torsdag, april 02, 2009

Bojkotta byggaren JM

Kungsbacka kommun hade en tävling om vem som skall få bygga bostadsrätter i nya bostadsområdet Björkris. Området ligger nära nya ICA Maxi.

Byggföretaget JM vann genom att lämna bästa anbud vad gäller pengar.

Nu har lågkonjunkturen slagit till och plötsligt vill inte JM kännas vid anbudet.
Om jag förstår rätt har man försökt kliva ur det med hänvisning till lågkonjunkturen.
Precis så kan det inte få vara.

JM kan ju inte lägga ett anbud som gäller om man kan tjäna pengar och inte gäller om tiderna blir sämre. Det vill säga anbudet får uppenbarligen inte innehålla någon risk för JM. Den skall kommunen och skattebetalarna ta.

Nu har planen antagits och JM skall betala. Då gör man, enligt Kungsbacka Posten, det anmärkningsvärda att JM överklagar planen.

Inte för att man har något emot den utan för att förhala det hela. En okynnesöverklagan som dessutom tar värdefull tid för Länsstyrelsen som har andra planer att ta ställning till.

Och det är inte bara bostadsrätter som förhalas utan även efterfrågade hyresrätter som annan byggare skall uppföra.

Svaret från Kungsbacka kommun bör bli att JM är i fortsättningen inte välkommen som byggare i kommunen. Begär JM planändringar skall de alltid avslås. JM har också diskvalificerat sig från att deltaga i tävlingar.

Inga kommentarer: