tisdag, maj 02, 2017

Resandet med stadsbussarna i Kungsbacka ökar igen - nästan dubblerat resande på två år

I juni 2015 las resandet för Kungsbackas stadsbussar om. Fyra genomgående linjer skapades. Områden som tidigare hade gles trafik, som Kolla,fick nu regelbunden busstrafik.

Bussarnas tider är anpassade till pendeltåget. Många kan också välja att kliva på pendeltåget i Kungsbacka eller Hede.

När stadsbussnätet las om var det ca: 250.000 resor per år.

Det blev snabbt en succé med kraftigt ökade antalet resor. Och den ökningen bara fortsätter.

Den ackumulerade ökningen är 18, 6% och jämför man mars 2016 med mars 2017 är det en ökning med 25,1%.

Fortsätter det i den takten så kan resandet 2017 nå 500.000 resor. 2016 stannade ju på ca: 410.000 resor och en ökning 2017 runt 20% innebär ju en fördubbling på två år. Och det finns ju ingen anledning att tro att resandeökningen kommer avstanna.

Kungsbacka stad expanderar, det blir bara dyrare och dyrare att ta med sig bilen till Göteborg. Få och dyra parkeringsplatser plus trängselskatt. Köerna på motorvägen i rusningstrafik gör att tåget kommer fram dubbelt så snabbt.

Omläggningen visar tydligt att när man gör förändringar, gör trafiken attraktiv och ger fler möjlighet att åka kollektivt, så ökar resandet. Attraktiviteten är mycket viktigare än priset, vilket inte alltid alla politiker begriper. För vem åker kollektivtrafik, även om den är gratis, om det tar längre tid, det är glest mellan turerna och det är dålig komfort.

Den som är intresserad av stadsbussarna i Kungsbackas historia (började 1992) kan trycka här.

Fotnot: Artikel 3 om kollektivtrafik. Fler kommer närmaste tiden

Artikel 1 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck. 
Artikel 2 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck

Inga kommentarer: