lördag, april 04, 2009

Alliansledning eller?

Demoskop/Expressen kom idag med en mätning som vänder upp och ner på hela opinionsläget.

Skall man tro dem så får vi sex partier i riksdagen efter valet 2010. Moderaterna, Socialdemokraterna. Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Centerpartiet och Kristdemokraterna får lämna riksdagen.

Alliansen får 50 % men eftersom (C) och (KD) enligt mätningen får lämna riksdagen så blir vänstertrekanten större i mandat och Sverigedemokraterna vågmästare.

Enligt mätningen är (M) Sveriges största parti och Socialdemokraterna sjunker till 30,9%.

Nu skall man verkligen vara försiktig när man försöker tolka en enskild mätning. Men den kan vara den första som visar på att Alliansen inte bara är i kapp vänstern utan även förbi.

Det behövs fler mätningar innan några direkta slutsatser kan dras.

Skulle SIFO och Synovate visa samma tendenser lär det bli extra oroligt i det Socialdemokratiska partiet. Wanja Lundby Wedins ställning kommer undermineras ytterligare. Hon är givetvis en del av detta ras. Även partiledaren Mona Sahlin lär få det svårt.

Hon har ännu en gång hanterat en kris dåligt och inte vågat ryta ifrån mot LO, AMF och Wanja Lundby Wedin.

Men som sagt, vi bör nog vänta in fler mätningar innan långtgående slutsatser kan dras.

DNSvdSvd2SydsvDagen

torsdag, april 02, 2009

Bojkotta byggaren JM

Kungsbacka kommun hade en tävling om vem som skall få bygga bostadsrätter i nya bostadsområdet Björkris. Området ligger nära nya ICA Maxi.

Byggföretaget JM vann genom att lämna bästa anbud vad gäller pengar.

Nu har lågkonjunkturen slagit till och plötsligt vill inte JM kännas vid anbudet.
Om jag förstår rätt har man försökt kliva ur det med hänvisning till lågkonjunkturen.
Precis så kan det inte få vara.

JM kan ju inte lägga ett anbud som gäller om man kan tjäna pengar och inte gäller om tiderna blir sämre. Det vill säga anbudet får uppenbarligen inte innehålla någon risk för JM. Den skall kommunen och skattebetalarna ta.

Nu har planen antagits och JM skall betala. Då gör man, enligt Kungsbacka Posten, det anmärkningsvärda att JM överklagar planen.

Inte för att man har något emot den utan för att förhala det hela. En okynnesöverklagan som dessutom tar värdefull tid för Länsstyrelsen som har andra planer att ta ställning till.

Och det är inte bara bostadsrätter som förhalas utan även efterfrågade hyresrätter som annan byggare skall uppföra.

Svaret från Kungsbacka kommun bör bli att JM är i fortsättningen inte välkommen som byggare i kommunen. Begär JM planändringar skall de alltid avslås. JM har också diskvalificerat sig från att deltaga i tävlingar.

måndag, mars 30, 2009

Bra att Wanja Lundby Wedin stannar.

Wanja Lundby Wedin tänker stanna som LO ordförande och ta striden. Nu går hon till våldsamt angrepp på f.d. AMF chefen.

Det är möjligt att han fått för mycket pengar men hur har det gått till?

Hennes närmaste man Erland Olausson satt i ersättningskommittén. Har han medvetet lurat Lundby Wedin?

Dessutom finns uppgifterna i årsredovisningen. Läser hon den inte innan hon skriver under?

Dessutom måste man undra hur kan man ha så så dålig ordning i Sveriges största pensionsbolag så ingen i styrelsen vet vad VD:n tjänar och skall ha i pension?

Vågar någon spara i detta bolag?

Wanja Lundby Wedin förlänger genom utspelet bara Wanjagate och om affären till slut klingar av så står en vingklippt och starkt försvagad LO boss kvar.

Och därmed en försvagad socialdemokrati som senaste 1,5 veckan enbart fått försvara sig mot att man inte är generellt giriga eller generellt klantiga. Under tiden regerar Alliansen landet Sverige

Så sitt kvar Wanja Lundby Wedin. Det ger Alliansen större chans att vinna valet 2010.

För hon är precis som DN skriver " Alliansen bästa valarbetare kvar"

Afton1234Svd12DN12345SydsvenskanHDSvdAffärsvVA

söndag, mars 29, 2009

Valfrihet i hemtjänsten med hinder

Tänk er att när ni köper en mobiltelefon så får du automatiskt ett abonnemang hos delvis statligt ägda Telia. Såvida man inte säger till.

Orimligt, dålig konkurrens, negativ avtalsbindning skulle säkert de flesta säga.

Men så är det med Kundval i hemtjänsten i Kungsbacka kommun.

Och resultatet är att få valt de privata entreprenörer som finns. Det uppmärksammas i dagens Göteborgs Posten.

När kundvalet infördes fredades kommunens verksamhet. Man använder sig av passiv listning så om ingen av befintliga kunder begär en privat entreprenör så blir man kvar hos kommunen.

Hade man haft riktig valfrihet skulle kundregistren nollats och alla hade fått välja. Då hade resultatet blivit något annat. Men man kanske inte ville ha det så?

När Vårdval Halland infördes av Landstinget Halland så använde man också sig av passiv listning kanske någon påpekar.

Men det är stor skillnad. Det fanns privata entreprenören etablerade. Dessutom fanns delvis ett listningssystem bland annat i Kungsbacka.

Och när man fick förslag på vårdenhet så föreslogs den som man besökt eller låg närmast oavsett om den var privat eller landstingsdriven. Alltså konkurrensneutralt.
Hade vi inte haft några privata enheter hade det säkert blivit aktiv listning även i Landstinget Halland.

Valfrihet på pappret låter ju bra men den måste också finnas i verkligheten. Därför anser jag att Äldreomsorgsnämnden i Kungsbacka snarast skall besluta om att till ett visst datum skall alla hemtjänstkunder välja om aktivt.

Det finns en knepighet till i detta. Äldreomsorgen driver egen verksamhet samtidigt som man är den som skall se till att det blir konkurrens.

Det ligger alltså i nämndens uppdrag att både värna sin egen verksamhet och se till att det blir konkurrens och man kan ju gissa att krafterna för att värna den egna verksamheten är ganska starka.

Kanske därför beslutet blivit som det blivit?

Landstinget gjorde om sin organisation inför Vårdvalet och nu driver olika styrelser den egna regiverksamheten och har inget att göra med upphandlingar eller beslut om vårdval/kundval.