lördag, januari 11, 2014

Hur skall Kungsbackas innerstad överleva?

Idag berättar Kungsbacka Posten om att ytterligare en butik lämnar Kungsbacka innerstad.

Går man på Storgatan, som skall vara paradgata, finns det en tom lokal i bästa läget sedan 2011. Den butik som nu lägger ner lämnar ett bra hörnläge och en optiker har precis flyttat till Kungsmässans köpcenter.

Jag har tidigare listat en del punkter som skulle kunna få bättre fart på innerstaden och de gäller fortfarande. Här har jag lagt till några ytterligare:

1. Gör Storgatan och butikerna kring torget till uttalat A-läge. Är känsligt för de som ligger på andra ställen men man måste medvetet försöka satsa på en del som kan bli livskraftig.

2. Anpassa öppettiderna till 2010 talet. Stängt klockan 18.00 och söndagsstängt hör 70-talet till. Inga butiker överlever på sikt som skall konkurrera med stadens övriga butiker som har öppet till minst 20.00 på vardagar och även långa öppettider på helgerna.

3. Om inte alla butiker vill eller kan ha bättre öppetider så borde de som ligger i A-läge vara överens om detta. I Haga i Göteborg skrivs öppetiderna in i kontrakten.

4. Butikslägen i A-området skall inte hyras ut till mäklare eller andra som driver verksamhet som i princip kan ligga var som helst. Detta är fastighetsägarnas ansvar.

5. Flytta tillbaka den dagliga torghandeln till Kungsbacka Torg från Lindens Torg. Nu är torghandeln splittrad med några på Lindens Torg och några på Kungsbacka Torg.

6. Lägg månadsmarknaden på lördagar med långa öppettider i butikerna. Sommartid ihop med restauranger. Det kan bli stora folkfester med marknad, butiker som flyttar ut och erbjudande på restaurangerna. Varför lägger man det viktigaste innerstaden har på torsdagar? Hur många kunder missar man?

Det är tre aktörer som behöver enas. Kommunen, fastighetsägarna och näringsidkare.

A-läget måste man gemensamt komma överens om. Öppettider är något som ligger i näringsidkare och fastighetsägares intresse men även kommunen kan ju säga sitt. Skall vi satsa måste ni ha öppet.

Fastighetsägarna måste också ta ett långsiktigt ansvar. Kortsiktigt tjänar man pengar på att i bästa läge hyra ut till t.ex frisörer och mäklare. Långsiktigt är det förödande som kan skapa nya tomma lokaler.

Slutligen marknaden och torghandel. Där bör kommunen och innerstadsbolaget ta tag i frågan och ändra så att Kungsbacka Torg blir plats för torghandel och marknaden flyttas till dagar då Kungsbackas invånare är lediga.

Mina punkter löser inte alla problem. Man behöver titta på trafikföring och tillgång till parkering. Men jag tror, om de genomförs, att de är en bit på väg till en innerstad som har stora möjligheter att överleva och bli livskraftigt.

Varför är jag som sjukvårdspolitiker i Region Halland intresserad av innerstaden?  För det första var jag under många år kommunpolitiker som levde med en innerstad som hade samma problem som idag. Då lyckades vi aldrig lösa dem.

Butiksägare och fastighetsägare var negativa till de flesta idéer speciellt bilfri innerstad.  Därför gjordes i princip ingenting och innerstaden fortsatte att utarmas. Att hyra ut till sådana verksamheter som inte behöver finnas i innerstaden har ju varit ett sätt att stoppa blodflödet. Men nu hjälper det snart inte längre.

Är det något jag ångrar är att vi lyssnade för mycket på nejsägarna och inte pekade med hela handen.

För det andra är jag kommuninvånare som inget hellre vill än att ha en levande innerstad. Den är på något sätt hjärtat i Kungsbacka stad. Och om hjärtat inte mår bra mår inte övriga kroppen bra heller.

fredag, januari 10, 2014

Hade pendeltågsutbyggnaden Kungsbacka-Göteborg varit "lönsam"?

En forskare, Björn Hasselgren, infrastrukturforskare på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, hävdar att tunnelbaneutbyggnaden som nu planeras i Stockholm inte är lönsam. (Ekot).

För att räkna ut samhällsnyttan vägs kostnader för investeringen mot olika ”nyttor”, exempelvis tidsvinster, minskad trängsel och minskat bilåkande, enligt SL och Trafikverket.

När beslut togs 1988 att bygga och satsa på pendeltåg mellan Kungsbacka och Göteborg, gjordes inga sådana kalkyler. Och det är högst tveksamt om sådana kalkyler hade visat på samhällsekonomisk lönsamhet.

Jag tycker de kalkyler man tar fram är oerhört ensidigt upplagda.

Hänsyn måste tas till framtida bostadsbyggande, framtida näringslivsutveckling med mera. Alla kan ju inte t.ex  bo i Stockholms innerstad och för att det skall vara möjligt att pendla måste det gå snabbt och ha en bra komfort. Bilen är då inte alternativet utan det är att söka andra jobb och kanske flytta till annan ort.


Men det fanns även ifrågasättande av pendeltågen.

Var det ett rimligt projekt?

De tekniska konsulter som var med avrådde från att bygga Hede station och var tveksamma, för att inte säga negativa, till Lisebergsstationen.

Säkert inte "lönsamma" ut ett tekniskt perspektiv men de var de ur ett politiskt perspektiv och en framtida utveckling för Kungsbacka (Hede) och Kungsbacka-Mölndal-Göteborg (Lisebergsstationen).

Dessa båda drevs igenom av politiker som vågade tro på framtiden. Kan någon tänka sig pendeltåget utan stationerna vid Hede och Liseberg?

Och frågan behöver inte ställas om hur Kungsbacka skulle se ut utan pendeltågen och numera också Öresundstågen.

DNKärlekens vårdcentral i Halmstad är invigd

Här var det klippt
Idag invigdes Kärlekens vårdcentral i Halmstad. Det är en filial till Vårdcentralen Hertig Knut och skall ge service till invånarna som bor på Kärleken och Sofieberg i Halmstad. Där byggs nu väldigt många bostäder. Vårdcentralen ligger i ett nybyggt hus.
Musik på invigningen av Blås & Bälg

Tidigare fanns BVC och distriktssköterska på annan plats. Lokalen är strax över 200 kvm och väldigt yteffektiv.

Vårdcentralen börjar ta emot patienter på Måndag. Där finns läkarmottagning, BVC och distriktssköterska. En bassjukvård som räcker för väldigt många patienter.

Välbesökt invigning.
Närsjukvården i Region Halland är sedan vårdvalet infördes 2007 utsatt för hård konkurrens och därför är det särskilt roligt att kunna öppna nya enheter. Nästa öppning sker i höst då vårdcentralen och folktandvården i Kolla parkstad i Kungsbacka öppnar.

Filialer är inget ovanligt. Regionen har 23 vårdcentraler i egen regi med 34 utbudspunkter, det vill säga filialer. Många av dem har även läkartider och alla har distriktssköterska och BVC.

Foton: Linnéa Kongbäck från Närsjukvården.