onsdag, april 23, 2014

Ja, Folkpartiet vill ha Äldrevårdcentraler

I en replik till Ingeborg Oléni från SPI skriver idag undertecknad och Marie Kaiding (FP) i Hallandsposten.

Ja, vi vill att ÄVC skall finnas.

Roligt att Ingeborg Oléni, precis som många andra, uppmärksammat att Folkpartiet driver att det ska finnas äldrevårdcentraler (ÄVC) precis som det finns NVC för barnen.

Det är en fråga inte minst Folkpartiets duktiga politiker för äldrefrågor, Barbro Westerholm, drivit länge och som FP i Halland vill förverkliga.

Vi har en åldrande men och allt friskare befolkning. Därför är det viktigt att på en ÄVC framför allt kan erbjuda förebyggande hälsovård men också ha särskild kunskap om äldres sjukdomar.

Region Skåne har precis startat upp och där erbjuds vårdcentraler en extra ersättning. Vi tror att detta är nödvändigt även i Region Halland. ÄVC bör vara en del av det uppdrag som både privata och regionens vårdcentraler får. Den extra ersättningen är vi övertygade om att man sparar in genom att äldre uppmärksammas tidigare och får rätt vård på rätt ställe inom sjukvården.

Förhoppningsvis kan de första ÄVC starta redan 2015 och vi hoppas att någon eller några av regionens vårdcentraler kan gå före och starta upp ÄVC verksamhet.

Tommy Rydfeldt (FP), 
ordförande Närsjukvården Region Halland

Marie Kaiding (FP), 
kommunfullmäktigekandidat, Halmstad

Inga kommentarer: