onsdag, april 23, 2014

Hur skall man förhindra bränder i Kungsbacka innerstad?

Hörnet Storgatan-Norra Torggatan brann ner i natt. Bland annat drabbades en godisbutik och en inredningsbutik. Men givetvis också försvann en innerstadsmiljö.

Jag har bott i Kungsbacka större delen av mitt liv. Och det har varit ett antal bränder.

År 2006 brann kvarteret Tullen där bland annat SEB haft kontor och då fanns Restaurang Ester där.
På sjuttiotalet, tror jag, brann kvarteret där idag Hemköp, Apotek m.m ligger. Jag har dock för mig att det skulle rivas. Även det låga kvarteret på Södra Torggatan, där puben Prinsen finns, brann. Även det, tror jag, på sjuttiotalet.

Och inte för länge sedan brann Norra Hallands tidningshus.

Hur skall man rädda innerstaden från fler bränder? Eller minska skadan om någon medvetet vill bränna ner hus?

Svåra frågor kommunen, fastighetsägare och räddningstjänsten får sätta sig ner och försöka besvara.

Ledare i Hallandsposten ifrägsätter hantering av motion - Journalintrång

I dagens Hallandsposten ifrågasätter man i en ledare Region Halland och regionfullmäktiges hantering av min motion kring journalintrång.

Prenumererar ni på tidningen tryck här.

Man skriver bland annat:

"Av bilagorna till beslutet framgår med all önskvärd tydlighet att mycket av det motionären efterfrågar redan finns, som exempelvis utreda möjligheterna med en central enhet som tar emot och handlägger begäran om information om vem som loggat in i de vårdadministrativa systemen."

Och vidare:

"Rydfeldt vill också att alla via e-tjänsten Mina vårdkontakter ska kunna ha kontroll över vilka inloggningar som har skett. Han tycker också det är viktigt att personalen utbildas i integritetsfrågor.Mycket av detta finns alltså redan. Dessutom deltar Region Halland i Center för eHälsa i samverkan, förkortat CeHis, som utvecklar just en tjänst på nationell nivå att via Mina vårdkontakter både se sin egen patientjournal och få information om vem som loggat in i journalen.När fullmäktige avslog motionen öppnades risken att hela eHälsa-projektet måste göra halt.Men det var väl aldrig riktigt meningen? Snarare tvärtom och fortsätta utvecklingen."

Tidningen förstår det faktum att man har avslagit att utreda det man utreder. 

Egentligen borde regionen efter fullmäktiges beslut dras sig ur CeHis men jag hoppas ansvariga obstruerar mot fullmäktiges beslut. Civil olydnad för patienternas bästa.

Ja, Folkpartiet vill ha Äldrevårdcentraler

I en replik till Ingeborg Oléni från SPI skriver idag undertecknad och Marie Kaiding (FP) i Hallandsposten.

Ja, vi vill att ÄVC skall finnas.

Roligt att Ingeborg Oléni, precis som många andra, uppmärksammat att Folkpartiet driver att det ska finnas äldrevårdcentraler (ÄVC) precis som det finns NVC för barnen.

Det är en fråga inte minst Folkpartiets duktiga politiker för äldrefrågor, Barbro Westerholm, drivit länge och som FP i Halland vill förverkliga.

Vi har en åldrande men och allt friskare befolkning. Därför är det viktigt att på en ÄVC framför allt kan erbjuda förebyggande hälsovård men också ha särskild kunskap om äldres sjukdomar.

Region Skåne har precis startat upp och där erbjuds vårdcentraler en extra ersättning. Vi tror att detta är nödvändigt även i Region Halland. ÄVC bör vara en del av det uppdrag som både privata och regionens vårdcentraler får. Den extra ersättningen är vi övertygade om att man sparar in genom att äldre uppmärksammas tidigare och får rätt vård på rätt ställe inom sjukvården.

Förhoppningsvis kan de första ÄVC starta redan 2015 och vi hoppas att någon eller några av regionens vårdcentraler kan gå före och starta upp ÄVC verksamhet.

Tommy Rydfeldt (FP), 
ordförande Närsjukvården Region Halland

Marie Kaiding (FP), 
kommunfullmäktigekandidat, Halmstad