onsdag, januari 31, 2007

Tsunaminskandalen, sossarnas eget Watergate (Tsunamigate)

I USA hade man på 70-talet Watergateskandalen. Likheterna börjar nu bli många med vår egen "Tsunamigate".

Utredningen börjar nu ta samma vändning som Watergateskandalen tog och börjar mer och mer handla om försök till mörkläggning och vem som visste och gjort vad.

I vår "Tsunamigate" handlar det också om band. Watergate skulle aldrig ha fått den upplösning den fick och tvingat Richard Nixon att avgå om man inte hittat Nixons egna bandinspelningar av möten i det ovala rummet. I "Tsunamigate handlar det också om band som plötsligt hittats".

Frågorna är många.

Vad gjorde Lars Danielsson på annandagen? Stämmer hans uppgifter. Blev Göran Persson informerad? Om vad? Varför har han inte intresserat sig för vad Lars Danielsson haft för sig? Eller vet han?

Banden som hittades vem har sparat dem? Vilka visste om att de sparades? Har man medvetet försökt förstöra dem? Vem har givit order om detta? Varför gav ingen sig tillkänna när konstitutionsutskottet efterfrågade dessa uppgifter?

Hur kommer det sig att det hittades?

Dessutom så raderas telefonsamtalslistor normalt efter 1 år. 2005 raderades det efter 7 månader. Varför? På vems uppdrag? Efter denna radering återgick man till att radera efter 1 år. En tillfällighet?

Som sagt, frågorna är många. En del kommer vi kanske få svar på när nu kommissionen startar upp sitt arbete igen, men knappast alla.

Man undrar ju är det tillfälligheter att allt detta hänt eller har någon dragit i trådarna?

Varför är Lars Danielsson beredd att låta hela sitt liv bli krossat istället för att säga sanningen? Eller har bara den ena lögnen följts av den andra i hopp om att sanningen aldrig skall hinna ikapp?

Nyckelfrågan i Watergateskandalen blev senatorn Howard Bakers fråga i senatsförhören”
"What did the President know and when did he know it?”

Frågan man måste ställa sig nu är: Vad vet Göran Persson och när fick han veta det?

tisdag, januari 30, 2007

Artikel om demokratiberedning i Landstinget Halland

I dagens nummer av Norra Halland och Kungsbacka Posten har jag, Bengt Eliasson och Lars Hansson en artikel om vår motion där vi föreslår en demokratiberedning i Landstinget Halland

Pröva öppna sammanträden med Kungsbackanämnden.

Landstingsvalet beskrivs ofta som det bortglömda valet. Många invånare har en svag uppfattning om vilka politiker som är med och styr i landstinget och vad man arbetar med för frågor.

Ett problem är givetvis mediesituationen. Ingen tidning i länet läses i alla kommuner. Många av länets invånare väljer dessutom att lyssna på andra radiostationer istället för Radio Halland. TV 4 Halland kan inte de flesta Kungsbackabor se utan man tar signalen från Brudaremossen i Göteborg som sänder TV 4 Göteborg.

Det borde ligga i alla landstingspolitikers intresse att göra landstinget mer känt och få fler medborgare intresserade av dess frågor och arbete. Speciellt när nu debatten förs om huruvida Halland skall vara kvar som eget län eller inte.

Den nya Kungsbackanämndens viktigaste uppgift är att vara befolkningsföreträdare. Därför borde man pröva att låta vissa av nämndens sammanträden vara öppna att lyssna på får dem nämnden företräder.

Även landstingsfullmäktige borde kunna sammanträda några gånger per mandatperiod i Kungsbacka. Sammanträden från andra delar av länet borde sändas ut som webb-tv och finnas att laddas ner på landstingets hemsida.

Det finns i en motion folkpartiet lämnat ytterligare förslag för att stärka demokratin. Vår slutsats är att landstinget bör tillsätta en demokratiberedning. Denna beredning får gå igenom våra och andras förslag för att öka medborgarnas kunskap, insyn och inflytande över de viktiga frågor landstinget ansvarar får.

En sådan beredning skall vara tillfällig. För demokrati är inget en särskild beredning skall ansvara för. Demokratin måste vinnas varje dag i allt politiskt arbete.


Bengt Eliasson (fp)
Gruppledare landstinget

Tommy Rydfeldt (fp)
Ledamot i styrelsen för landstingsservice

Lars Hansson (fp)
Ledamot i landstingets Kungsbackanämnd

måndag, januari 29, 2007

Folkpartister med framtidstro
I helgen var jag i Lundsbrunn där Folkpartiets länsförbund i Västra Götaland och Halland hade sin årliga konferens. Över 250 folkpartister var där och konferensen gästades av utbildningsminister Lars Leijonborg, EU minister Cecilia Malmström och partisekreteraren Erik Ullenhag.

Man kunde inte tro att Folkpartiet var ett partí som gått tillbaka i ett val och för närvarande har dåliga opinionssifforr. Alla tre sprudlade av framtidstro och om man drar en slutsats av frågorna och inläggen så var framtidstron också stor bland konferensdeltagarna.

Extra plus för Erik Ullenhag som målade upp en strategi om hur Folkpartiet skall möta framtiden på ett sätt som var trovärdigt, intressant och engagerande.