torsdag, juni 15, 2006

Är Lövdén trovärdig som landshövding?

Låt mig först tala om att jag gillar bostadsrätten som boendeform. Bor själv i bostadsrätt. Och jag är ganska representativ för den svenska befolkningen. Undersökning efter undersökning visar att ca: 90 % vill äga sin bostad. Det är en politik som socialdemokraterna, tillsammans med sina två stödpartier, hela tiden har bekämpat.

En av de som kämpat hårdast är Lars-Erik Lövdén. Han var under några år socialdemokratisk bostadsminister. Nu är han landshövding i Halland.

Som minister införde han lagar som försvårade ombildningar av bostadsrätter. Det gäller allt från att kräva att fler boende måste vara för en ombildning till att direkt förbjuda ombildningar av allmännyttan.

Man kan hitta en massa artiklar där Lars-Erik Lövdén rasar över ombildningar till bostadsrätter.

Dessutom har han kraftigt reagerat mot att personer som inte är mantalsskrivna på en fastighet får deltaga i ombildningarna.

När då det hus, i Stockholm, Lars-Erik Lövdén har en lägenhet i skall ombildas så skulle man kunna tro att han nu kommer reagera starkt. Försöka förhindra ombildningen och om han inte lyckas med det helt enkelt avstå från att deltaga. Lövdén har ju rätt att fortsätta hyra på samma villkor och med samma besittningsskydd.

Men inte.

Nu glömmer Lövdén allt var moral och etik är och deltager glatt i ombildningen.
– Det är inte roligt att vara hyresgäst, är försvaret.

Nej inte lika roligt som att göra ett miljonklipp.

Hur trovärdig är Lars-Erik Lövdén nu som landshövding? Jag tycker han allvarligt skall fundera över detta. Kanske någon annan kan göra jobbet bättre?

Intressant är dessutom att det är länsstyrelsen i Halland som skall godkänna eventuell ombildning av hyresrätt inom allmännyttan till bostadsrätt.

Kan Lars-Erik Lövdén överhuvudtaget säga nej till ombildningar i Halland? Eller kommer han att fortsätta att som landshövding agera med dubbelmoral. Säga nej till att andra får äga sin bostad men själv, utan tveksamhet, köpa loss sin lägenhet?

Det hela blir mycket intressant att följa.

tisdag, juni 13, 2006

Estland och kommunismen

Ett hus i Tallinn. Förmod-
ligen byggt under Stalin
tiden eller strax därefter.
Man har låtit hammaren
och skäran sitta kvar i toppen.

Jag har varit i Estland i fyra dagar. Både i Tallinn och på ön Saaremaa. Men detta blir ingen turistskildring utan politik.

Från 1944 och fram till 1991 var Estland ockuperat av kommunistiska Sovjetunionen. Första invasionen kom i och för sig redan 1940 men de första sovjetiska invasionsstyrkorna kastades ut av tyskarna.

Jag besökte landet i maj 1991 och man såg tydligt hur nedkört det var efter nästan 50 år av kommunismen.

Det Estland man besöker idag är ett land med stor optimism. Tallinn går igenom en byggbom. Nya hus dyker upp överallt.

När jag jämför 1991 med 2006 så har jag så svårt att förstå att det idag finns människor som kallar sig kommunister. Som tror att kommunism är lösningen på samhällsproblemen.

Underligare är dessutom när de säger att det inte vill ha den kommunism som fanns i Sovjetunionen, Kina m.fl. stater.

Vad Lars Ohly är idag vet vi ju inte. Kanske kommunist hemma i garderoben?

Tänk om någon partiledare eller ledande seriös politiker sa att jag är nazist men inte som Hitler? Vilket liv det skulle bli. Personen var politiskt död. Men i Sverige kan ledande politiker i kommun, riksdag och landsting helt öppet säga att man är kommunister.

Det finns också en romantik i media kring kommunismen. Man ville så väl men det gick så fel.

Låt oss slå fast. Man ville aldrig väl. I Estlands fall tvingades landet in i Sovjetunion. Man förtrycket sedan landet och körde det totalt i botten. All förföljelse var väl uttänkt och inte något misstag.

När media rapporterar om Italien så beskriver man ibland högerpartiet Alleanza Nazionale, som har rötter i Mussolinis gamla parti, som postfacistiskt. Varför gör man inte likadant när man skriver om vänsterpartiet? Kallar partiet för det postkommunistiska vänsterpartiet? Är det den där vänsterromantiken som spökar igen?