tisdag, oktober 18, 2016

Förslag om samarbete mellan akuten i Halmstad och Närsjukvårdens jourmottagning

Antalet som söker akuten på sjukhus i Halland och Sverige ökar ständigt. och det gäller att hitta nya lösningar, samtidigt som patienten får vård på rätt vårdnivå.

Under sommaren gjordes ett samarbete mellan Närsjukvården och Hallands sjukhus Halmstad där kvälls- och helgmottagningen lokaliserades i anslutning till akutmottagningen och där en distriktssköterska förstärkte i bedömningen av patienterna.

Erfarenheterna från samarbetet under sommaren, då 28 % av de som sökte akuten kunde erbjudas vård hos Närsjukvården istället, var mycket goda. Närsjukvården vill nu gå vidare i en längre pilot och testa om vi kan utveckla samarbetet mellan Närsjukvården och Hallands sjukhus i Halmstad.

Det innebär att Kvälls- och helgmottagningen i Närsjukvårdens regi kommer att finnas på sjukhuset i Halmstad under tiden piloten är igång och arbeta tillsammans med sjukhusets akut.
  
I framtidsarbetet i Region Halland är de akuta besöken, eller som det kallas oplanerad vård, väldigt viktigt att hitta bra lösningar för. 

 En del av det här handlar om att skapa en väg in en väg in inom Närsjukvården Halland. 

I piloten ingår att titta närmare på: 

- Vilka kompetenser från närsjukvården ska kvälls- och helgmottagningen bemannas med?
- Vilka tider ska olika kompetenser från närsjukvården finnas på plats?
- Kan man utifrån erfarenheterna hitta nytt arbetssätt?
- Hur skapas tydliga rutiner mellan Hallands sjukhus och närsjukvården

Utmaningen blir att hitta en balans så att vårdcentralen fortfarande blir patientens första val samtidigt som köerna kortas på akuten och utan att man vårdas på fel vårdnivå

Den utvärdering som görs efter avslutad pilot kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med delar inom oplanerad vård.

Förslaget, från arbetsutskottet, kommer upp för beslut vid Driftnämnden Närsjukvårds möte den 27 oktober. 

Socialdemokraterna reserverade sig. Inte förvånande.
  
Socialdemokraterna vill alltid styra patienten. Valfrihet är för dem främmande. Därför har man sagt nej till både vårdval i specialistsjukvården och valfrihet att välja hjälpmedel.

I 30 år har vi försökt att styra patienten bort från akuten och ändå ökar besöken hela tiden. Då är det dags att pröva något nytt.
'
Socialdemokraterna vill uppenbarligen fortsätta att styra patienten fel och saknar lösningar för att minska köerna på akuterna.


Inga kommentarer: