onsdag, april 23, 2014

Ledare i Hallandsposten ifrägsätter hantering av motion - Journalintrång

I dagens Hallandsposten ifrågasätter man i en ledare Region Halland och regionfullmäktiges hantering av min motion kring journalintrång.

Prenumererar ni på tidningen tryck här.

Man skriver bland annat:

"Av bilagorna till beslutet framgår med all önskvärd tydlighet att mycket av det motionären efterfrågar redan finns, som exempelvis utreda möjligheterna med en central enhet som tar emot och handlägger begäran om information om vem som loggat in i de vårdadministrativa systemen."

Och vidare:

"Rydfeldt vill också att alla via e-tjänsten Mina vårdkontakter ska kunna ha kontroll över vilka inloggningar som har skett. Han tycker också det är viktigt att personalen utbildas i integritetsfrågor.Mycket av detta finns alltså redan. Dessutom deltar Region Halland i Center för eHälsa i samverkan, förkortat CeHis, som utvecklar just en tjänst på nationell nivå att via Mina vårdkontakter både se sin egen patientjournal och få information om vem som loggat in i journalen.När fullmäktige avslog motionen öppnades risken att hela eHälsa-projektet måste göra halt.Men det var väl aldrig riktigt meningen? Snarare tvärtom och fortsätta utvecklingen."

Tidningen förstår det faktum att man har avslagit att utreda det man utreder. 

Egentligen borde regionen efter fullmäktiges beslut dras sig ur CeHis men jag hoppas ansvariga obstruerar mot fullmäktiges beslut. Civil olydnad för patienternas bästa.

Inga kommentarer: