lördag, oktober 22, 2016

Om TBC och hälsoundersökningar

Kungsbacka Posten noterade att jag hade blivit taggad i ett flöde på Facebook på en sida som tillhör en ledande moderat i Kungsbacka. Och att jag med fakta hade dödat diskussionen.

Diskussionen hade där börjat gå helt över styr. Flera trodde på allvar på en TBC epidemi i Sverige och Kungsbacka och krävde att alla asylsökande skulle tvångsundersökas.

En insändare i Kungsbacka Posten undrade hur sådant kunde hända. Jag svarar i dagens tidning men samtidigt tror jag det är viktigt att moderaterna, inte bara i Kungsbacka, utan i hela landet håller rent mot sådana åsikter som inte har någon som helst grund i fakta.
Hälsoundersökning
Alternativet är att dessa moderater lämnar sitt parti och går med i Sverigedemokraterna där ingen kommer fråga efter om olika påståenden om flyktingar och asylsökande verkligen stämmer.

Här är dagens insändare och svar i Kungsbacka Posten:


Svar om TBC och hälsoundersökningar

Signaturen ”Undrande Kungsbackabo” frågar i KP 15/10 hur rykten om att flyktingar är smittade med TBC uppstått på en moderat politikers Facebook sida.

Bra fråga. Politiskt aktiva borde ju veta hur man får reda på fakta. Men jag gissar att det är en blandning av fördomar, okunskap, brist på fakta och att man i grupp triggar varandra.

Enligt de siffror jag fått från ansvariga har ett fall av TBC konstaterats de senaste tre åren i Kungsbacka, 2015. I Halland var det 13 fall 2015, varav tre flyktingar.

I Kungsbackafallet gjordes smittspårning men man fann ingen smitta på t.ex. anhöriga.

Ett missförstånd är att de som vid test visar att de någon gång mött tbc också är sjuka och då smittar.
Men dessa personer är helt friska och smittar ej.

På samma FB sida ställdes krav på att tvinga flyktingar till hälsoundersökningar. Sanningen är att alla erbjuds sådan via Närsjukvården och nästan 100 % undersöks. Alla vill ha den undersökningen. De få Närsjukvården inte når beror snarare på bristande rutiner hos ansvariga statliga myndigheter.

Fakta och kunskap är alltid bra att utgå ifrån. Eller som Benjamin Disraeli, brittisk premiärminister sa: ”Att vara medveten om att man inte känner till fakta är ett stort steg mot kunskap”.

Tommy Rydfeldt (L)

Ordförande Närsjukvården

Region Halland
tisdag, oktober 18, 2016

Förslag om samarbete mellan akuten i Halmstad och Närsjukvårdens jourmottagning

Antalet som söker akuten på sjukhus i Halland och Sverige ökar ständigt. och det gäller att hitta nya lösningar, samtidigt som patienten får vård på rätt vårdnivå.

Under sommaren gjordes ett samarbete mellan Närsjukvården och Hallands sjukhus Halmstad där kvälls- och helgmottagningen lokaliserades i anslutning till akutmottagningen och där en distriktssköterska förstärkte i bedömningen av patienterna.

Erfarenheterna från samarbetet under sommaren, då 28 % av de som sökte akuten kunde erbjudas vård hos Närsjukvården istället, var mycket goda. Närsjukvården vill nu gå vidare i en längre pilot och testa om vi kan utveckla samarbetet mellan Närsjukvården och Hallands sjukhus i Halmstad.

Det innebär att Kvälls- och helgmottagningen i Närsjukvårdens regi kommer att finnas på sjukhuset i Halmstad under tiden piloten är igång och arbeta tillsammans med sjukhusets akut.
  
I framtidsarbetet i Region Halland är de akuta besöken, eller som det kallas oplanerad vård, väldigt viktigt att hitta bra lösningar för. 

 En del av det här handlar om att skapa en väg in en väg in inom Närsjukvården Halland. 

I piloten ingår att titta närmare på: 

- Vilka kompetenser från närsjukvården ska kvälls- och helgmottagningen bemannas med?
- Vilka tider ska olika kompetenser från närsjukvården finnas på plats?
- Kan man utifrån erfarenheterna hitta nytt arbetssätt?
- Hur skapas tydliga rutiner mellan Hallands sjukhus och närsjukvården

Utmaningen blir att hitta en balans så att vårdcentralen fortfarande blir patientens första val samtidigt som köerna kortas på akuten och utan att man vårdas på fel vårdnivå

Den utvärdering som görs efter avslutad pilot kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med delar inom oplanerad vård.

Förslaget, från arbetsutskottet, kommer upp för beslut vid Driftnämnden Närsjukvårds möte den 27 oktober. 

Socialdemokraterna reserverade sig. Inte förvånande.
  
Socialdemokraterna vill alltid styra patienten. Valfrihet är för dem främmande. Därför har man sagt nej till både vårdval i specialistsjukvården och valfrihet att välja hjälpmedel.

I 30 år har vi försökt att styra patienten bort från akuten och ändå ökar besöken hela tiden. Då är det dags att pröva något nytt.
'
Socialdemokraterna vill uppenbarligen fortsätta att styra patienten fel och saknar lösningar för att minska köerna på akuterna.