torsdag, maj 04, 2017

Nu är ett nytt biljettsystem på väg som förenklar kollektivtrafikresandet

Den 27 februari 2012 skrev jag en motion, se här, till regionfullmäktige i Halland. Jag ville ha en samordning mellan Västtrafiks kort och Hallandstrafikens. I praktiken därmed hela södra Sverige då Hallandstrafiken är med i samarbetet sydtaxan.

Motionen fick ett välvilligt svar även om ingen lovade något.

Men nu har framför allt tekniken fört oss närmare ett nytt biljettsystem.

Vid Hallandstrafikens senaste styrelsemöte diskuterades frågan och den kommer fortsätta att diskuteras och utredas.
Den app Skånetrafiken nu storlanserar
Några saker kan man redan nu slå fast.

1. Grunden kommer vara en app kopplad till mobiltelefon. Det gör att den som vill resa över länsgränsen bara lägger in sin resa i appen och betalar. Att det finns en kommungräns eller länsgräns blir ointressant.

2. Systemet måste vara byggt så att det är öppet för innovationer och den digitala utvecklingen. Några exempel:

a) De kundkort många har i affärerna är på väg ut. Ditt kundkort finns i "molnet" och man måste bara identifiera sig för att få rabatten. T.ex ICA har det så. Fysiskt kort behövs ej utan körkort räcker. Ditt periodkort eller kontoladdning kopplat till ditt körkort?

b) Alla bank- och kreditkort kommer få en NFC funktion. Läs mer här. NFC är en överföringsmetod för kontaktlöst utbyte av data över korta sträckor. Ditt periodkort eller kontoladdning kopplat till ditt bankkort? Körkort med flera ID-kort har idag s.k QR-kod. Sätt att bevisa att du är du.

3. Även i fortsättningen möjlighet att köpa biljett för den som varken vill eller kan köpa med mobil eller annan funktion.

Nya biljettsystemet är planerat att lanseras 2019 av Hallandstrafiken. Digitala lösningar via app finns redan hos Hallandstrafiken och Västtrafik men nu handlar det om övergång till helt nya system. När Västtrafik helt ändrar system och fasar ut det gamla vet jag inte om de fattat beslut om. De har ju redan appen ToGo

Jag tror enkla sätt att köpa biljett och att resa ökar antalet resenärer.

Man behöver inte fundera utan samma app används för resa till Varberg som för resa till Västra Frölunda.

Fotnot: Detta är artikel 4 om kollektivtrafiken.

Artikel 1 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck. 
Artikel 2 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck 
Artikel 3 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck 
.


Inga kommentarer: