fredag, februari 15, 2008

Vårdartikel - Hallands Nyheter

Det har ju varit en debatt på Hallands Nyheters insändarsida om köer på akuten i Varberg. Jag bidrog med två insädnare.

I en artikel på debattsidan i Hallands Nyheter idag beskriver jag lite utförligare de förändringar som bör göras.

Bra vård kan bli bättre

Signaturen "Stolt mamma" skrev en insändare i Hallands Nyheter om långa väntetider på akuten i Varberg. Jag svarade genom att berätta om folkpartiets förslag om vårdgaranti på akuten. Mitt inlägg har resulterat i åtskilliga insändare i HN. Även om alla inte håller med mig är det oerhört glädjande att sjukvårdsfrågor skapar detta intresse och debatt.

Landstingspolitik beskrivs ibland som tråkig och landstingsvalet som det bortglömda valet. Kanske bortglömt av media, men bra sjukvård med korta köer, bra bemötande och god tillänglighet är aldrig tråkigt. Det är en utmaning för varje politiker i landstinget och det är en utmaning åtminstone folkpartiet tar på allvar.

Jag har på insändarsidor, i telefonsamtal och i e-post jag fått mött åsikten att en vårdgaranti i akutsjukvården är omöjlig. Men jag accepterar inte detta. Varför skall det vara omöjligt att det maximalt får ta fyra timmar från det man skrivs in tills man antingen överförs till avdelning, får akut behandling eller skrivs ut?

Att det går att införa en vårdgaranti inom akutsjukvården har brittiska statliga sjukvården NHS visat. Man satte i början av 2000-talet målet att 2004 införa en vårdgaranti så som jag beskrivit den ovan.

Sjukhusen fick några år på sig att ändra arbetssätt och sätta till de resurser som behövdes.

En oberoende granskning visade att efter några år fick 96-98 procent av patienterna behandling eller blev inlagda inom fyra timmar.

Att man aldrig kan nå 100 procent är givet då t ex olyckor kan inträffa som gör att akutvården får prioritera annorlunda.

Svensk sjukvård är budgetstyrd som en planekonomi. Vårdval Halland är ett sätt att låta patientens behov styra mer i primärvården. Att göra tillgänglighet och bemötande viktigt.

Men vi måste också få in detta tänkande på sjukhusen. Jag har aldrig träffat en vårdanställd som inte vill göra ett bra jobb.

Det är därför vi landstingspolitiker har skyldighet att ge våra anställda möjligheterna och resurserna att göra sjukvården bättre.

Vi skall t ex inte tala om hur vår kunniga personal skall genomföra en vårdgaranti på akuten. Som landstingspolitiker skall vi vara tydliga på vad vi förväntar oss och följa upp dessa mål.

Tillföra resurser på rätt ställen och där de behövs. Inte av automatik eller på grund av att någon skriker högst. Ständiga överskridanden får inte heller styra. Det är inte alltid bevis för att det behövs mer pengar utan kan istället bero på att man använder de pengar man fått på fel sätt.

Folkpartiet har antagit utmaningen att göra den halländska sjukvården, en av Sveriges bästa, ännu bättre och ännu effektivare.

Vårdgaranti på akuten, minskade köer, bra tillgänglighet och bättre bemötande borde inte vara svårt att enas om.

Tommy Rydfeldt

torsdag, februari 14, 2008

Alliansens goda vecka fortsätter

Regeringen goda vecka fortsätter. (Läs tidigare inlägg denna vecka) I dag visar ytterligare en opinionsmätning, från SKOP, att oppositionens ledning krymper. Extra roligt är givetvis att folkpartiet ökar med 1,5 % till 8,8%. Över 1% bättre än valresultatet 2006.

Nu är skillnaden mellan regeringen och oppositionen 7,7%.

Det är andra mätningen i rad där skillnaden minskar.

De som på vänstersidan tagit ut valsegern 2010 i förskott har nog fått kalla fötter. Det behövs bara några procents uppgång för alliansen och samma tillbakagång för de tre vänsterpartierna, så är det lika igen.

Socialdemokraterna har ju börjat bli mer konkreta. Bytt talespersoner och börjat tala om vilken politik man vill föra. Och väljarna gillar uppenbart inte vad man ser. Matchen har börjat.

Ännu ett steg mot alliansens återval 2010.

SvdDNSydsvHD

Behövs ett oppositionsråd i Kungsbacka?

Socialdemokraternas ledare i Kungsbacka, Åke Eliasson, har i en interpellation och insändare ställt frågor kring upphandlingen av ett äldreboende. Vilket han har full rätt att göra.

Men interpellationen och insändaren baseras dock på tidningsartiklar och inte fakta från förvaltningen. Han reserverar sig också för eventuella fel i artiklarna.

Är det så (s) bedriver politik? Genom att läsa tidningar?

Jag tar inte ställning till om upphandlingen gjorts korrekt men undrar givetvis om man behöver ett oppositionsråd om intresset för fakta är så lågt så man inte ”orkar” höra med ansvarig förvaltning?

Idag får jag in följande insändare i Kungsbacka Posten.

Behöver vi ett oppositionsråd?

Trots att socialdemokraterna är i opposition har man i demokratins namn låtit dem ha insyn genom en heltidsarbetande kommunalråd i opposition.

De skall kunna ta del av material, träffa tjänstemän, ställa rätt frågor och allmänt hålla sig informerande, för att kunna bilda sig en uppfattning. Kommunalrådet Åke Eliasson (s) har över 40 000 kr i månaden för detta.

Nu Åke Eliasson läst Kungsbacka Posten och funderar kring upphandlingen av Kolla äldreboende. Vilken han är i sin fulla rätt att göra.

Men Åke Eliasson har tydligen inte brytt sig om att höra med ansvarig förvaltning eller nämnd.

Han utgår från en tidningsartiklar med förbehållet ”med reservation för att tidningsuppgifterna inte ger hela bilden”.

Så han beslutar sig ställa frågor i kommunfullmäktige till kommunalrådet Per Ödman (m)

Och han har redan slutsatsen klar ” Är det rimligt att kommunen garanterar att företag skall gå med vinst”?

Jag hade förväntat mig att ett oppositionsråd använde de kanaler och möjligheter för information som står till buds och därefter drar slutsatser. Tidningen kan ha rätt och tidningen kan ha fel. Men man tar väl reda på fakta och får ”hela bilden”?

Följande fråga kan ställas: Är det rimligt att skattebetalarna betalar för att socialdemokraterna skall ha ett kommunalråd som skaffar sig information via tidningsläsande?

Och socialdemokraterna borde var bekymrade över att deras ledande politiker använder tidningen och inte kommunens förvaltningar när han tar reda på information för dem.

Behöver vi ett kommunalråd i opposition?

Tommy Rydfeldt
Folkpartist

onsdag, februari 13, 2008

Hamnar riksbanken snett igen?

Vi har ju en självständig riksbank. Och det är bra. Men det gäller att den också tar sitt ansvar för den ekonomiska politiken.

I USA sänker man nu räntan och det ganska snabbt. Från 4,25 % till senast 3,0 %. Bank of England sänkte räntan senast 7 februari med 0,25 % till 5,25 %. ECB (europeiska centralbanken) ligger kvar på 4 %.

Danmarks nationalbank har valt att ligga kvar på 4 %.

I detta läger höjer svenska riksbanken räntan med 0,25 % till 4,25 %.

Att dagens höjning inte från applåder från något håll är lätt förståligt.

- Det här är stort på den globala finansmarknaden att Riksbanken går rakt emot resten av centralbankerna i västvärlden. Det har tagit alla på sängen, säger Henrik Mitelman på SEB till E24.

Michael Boström, analyschef på Danske Bank i Stockholm är starkt kritisk till Riksbankens kommunikation, som sedan ett år går ut på att inte kommentera räntan mer än i samband med de penningpolitiska sammanträdena.

- De måste ändra på kommunikationen. Det här fungerar inte på ett endaste sätt, säger han till E 24 och fortsätter:

- Riksbanken har snurrat upp hela marknaden på läktaren. Det här måste betyda att analytikerkåren är osedvanligt korkad eller så har kommunikationen brutit ihop


Och så är kritiken över lag. Det är svårt att hitta en positiv röst.

Riksbanken har vid andra tillfällen sänkt och höjt räntan utan att man förstått riktigt varför.

Man sänkte 2005-06-22 räntan till 1,50 %. Tveksamt om det fanns behov av detta.

Kring 2001-2002 verkade man inte veta vilket ben man skulle stå på.

Så här höjdes och sänktes räntan mellan 2001-07-11-2002-11-20

2001-07-11 4,25 + 0,25 %

2001-09-19 3,75 – 0,50 %

2002-03-20 4,00 + 0,25 %

2002-05-02 4,25 + 0,25 %

2002-11-20 4,00 – 0,25 %

Man får inte känslan att det var en riksbank som riktigt visste vad man gjorde och inte drev en långsiktig räntepolitik.

Har man denna gång hamnat rätt eller snett?

DN1E24DN2DN3DN4DN5Sydsv1Sydsv2EkonomiN1EkonomiN2HDDN6

Vi är redan med i NATO

En centerpartistisk försvarsminister, Torsten Gustafsson, råkade i början av 80-talet säga att ”vi vet var vi hör hemma” syftandes på västsidan i det kalla kriget.

Det blev stor inrikespolitisk debatt. Socialdemokraterna rasade.

Forskning visar numera att Sverige efter andra världskriget varit djupt knutna till NATO genom olika samarbeten. Svenska försvaret var knappast förberett för invasion från väster utan från öst.

Allt detta visste ju Torsten Gustafsson och trodde väl att hans uttalande inte var speciellt kontroversiellt.

Men han sa det som etablissemanget visste men inte fick sägas.

Socialdemokraterna har fortsatt vägen mot NATO. Smygvägen.

I en debattartikel i Aftonbladet idag tar Allan Widman (fp) upp detta.

Han skriver:

”Under de många åren av socialdemokratiskt styre närmade sig Sverige obevekligt kärnan av militärt och politiskt samarbete i Nato. Det var socialdemokrater som tog oss in i det euroatlantiska partnerskapsrådet, som såg till att vi fick en Nato-ambassadör och en svensk, parlamentarisk delegation till Nato.”

I praktiken är vi redan med i NATO. Vi har trupper ute i världen under NATO befäl. Och NATO idag är en annan organisation än var den var under kalla kriget.

Norge, Danmark, Estland Lettland och Litauen är med. I Finland pågår debatten.

Frågan är ju egentligen när, inte om, Sverige skall ta steget mot formellt medlemskap.

I den utrikespolitiska deklarationen som utrikesminister Carl Bildt läser upp idag lär vi inte få något svar. Formellt NATO medlemskap kräver bred enighet. Vilket inkluderar (s).

Jag har dock inget hopp att socialdemokraterna skall samla sig i NATO frågan. När Mona Sahlin och Urban Ahlin idag skriver en utrikespolitisk artikel i Svenska Dagbladet idag blir det mest påhopp på Carl Bildt och man påstår att han och regeringen är passiv i frågor om kärnvapen, klusterbomber och internationell nedrustning.

Skulle inte NATO vara ett bra forum att arbeta mot just kärnvapen och klusterbomber och för gemensam säkerhet och nedrustning?

PS! I artikeln kräver Sahlin och Ahlin att Carl Bildt skall tala nedrustning med Henry Kissinger. F.d utrikeminister i USA. Samme man som var President Nixons främste säkerhetsrådgivare när Olof Palme 1972 kallade bomningarna av Vietnamn för bland annat illdåd och tortyr. Tiderna förändras eller är det människor? DS!

Uppdatering 11:55

EU intar en särställning i svensk utrikes- och säkerhetspolitik, var utrikesminister Carl Bildts budskkap när han läste upp den utrikespolitiska dekalrationen på förmiddagen

Det måste EU vara även om vi har en socialdemokratiskt regering. Men om (mp) och (v) skall vara med, hur blir det då? De vill ju upplösa och lämna EU.

Svd

tisdag, februari 12, 2008

Bra vecka för alliansregeringen

Denna vecka har varit en av de bästa för alliansen.

Det kom först en opinionsmätning som visade att alliansen tog in på vänsterkartellen.

Regeringen meddelade igår att man slopar tanken på att begränsa rätten att avtala bättre sjukersättning än 75 %. Eller själv skaffar försäkring. Bra beslut.

Positiva ord från bland annat TCO men sura kommentarer från Mona Sahlin (bilden). Även beröm av Lena Mellin på Aftonbladet. Att ändra sig när man får fler fakta är en styrka inte en svaghet

Och idag ramlar vänsterns regeringsalternativ ihop.

Lars Ohly vill inte ha en valplattform innan valet.

Och därmed skall man fram till valdagen möta frågorna om vilka som får vara med i regeringen och vilken politik som skall föras.

Här är några frågor vi INTE skall få svar på.

Betygen. (v) vill avskaffa dem, (s) kan nu eventuellt tänka sig betyg från årskurs 6 och miljöpartiet pratar allmänt runt på sin hemsida utan att ge besked.

Friskolor. (v) vill stoppa fler skolor och ge kommunerna veto. (mp) är positiva ” friskolor och kommunala skolor ska ha samma ekonomiska villkor, regelverk och tillsyn. Vi tror att såväl friskolor och kommunala skolor kan utvecklas och effektiviseras och att mångfalden är positiv.” (s) passar rätt mycket men har under åren gjort flera attacker mot friskolor. Man vill inte ha lika villkor för kommunala och friskolor.

200 000 nya jobb i offentlig sektor. En av vänsterpartiets utopier som varken (mp) eller (s) ställer upp på.

Kärnkraft. (s) vill ha kvar de reaktorer som nu finns. Fast Carin Jämtin vill avveckla en reaktor. Miljöpartiet och vänsterpartiet vill ju avveckla.

Friår. Miljöpartiet vill förmodligen återinföra det. Socialdemokraterna tycker inget. Ingen träff på deras hemsida.

6 timmars arbetsdag/30 timmars vecka. Vill (mp) och (v) införa. (s) säger nej för ingen vet hur det skall betalas.

Statligt ägande. I dokumentet ”Vänstern. Ägandet och makten” vill vänsterpartiet ha demokratiskt ägd bank och kreditstruktur. D.v.s, statligt ägd. Även energiförsörjning och läkemedel skall ägas så. En återprivatisering skall ske. Undrar vad (s) och (mp) tycker om detta. Förstatligande av AstraZeneca? Förstatligande av SEB och Swedbank?

EU. Vänsterpartiet vill upplösa EU. Miljöpartiet skriver ” Vi vill att Sverige ska lämna EU.” Socialdemokraterna vill vara kvar och skriver på sin hemsida ” Tillsammans blir vi starkare än var och en för sig.”

Jag kunde fortsatt med fråga efter fråga.

Väljarna skall alltså inte få veta vilken politik en vänsterregering skall driva när det gäller skolan, kärnkraft, EU, Friår, ekonomisk politik, statligt ägande och en massa annat.

För att inte tala om utrikespolitik. Valet 2010 kan bli riktigt kul.

Undersökninar påstår att väljarna är okunniga. Men så okunniga är dem inte att de inte ser att det varit en bra vecka för alliansregeringen. Och underskatta inte svenska folket.

DN1Afton1Afton2SvdDagenSvd2DN2

Uppdatering 16:10

En undersökning gjord av SIFO och beställd av pr-byrån Westander visar att Fredrik Reinfeldt leder över Mona Sahlin med 40% mot 38% när det vem man känner störst förtroende för som statsminister. 22% tar inte ställning. Resultatet borde bekymra socialdemokraterna.

Mona Sahlin är uppenbarligen ingen tillång och kan när det gäller förtroende inte matcha de siffror (s), (mp) och (v) fått i vissa opinionsundersökningar. Inte ens de egna tycks ha stort förtroende för henne.

Fredrik Reinfeldt (bilden) däremot har klart ett förtroende utanför sitt parti och även hos personer som inte säger sig rösta på alliansen. Att Mona Sahlin uppfattas som en "lättviktare" av många kan komma att bli en faktor i valet 2010.

Som sagt en bra vecka för alliansen.

SvdDNSvd2HDEkonomiN


Uppdatering 17:02

Socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet var desperata att visa enighet i någon fråga. Man valde gasledningen i Östersjön och krävde ett nej.

Regeringen gjorde som en regering skall. Man avvaktade tills det fanns en ansökan. Hur kan man vara emot något man inte vet i detalj vad det är?

Nu har alliansregeringen gjort en första granskning av ansökan.

Och Nord Stream, konsortiets som vill bygga ledningen, får bakläxa.

- Ansökan är i detta skede så ofullständig att vi inte ens skickar ut den till myndigheterna. I praktiken skickar vi den tillbaka med vändande post, säger miljöminister Andreas Carlgren (c) vid en pressträff.

Så tappade de ”(o)eniga” vänsterpartierna ännu en fråga.

Alliansen regerar.

SvdDNHDYsAllTrellAllKB

Ohly ökar alliansens chans till återval 2010

Svenska borgerliga partier har genom åren haft ett stort problem med att skapa ett trovärdigt regeringsalternativ.

Och problemet har i grunden varit brist på enighet.

I valrörelserna har man haft problem att förklara vem som skall regera med vem och vilken politik som skall föras.

Så länge socialdemokraterna hela tiden kunde lita på att vänsterpartiet stöttade dem ,i vått och torrt, stod en socialdemokratisk regering mot en splittrad borglighet. Att två borgerliga regeringar föll 1976-1982 var givetvis ett graverande bevis på att man inte kunde regera ihop.

Återkomsten 1991 med Carl Bildt som statsminister berodde till en del på att regeringsalternativet på vänstersidan inte fungerade. 1990 hade nya arbetsmarknadsministern Mona Sahlin lagt fram förslag om strejkförbud m.m. Det skulle också vara lönestopp, prisstopp m.m.

En totalt tokig politik av en regering i panik där finansministern Kjell-Olof Feldt ville avgå för att han inte delade övriga regeringens uppfattningar om den ekonomiska politiken.

Vänsterpartiet fällde för första gången en socialdemokratisk regering. Ingvar Carlsson fick avgå men återkom efter att man kommit överens om lite ekonomisk kosmetika. Valet 1991 förlorade socialdemokraterna.

Inför valet 1991 enades också moderaterna och folkpartiet om en gemensam skrivning ”Ny start för Sverige”.

Socialdemokraterna kunde inte 1991 anklaga de borgerliga för splittring och att regeringar föll. Man hade själva tvingats avgå och finansministern lämnade i protest.

Nu lever vi i den omvända världen. Inför 2006 års val insåg de borgerliga partierna att man måste ena sig. Allians för Sverige föddes och vann valet.

Regeringsarbetet fungerar utmärkt. Regeringen levererar.

Men främst så är det ett trovärdigt regeringsalternativ.
Vad står emot alliansen?

Vilken politik skall föras?

I en intervju i Svenska dagbladet ger Lars Ohly (v) (bilden) besked. Vänsterpartiet kommer inte att ingå i en allians inför valet 2010. Man skall inte prata ihop sig om ett gemensamt valmanifest med (s) och (mp).

Alltså kommer väljarna inte att veta att vem som regerar med vem och vilken politik det blir,om de röster på något av vänsterpartierna

Varför säger Ohly som han gör?

Maria Wetterstrand (mp) tror ju i Svd att vänsterpartiet förlorar mest på att avstå från samarbete inför valet. Men hon har fel.

Ohly gör detta enbart av partiegoistiska skäl. Han vet att vänsterpartiet i regeringsställning kommer få kompromissa bort stora delar av sin politik. Att göra det före ett val kan bli förödande. Ohly kan se hur det gått för Socialistisk Venstre i Norge att sitta i en regeringen. Man har fått kompromissa mycket och har halverat väljarstödet.

Partiegoismen fick alltså gå före ett trovärdigt regeringsalternativ. Lars Ohly är säkert helt klar över att han därmed ökat alliansens möjligheter att vinna återval 2010. Men partiets fortlevnad gick före.

Artikel i Hallandsposten om krogbrottslighet

Idag får jag och riksdagsledamöterna Cecilia Wigström och Jan Ertsborn in en debattartikel i Hallandsposten om krogrealterad brottslighet.

Länk här eller läs nedan: Hallandsposten

Stoppa svarta krogpengar

Vi lever i ett förändrat Sverige med organiserade brottsnätverk som etablerat sig på olika håll i landet. Nätverk som inte drar sig för att utmana rättsstaten och hota vittnen, poliser och åklagare. Som på sikt, om inget görs, är ett hot mot demokratin.

Tyvärr tog inte den tidigare socialdemokratiska regeringen detta hot mot rättsstaten på tillräckligt stort allvar.

Restaurangnäringen har blivit en måltavla för brottsnätverken pga. stora dagskassor och omfattande kontanthantering.

Svarta pengar och arbetskraft är problem i näringen som gör den attraktiv för kriminella.

I Stockholms län undandras, enligt myndighetsberäkningar, skatter i branschen för ca: fem miljarder kronor. Enligt statistik står Stockholm för 34 procent av omsättningen i den svenska restaurangnäringen.

Det skulle innebära ett årligt skattefusk på nästan svindlande 15 miljarder kr på restaurangerna i hela landet. 1600 kr per invånare.

Överfört till Halland innebär det att här undandras ca: 470 miljoner kr för beskattning varje år.

Vill vi bekämpa spridningen av organiserad brottslighet behöver vi förebygga genom att minska de svarta pengarna i branschen.

Också när det gäller ordning och säkerhet behöver det sättas in åtgärder. De flesta ordnings-vakter gör ett seriöst jobb men lojalitetsband till krögaren innebär att vakter i vissa lägen vänder bort blicken i stället för att ingripa mot brott. Vakters uppgift är att arbeta med halvpolisiära befogenheter för allmänhetens bästa, inte att vara restaurangägarens förlängda arm. På många ställen sköts säkerheten av så kallade entrévärdar, ibland grovt kriminellt belastade, utan att myndigheterna kan ingripa.

Folkpartiet menar att vi på allvar måste vända utvecklingen där krogbranschen blivit ett andningshål för brottslighet och har därför i en rapport föreslagit olika åtgärder för att komma till rätta med problemen.

All försäljning, även entré- och garderobsavgifter, måste registreras i certifierade kassaregister, även om verksamheten leasas ut. Alla som arbetar på restaurangen måste finnas antecknade i personalliggaren. Serveringstillstånden måste dras in när regler inte följs, när det förekommer svarta pengar eller finns stora brister i kassaredovisningen.

Skärp straffet för utpressning. Stärk skyddet för företagare och myndighetsföreträdare som hotas av utpressning, som utsatts för brott eller som ska vittna i rättegångar.
Utöka möjligheterna att förverka pengar eller egendom vid allvarlig brottslighet.

Skärp prövningen av ordningsvakter. Brottsutredningar mot ordningsvakter bör utredas på samma sätt som brottsutredningar mot polisen.

Folkpartiets förslag syftar inte till att skuldbelägga några personer eller en hel bransch. Det finns i restaurangbranschen många skötsamma och seriöst arbetande människor. Vakter som, trots ett svårt och krävande jobb i en tuff arbetsmiljö, gör ett bra och stabilt arbete. Restaurangägare som inte vill annat än att arbeta seriöst.

Det är alla dessa vi vill ge bättre möjligheter att verka, utan att känna sig hotade, i en bransch som betyder mycket för Sverige.

Jan Ertsborn (fp)
Riksdagsledamot och ledamot i civilutskottet

Tommy Rydfeldt (fp)
F.d. kommunalråd i Kungsbacka och numera
Landstingspolitiker


Cecilia Wigström (fp)
Riksdagsledamot och ledamot i justitieutskottet

måndag, februari 11, 2008

Förslaget som inte borde ha tagits fram

I alliansens Sverige borde det vara självklart att man tror på individens förmåga att tänka själv och att utforma sitt liv.

Att man utöver det som samhället betalar kan ta och betala för en extra försäkring om man blir sjuk, arbetslös eller vill ha mer pension.

Att man kan teckna sådana privat eller genom sin fackförening.

Men moderata sjukförsäkringsministern har velat stoppa detta. Stalinism, kallade en god vän till mig det. Ligger något i det.

Nu säger statsminister Fredrik Reinfeldt att förslaget stoppas. Han litar nu på att arbetsmarknadens parter tar ansvar för att försäkringarna inte motverkar jobbpolitiken.

Förslaget som inte borde ha tagits fram är nu stoppat.

Bra dag för regeringen. Att lyssna på kritik och ändra sig är att visa styrka.

DNSvdAftonHD

SydsvSvd2Svd3EkonomiNSvd4

Så skapar man raka rör mellan tittare/lyssnare och SVT-SR.

Christina Jutterström (bilden nedan), f.d. VD för Sveriges Television, föreslår på DN-debatt att man skall slå ihop Sveriges Radio och Sveriges Television.

Jag tycker det är ett mycket bra förslag.

Företagen var ett och delades 1977 av kulturminister Jan-Erik Wikström (fp). Med facit i hand var det inget bra beslut.

Fler företag kostar mer pengar och samordningen är dålig. Man ville skapa någon slags konkurrens. Samma idéer som var att TV 1 och TV2 skulle ha två olika nyhetsredaktioner.

Med tanke på det medielandskap som fanns på 1970-talet är det lätt att förstå att man strävade efter mångfald och konkurrens. Även om det blev konstjord.

Men i dagens medievärld behövs den inte.

Resurser för public service borde användas på effektivaste sätt.

Och i de flesta länder gör man så. BBC, Danmarks Radio, norska NRK, finska YLE är samma bolag för radio och TV.

BBC samordnar nyhetsredaktioner. Samma reporter på plats gör TV inslag och radioinslag. Man har gemensam webbsida med undersidor för radio, TV och annat.

Givetvis får hon motthugg av SR:s VD Kerstin Brunnberg. Men de argument om mångfald hon använder är för längre sedan överspelade.
Och argumentet att Jutterström som chefredaktör för DN skulle ha varit emot sammanslagning med Svenska Dagbladet, är ju bara fånligt.

SR och SVT är i grunden samma företag som borde slås ihop och spara pengar genom samordning av resurserna.

Christina Jutterström tar också upp TV-licensen som hon vill avskaffa. Hon vill ha en public service avgift på skattsedeln.

Det finns en annan idé som kunde vara värd att testa. I och med digitaliseringen så kan man göra SVT:s alla kanaler kodade. Den som betalar in TV-licens får ett kort för egen box utan operatör eller en kod som man via telefon kan mata in till Boxer, Viasat, Canal Digital, Comhem eller vem man nu anlitar. Koden förnyas med jämna mellanrum.

Då betalar de som vill se Public Service för detta. De som inte vill se slipper titta och slipper också att betala. De raka rör Christina Jutterström vill ha mellan tittare och public service uppstår direkt.

Svd1Svd2

Den svenska proffsdemonstranten

Per Gudmundsson skriver idag ett intressant inlägg i Svenska Dagbladet om vad vi kan kalla den svenska proffsdemonstranten. En kvinna vid namn, Elin Gauffin, dyker upp som medlem i diverse nätverk. Hon är bara en i mängden.

Gärna medlem i ett litet obetydligt bokstavsparti på vänsterkanten som trots en massa försök inte får några röster i allmänna val. Varför lyckas man aldrig få folkets stöd?

Däremot, om de själva får skryta, så har de genom sina demonstrationer räddad både det ena och andra.

Alltid räddat. Det är lite konstigt. Aldrig tittat framåt och genomfört saker.

Kanske problemet ligger där.

Man engagerar sig i en protest mot något som skall läggas ner eller förändras. Man engagerar sig inte som en del av ett bokstavsparti utan under täckmanteln nätverk eller privatperson.

Att sedan överföra detta till att få röster blir bäst intill omöjligt. För då måste de bekänna färg politiskt och då stämmer inte åsikterna med övriga protesterande. Man kan ju vara moderat och mot att en vårdcentral läggs ner. Eller folkpartist och vilja rädda en park från bebyggelse.

Genom att påstå man företräder ett nätverk och inte det parti man är med i blir det ju lite svårt att också helt plötsligt bli en politiks företrädare.

Att bilda nätverk och grupperingar är inget nytt för svenska vänstern.

Men genom historien har man aldrig kunnat kanalisera detta till att bli röster i allmänt val.

Jag får ju ändå beundra deras kamp. Att ständigt ha 99,9% av svenska folket emot sig och ändå fortsätta kampen är ju egentligen rätt fantastiskt.

söndag, februari 10, 2008

Heja Christer Sjögren

Christer Sjögren (bilden) vinner en deltävling i melodifestivalen med en låt som heter ”I Love Europe”.

Tysk bompabompamarschschlager.

Får man som politiker hoppas på att svensken gillar Europa och kanske uppskattar EU lite mer?

Experterna rasar. Läsarna rasar men folket har sagt sitt. Att man aldrig kan lita på folket.

Jag tror många röstade i protest mot den pompösa självgodhet som SVT, vissa medier och så kallat branschfolk visar kring denna tävling.

Missförstå mig inte, jag tycker tävlingen är kul men det finns något elitistiskt över både SVT och vissa medier. Några är helt enkelt bättre än andra, i förväg. Utan att en ton sjungits.

Och att slänga in Carola igen, som en joker, är bara lite för mycket.

Men Christer Sjögren kommer inte att vinna. SVT har bestämt att i finalen kan man inte lita på folket. Då skall en ”expertjury” kallas in och ha hälften av makten. Och de kommer givetvis att rösta på en korrekt artist som Carola.

Vi licensbetalare borde protestera mot SVT och begära att vi som finansierar dem får makten och inte setts under förmyndare när avgörandet sker i Globen.

Heja Christer Sjögren.

Afton1Afton2Afton3SvdDN1DN2SydsvX

Är alliansens upphämtning på gång?

Avståndet mellan blocken minskar från 19 procentenheter i januari till 13,8 procent enligt Demoskop. En enda mätning är alltid vansklig och skall alltid kommenteras med försiktighet men efter Sahlins utnämningscirkus och bristen på politiska besked från (s), känns resultatet rätt.

Vi får se om övriga undersökningsföretag närmaste tiden kommer att bekräfta trenden.

Moderaterna ökar och folkpartiet minskar. Det bjuder jag på. En fortsatt alliansregering efter 2010 är mycket viktigt för att fullfölja politiken i ytterligare fyra år.

Även (kd) ökar och ligger bara 0,1 % från fyraprocentstrecket.

Närmaste åren kommer alliansen att slutföra omläggningen av skolpolitiken. Man kommer också att lägga förslag om integration och företagande. Fler kommer att jobba trots sämre tider.
Apoteket får konkurrens och fler nya steg för en bättre miljö kommer tas.

Mot detta kommer det stå en socialdemokrati som inte vill redovisa sin politik och vem man vill regera med.

Har alliansens upphämtning bara börjat?

HDSvdSydsv