onsdag, maj 10, 2017

Halland utvecklas med Familjecentraler

Igår återinvigdes Familjecentralen på Håsten i Varberg. Ett sammarbete mellan Region Halland Driftnämnden Närsjukvård, Socialnämnden i Varberg och Barn- och ungdomsnämnden i Varberg.

Familjens hus är en familjecentral belägen vid Håstens torg. Verksamheten är öppen för barn mellan 0-6 år tillsammans med föräldrar eller annan vuxen. Här finns  BVC, öppen förskola, föräldrautbildningar och kurser i babymassage och babyrytmik.

Det finns nu tre Familjecntraler i Halland. Den på Håsten, en i Falkenberg och en i Laholm.

Regionen, genom Närsjukvården, är positiv till att arbeta ihop med kommunerna på fler ställen.

Just nu pågår diskussioner med Falkenberg, Kungsbacka och Varberg. Varberg tittar aktivt på fler ställen för Familjecentraler.

Samverkan på detta sätt är oerhört positivt och ger bra service till föräldrar och barn.

Fotnot: Banden oss emellan knöts ihop av undertecknad, Micael Åkesson, ordförande för Barn och ungdomsnämnden i Varberg och Erland Linjer, ordförande för Socialnämnden i Varberg.


Inga kommentarer: