fredag, maj 12, 2017

Kandidera för Liberalerna i Kungsbacka 2018 - Öppen nominering

Är du en av dem som brinner för de liberala idéerna? Till och med så mycket att du vill gå med i och kandidera för Liberalerna i Kungsbacka 2018?

När du väljer att gå med i Liberalerna, gör du en viktig insats i kampen mot populism, nationalism och faktaförakt. Nu behövs de liberala idéerna mer än någonsin. Och världen behöver dig som tar ställning.

I februari nästa år kommer Liberalerna i Kungsbacka fastställa listan till kommunfullmäktige som vi går till val på 2018.

Innan kommer ett provval hållas där medlemmarna får möjlighet att rösta på de personer de vill skall företräda partiet.

Provvalet är rådgivande och en nomineringskommitté kommer lägga fram förslag till lista till nomineringsmötet, som är beslutande.

Vi ställer bara ett krav på dig. För att kunna kandidera i provvalet måste du bli medlem.

För mer information. Tryck på länken.

onsdag, maj 10, 2017

Halland utvecklas med Familjecentraler

Igår återinvigdes Familjecentralen på Håsten i Varberg. Ett sammarbete mellan Region Halland Driftnämnden Närsjukvård, Socialnämnden i Varberg och Barn- och ungdomsnämnden i Varberg.

Familjens hus är en familjecentral belägen vid Håstens torg. Verksamheten är öppen för barn mellan 0-6 år tillsammans med föräldrar eller annan vuxen. Här finns  BVC, öppen förskola, föräldrautbildningar och kurser i babymassage och babyrytmik.

Det finns nu tre Familjecntraler i Halland. Den på Håsten, en i Falkenberg och en i Laholm.

Regionen, genom Närsjukvården, är positiv till att arbeta ihop med kommunerna på fler ställen.

Just nu pågår diskussioner med Falkenberg, Kungsbacka och Varberg. Varberg tittar aktivt på fler ställen för Familjecentraler.

Samverkan på detta sätt är oerhört positivt och ger bra service till föräldrar och barn.

Fotnot: Banden oss emellan knöts ihop av undertecknad, Micael Åkesson, ordförande för Barn och ungdomsnämnden i Varberg och Erland Linjer, ordförande för Socialnämnden i Varberg.