkte jag direkt att detta är en PR kupp. Några skall försöka få en massa publicitet kring Linda Rosing och sedan slutar det med att man istället lanserar en pokersajt, parfym, kläder eller något annat.

Att starta ett parti 47 dagar innan valet, utan medlemmar, utan kandidater, utan partiprogram och valsedlar är minst sagt omöjligt.

Partiet skall ju heta ”Unika Partiet” och det skulle inte förvånad mig om det lanserades en produkt med just detta namn i sig.

Igår registrerades partiet. Man beställde 203 000 valsedlar med bara ett namn på, Linda Rosings.

Man behöver ca: 220 000 röster för att komma in i riskdagen. Beror lite på hur stort valdeltagandet är. Alltså har man inte ens beställt valsedlar som räcker till att komma in i riskdagen. Och man behöver en rejäl överupplaga.

Som PR kupp är det ganska skickligt lanserat. Expressen och Aftonbladet har ju skrivit en massa. Undra vad det är för ”unikt” Linda Rosing kommer lansera. Att det är politik tvivlar jag på.

söndag, juli 30, 2006

Utrikesminister Leijonborg?

Tidningarna spekulerar vilt om vilka personer som skall bli statsråd i en borgerlig regering. Senast var det Dagens Industri som tror att moderaterna får statsminister, finansminister och utrikesminister.

Under förutsättning att storleken på partierna någorlunda följer opinionsundersökningarna tror jag säkert att Fredrik Reinfeldt blir statsminister. Att moderaterna denna gång får ta hand om finanserna är väl lika troligt. Folkpartiet har ju haft den posten i andra borgerliga regeringen och den är rätt otacksam. I en enpartiregering har finansministern en stark ställning speciellt som om man som Pär Nuder sköter förhandlingarna med stödpartierna. Men i en koalitionsregering så blir det slutligen partiledarna som avgör.

Det jag tror att man har fel om är utrikesministerposten. Den har efter att Sverige kom med i EU blivit en post med hög profil. Utrikesministern är också självskriven på alla toppmöten. Skulle Dagens Industri ha rätt så skall moderaterna vara enda parti som finns med på EU: s toppmöten då Sverige ofta representeras av stats- utrikes- och finansministrarna.

Det som talar emot en moderat utrikesminister är att deras kandidat Gunilla Carlsson inte lyckats framstå som någon självklar utrikesminister och stark kandidat.

Jag tror att utrikesministerposten borde passa Lars Leijonborg. Han är kunnig och intresserad av internationella frågor, globaliseringen och annat som följer med utrikesministerposten.

Med två biträdande ministrar, såsom det är nu, skulle Lars Leijonborg ha tid över att även vara partiledare.

Mitt tips är att Gunilla Carlsson blir någon slags EU minister och en av de två biträdande utrikesministrarna. Som biståndsminister tror jag Cecilia Malmström är en stark kandidat.

Först skall vi dock vinna valet. Skinnet skall inte säljas förrän björnen är skjuten, som centerledaren Gunnar Hedlund sa en gång.

Men det är alltid kul att spekulera och kom ihåg vad ni läste det först.