måndag, juli 20, 2009

Folkpartiet ökar och Kd:s nya linje ger utdelning

Folkpartiet får 10,1% i SKOP:s mätning som publiceras idag. Vanskligt som det alltid är att kommentera enskild mätning kan man dock konstatera att Folkpartiet ökat i de flesta mätningarna sedan valet till Europaparlamentet.

Andra slutsatser man kan dra av SKOP:s och andras mätningar är att Miljöpartiet ökar och Socialdemokraterna går kraftig kräftgång.

Det verkar som (S) håller på att etablera sig kring 30 %.
Även i denna mätning ökar kristdemokraterna.

Under en tid har vi kunnat se en ny politiskt linje från KD. En slags social konservatism.

Att driva nya införselregler för alkohol i EU valrörelsen var givetvis ett medvetet val. Utspel om högre alkoholskatter ett annat medvetet val.

Prat om familjen, sätta stopp för kulturdekadensen och liknande utspel passar också bra in i bilden.

Det senaste utspelet kring att registrera de som gör abort är också ett sätt att fånga moralkonservativa.

Det finns ett utrymme som moderaterna lämnat för en slags social kristen moralkonservatism.

Och är man ett parti som länge balanserat på 4 % spärren så är det frestande att söka sig in bland dessa väljare.

Det val KD gjort innebär givetvis att man överger tanken på att bli ett stort brett parti. Den fanns nog efter 1998 års val. Men att säkra upp 5-6% väljare är möjligt för KD.Och man stananr kvar i riksdagen och kanske även i regeringsställning.

Och får man tro SKOP har kursändringen gett resultat.

Noterbart är också att Sverigedemokraterna inte kommer in enligt SKOP och att Piratpartiet inte ger avtryck i mätningen.

DagenDNGPSvd