onsdag, april 16, 2008

Hur långt skall kontrollsamhället få gå?

Det är så lätt att kräva mer kontroll och övervakning.

- Den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta, säger ofta de som vill ha mer övervakning.

Förvånande är att en vanlig balanserad röst som f.d. kd-ledaren Alf Svensson kräver ett nationellt DNA register. Som tur är avfärdas det av experter som både för dyrt och för krångligt. Statens kriminaltekniska laboratorier skulle behöva mångdubblas som myndighet men ändå inte få ordningar på ett sådant register.

I sin argumentation i tidningen Dagen för ett sådant register så återkommer Alf Svensson just till det där argumentet som alltid används. Han säger ” Har man rent mjöl i påsen så behöver man inte vara rädd.”.

Till svar för integriteten säger vänsterpartisten lena Olsson att ett DNA-register kan uppfattas kränkande för den enskilda individen och kan bidra till att skapa ett odemokratiskt samhälle.

- Att tvinga människor att registrera sig är rena diktaturmetoderna, Och vi har inga garantier för att vi på så sätt kommer åt fler brottslingar.

Mycket bra sagt.

Det är också glädjande att folkpartiet idag presenterade ett integritetssamråd.

Där tas bland annat följande saker upp:

Nätmobbing av unga
Skärpt skadeståndsansvar för missbruk av uppgifter från kameraövervakning.
Ifrågasätt SPAR-registret.
Möjligheten att begära utdrag ur belastningsregistret ska vara reglerad i lag.
Bättre löpande parlamentarisk uppföljning av situationen för den personliga integriteten.
Tydligare tidsgränser för samtycke till personuppgiftsbehandling.


Men en annan viktig punkt som tas upp är när inskränkningar i den personliga integriteten kan försvaras. Folkpartiet listar tre punkter där man kan pröva inskränkningar.

om det finns ett annat intresse som uppenbart måste väga tyngre än integritetsintresset,
om detta intresse inte kan tillgodoses på annat sätt och åtgärden är effektiv,
om åtgärden inte är mer långtgående än att den är proportionerlig mot det intresse som ska tillgodoses

Det är ett samråd och inte ett färdigt dokument. Men intressant ändå. Nu går det ut på samråd inom folkpartiet. Läs det gärna här.
Det är bra att folkpartiet inte hemfaller till ”rent mjöl i påsen” argumentet utan vågar ta denna svåra fråga på allvar.

DNHD

Nöjda och "lagom" engagerade invånare

Denna insändare har jag fått införd i Laholms Tidning i slutet av förra veckan.

Mer öppenhet och insyn

Landstinget Halland är ofta ett landsting som ligger i framkant. Men inte när det gäller öppenhet och medborgarinflytande. Detta trots att man har ett mål som säger ”Nöjda och engagerade medborgare”

Tidigare har landstingsfullmäktige avslagit en motion från (mp) att införa medborgarförslag. Engagerade medborgare vill man ha, men inte så engagerade att de lägger förslag till politikerna.

Vid senaste mötet med landstingsfullmäktige avslogs också folkpartiets motion att landstinget som huvudägare skulle arbeta för att länstrafikens bolagsstämmor skulle vara öppna med möjlighet till frågestund.

Landstinget har inte som många kommuner och landsting en frågestund för allmänheten när bokslutet tas. Inte heller har man vid några tillfällen per år öppna sammanträden. Landstingsfullmäktiges möten finns inte att avlyssna på hemsidan. Inga sammanträden med fullmäktige sker utanför Halmstad.

Folkpartiet föreslog för ett år sedan att en tillfällig demokratiberedning där alla partier ingår skulle tillsättas. Inte för att titta på landstingets nya organisation eller för att skapa en ny beredning utan för att under en kortare tid utreda möjligheten att landstinget kan bli mer öppet och ge medborgarna större insyn.

För att man skall få de nöjda och engagerade medborgare som landstinget vill ha.

Vi hoppas att Landstingsfullmäktige skall se värdet med mer öppenhet och insyn.

Annars kanske målet bör omformuleras till ”Nöjda och lagom engagerade medborgare”.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

söndag, april 13, 2008

När kommer alliansen vara ikapp s+mp+v?

Alla opinionsmätningar med undantag av en har sedan årsskiftet visat att alliansen tar in på s-mp-v.

Dagens SIFO mätning som publiceras i Svd och GP visar på minskad skillnad mellan blocken på 5,9 %.

Det är väldigt tyst hos vänsterbloggar. Hos dem som dömt ut alliansen. Påstått att den var den mest impopulära regeringen någonsin. Som tagit ut vinsten 2010 i förskott. Även professorn Sören Holmberg har dömt ut alliansen med hänvisning till statistik. Vad säger han nu?

Det är väldigt vanskligt i politik att använda sig av statistik och att ”ingen gjort så” tidigare.

Före 1992 var det så att om man som presidentkandidat inte vann New Hampshire så blev man inte president. Statistiken visade detta. Bill Clinton vann inte men blev president. År 2000 förlorade George W Bush delstaten men blev president.

Så nu säger väl statistiken att den som förlorar New Hampshire blir president. Vilket skulle innebära Barack Obama blir nästa president då både Clinton och McCain vann delstaten i år.

Fortsätter uppgången för alliansen så är blocken snart lika. Är man ikapp före sommaren eller till halvtid i mandatperioden i höst?

SvdDNDagenHD