söndag, mars 29, 2009

Valfrihet i hemtjänsten med hinder

Tänk er att när ni köper en mobiltelefon så får du automatiskt ett abonnemang hos delvis statligt ägda Telia. Såvida man inte säger till.

Orimligt, dålig konkurrens, negativ avtalsbindning skulle säkert de flesta säga.

Men så är det med Kundval i hemtjänsten i Kungsbacka kommun.

Och resultatet är att få valt de privata entreprenörer som finns. Det uppmärksammas i dagens Göteborgs Posten.

När kundvalet infördes fredades kommunens verksamhet. Man använder sig av passiv listning så om ingen av befintliga kunder begär en privat entreprenör så blir man kvar hos kommunen.

Hade man haft riktig valfrihet skulle kundregistren nollats och alla hade fått välja. Då hade resultatet blivit något annat. Men man kanske inte ville ha det så?

När Vårdval Halland infördes av Landstinget Halland så använde man också sig av passiv listning kanske någon påpekar.

Men det är stor skillnad. Det fanns privata entreprenören etablerade. Dessutom fanns delvis ett listningssystem bland annat i Kungsbacka.

Och när man fick förslag på vårdenhet så föreslogs den som man besökt eller låg närmast oavsett om den var privat eller landstingsdriven. Alltså konkurrensneutralt.
Hade vi inte haft några privata enheter hade det säkert blivit aktiv listning även i Landstinget Halland.

Valfrihet på pappret låter ju bra men den måste också finnas i verkligheten. Därför anser jag att Äldreomsorgsnämnden i Kungsbacka snarast skall besluta om att till ett visst datum skall alla hemtjänstkunder välja om aktivt.

Det finns en knepighet till i detta. Äldreomsorgen driver egen verksamhet samtidigt som man är den som skall se till att det blir konkurrens.

Det ligger alltså i nämndens uppdrag att både värna sin egen verksamhet och se till att det blir konkurrens och man kan ju gissa att krafterna för att värna den egna verksamheten är ganska starka.

Kanske därför beslutet blivit som det blivit?

Landstinget gjorde om sin organisation inför Vårdvalet och nu driver olika styrelser den egna regiverksamheten och har inget att göra med upphandlingar eller beslut om vårdval/kundval.

Inga kommentarer: