tisdag, februari 07, 2006

Avidentifiera jobbansökningar

Denna debattartikel av mig och Bengt Eliasson står idag i Hallandsposten.

Avidentifiera jobbansökningar!

Under de närmaste åren kommer många av Landstinget Hallands medarbetare att pensioneras eller av andra skäl lämna aktivt arbetsliv. Behovet att nyrekrytera kommer därför att vara stort.

Undersökningar som har gjorts på olika håll i Sverige visar att det i rekryteringsprocessen förekommer medveten och/eller omedveten diskriminering.Skälen att diskriminera kan variera, men präglas ofta av rädsla inför det som är nytt eller annorlunda. Flera olika grupper kan vara utsatta. Ibland kan man bli bortsorterad för att man ses som för gammal, andra gånger för att man är för ung. Ibland handlar det om ens kön. Ibland handlar det om ens namn eller det land man härstammar från. Ibland kan det handla om funktionshinder. Ibland om att man har – eller inte har – familjeband.Oavsett skäl, innebär diskriminering att individens kompetens skyms av en ovidkommande kategorisering.

En diskriminerande arbetsgivare bryter inte bara mot lagen – han/hon går också miste om viktig kompetens.Det handlar heller inte alltid om verklig diskriminering, men arbetsgivarens handläggning vid en nyrekrytering kan missuppfattas av personer om att vara just detta.

Landstinget Halland är en stor arbetsgivare som har en viktig roll att spela när det gäller att ta tillvara all kompetens och motverka diskriminering.Genom en modell för avidentifiering i rekryteringsarbetet kan arbetssökande ges en rättvis och objektiv behandling som bygger på att meriter, utbildning och livs-/arbetslivserfarenheter är avgörande.

Ett exempel på detta är en modell som används av flera kommuner, där arbetsansökan delas i två delar. Del ett består av meritsammanställning och personligt brev om hur man är som person. Med andra ord ska den arbetssökande beskriva sig själv, hur man är som person, men inte vad man heter, om man är man eller kvinna, ung eller gammal, född i Sverige eller inte.I andra delen finns personuppgifterna. Vid postöppningen märks båda delarna med ett och samma ärendenummer, men bara del ett går vidare till rekryteringsgruppen. Del två plockas fram först när rekryteringsarbetet är avslutat, och ett antal kandidater ska kallas till intervju.Denna modell ger alla lika stor chans, och tar bort allt tvivel om diskriminering vid sorteringen av ansökningarna. Det är individen som synliggörs.

Folkpartiet har därför i en motion föreslagit att en modell med att avidentifiera jobbansökningar prövas inom landstinget. Vi tror att det är ett steg på väg att båda hitta kompetent personal och få en rättvis rekrytering.

BENGT ELIASSON (fp) landstingsråd, riksdagskandidat

TOMMY RYDFELDT (fp) f.d kommunalråd, landstingskandidat