torsdag, februari 14, 2008

Behövs ett oppositionsråd i Kungsbacka?

Socialdemokraternas ledare i Kungsbacka, Åke Eliasson, har i en interpellation och insändare ställt frågor kring upphandlingen av ett äldreboende. Vilket han har full rätt att göra.

Men interpellationen och insändaren baseras dock på tidningsartiklar och inte fakta från förvaltningen. Han reserverar sig också för eventuella fel i artiklarna.

Är det så (s) bedriver politik? Genom att läsa tidningar?

Jag tar inte ställning till om upphandlingen gjorts korrekt men undrar givetvis om man behöver ett oppositionsråd om intresset för fakta är så lågt så man inte ”orkar” höra med ansvarig förvaltning?

Idag får jag in följande insändare i Kungsbacka Posten.

Behöver vi ett oppositionsråd?

Trots att socialdemokraterna är i opposition har man i demokratins namn låtit dem ha insyn genom en heltidsarbetande kommunalråd i opposition.

De skall kunna ta del av material, träffa tjänstemän, ställa rätt frågor och allmänt hålla sig informerande, för att kunna bilda sig en uppfattning. Kommunalrådet Åke Eliasson (s) har över 40 000 kr i månaden för detta.

Nu Åke Eliasson läst Kungsbacka Posten och funderar kring upphandlingen av Kolla äldreboende. Vilken han är i sin fulla rätt att göra.

Men Åke Eliasson har tydligen inte brytt sig om att höra med ansvarig förvaltning eller nämnd.

Han utgår från en tidningsartiklar med förbehållet ”med reservation för att tidningsuppgifterna inte ger hela bilden”.

Så han beslutar sig ställa frågor i kommunfullmäktige till kommunalrådet Per Ödman (m)

Och han har redan slutsatsen klar ” Är det rimligt att kommunen garanterar att företag skall gå med vinst”?

Jag hade förväntat mig att ett oppositionsråd använde de kanaler och möjligheter för information som står till buds och därefter drar slutsatser. Tidningen kan ha rätt och tidningen kan ha fel. Men man tar väl reda på fakta och får ”hela bilden”?

Följande fråga kan ställas: Är det rimligt att skattebetalarna betalar för att socialdemokraterna skall ha ett kommunalråd som skaffar sig information via tidningsläsande?

Och socialdemokraterna borde var bekymrade över att deras ledande politiker använder tidningen och inte kommunens förvaltningar när han tar reda på information för dem.

Behöver vi ett kommunalråd i opposition?

Tommy Rydfeldt
Folkpartist

Inga kommentarer: