lördag, februari 20, 2016

Debatten kring Kungsbackas bostadsbrist går vidare.

Debatten kring bostadsbristen  och det alltför låga byggandet i Kungsbacka går vidare. Lär fortsätta minst till valet 2018. Idag svarar jag i Kungsbacka Posten.

Man skall inte sprida (M)yter.

Jag delar inte uppfattningen men respekterar att Moderaterna inte vill bygga bostäder så att bostadsbristen minskar utan istället ökar. Men detta kommer man få förklara för väljarna i valet 2018.

Att som Hans Forsberg (M) i KP 16/2 påstå att när man byggde bort bostadsbristen i början på 90-talet att det gav ett antal skattehöjningar, är att sprida myter.

Under tiden 1991-2000 höjdes inte den totala skatten någonting. Vid några tillfällen gjordes en skatteväxling där kommunen höjde och landstinget sänkte lika mycket och dessa hade inget med bostadsbyggandet att göra. Det är uppenbart att Hans Forsberg läst statistiken men inte förstått den och helt missat att det handlade just om skatteväxlingar och därmed baserar sin och moderaternas uppfattning på felaktigheter.

Skatten höjdes 2001 men den höjningen går knappast att skylla på bostadsbyggandet 10 år innan. Sverige genomgick under 90-talet en finanskris och budgetsanering vilket givetvis påverkade kommunerna. 

Bostadsbristen går att bygga bort om viljan finns. Och vill man inte göra det så skall man stå upp för den åsikten och förklara varför, inte gömma sig bakom felaktigheter och myter.

Jag är nog inte ensam om att tro att valet 2018 i Kungsbacka kommer bli ett val kring bostadsbyggandet och bostadsbristen. Inte minst kommer säkert de över 6000 i bostadskön se till att det blir så.

Tommy Rydfeldt
Liberalerna

måndag, februari 15, 2016

Halland går emot trenden - hyrläkare i närsjukvården minskar för fjärde året i rad

För fjärde året i rad minskar Närsjukvården i Region Halland användandet av hyrläkare. Därmed går vi emot trenden i landet.

Siffran för 2015 hamnar på 21,9 miljoner på en omsättning på nästan 800 miljoner. Det är också en bruttosiffra. När man tar in hyrläkare betalas ju ingen lön så nettot ligger på 13-14 miljoner.

Såhär är siffrorna de senaste fyra åren.

Såhär är siffrorna de senaste fyra åren.

2015 21,9 mkr
2014 22,2 mkr
2013 25,1 mkr
2012 32,7 mkr

Orsakerna till att användandet minskar är flera. Det har gjorts satsningar på ST läkare. Läkare som har sin examen men utbildas till specialister. Viktigt att få dem att stanna i Närsjukvården.

Nämnden skärpte också reglerna för när och hur man får använda hyrläkare, men det har också satsats på rekrytering.

Vi kommer aldrig nå noll kronor och det är inte heller målet. Hyrläkare behövs vid sjukdom, glapp mellan när någon slutar och nästa börjar men också på sommaren när Halland blir ett turistlän.

Hyrläkare används då så vår personal får semester och den ersättning Närsjukvården får från turisternas hemlän täcker dessa kostnader.

Hur lågt kan man komma? Kanske några miljoner till men sedan är det nog stopp.

Inhyrda sjuksköterskor används inte i Närsjukvården  i Region Halland.


söndag, februari 14, 2016

Bostadsbristen i Kungsbacka går att bygga bort.

I lördags skrev Kungsbacka Posten att nästan 6000 personer står i bostadskön i Kungsbacka. Det tillkom förra året 1797 nya sökanden.

För två år sedan skrotades den gamla kön, som då hade 10.000 sökande, och man gjorde om systemet till ett webbaserat där alla fick registrera sig på nytt och dessutom får man betala en avgift varje år. Avsikten var att få bort luften i kön, att man bara stod där av slentrian.

Men nu är man snart uppe i 6000 aktiva sökande.

Bostadsbristen i Kungsbacka går att bygga bort om bara viljan finns.

I slutet av 80- och början av 90-talet fanns det en enighet hos dåvarande Folkpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna att bostadsbristen skulle bort. MP och V stöttade denna politik.

Områden som Signeskulle, V Hammerö, Fors sista etappen, Varlaplatån och Kolla planerades och byggdes. Men det tillkom även bostäder ute i kommundelarna.

Antalet färdiga bostäder ökade kraftigt. Såhär såg siffrorna ut över färdigställda bostäder:

1989 618
1990 540
1991 534
1992 1205
1993 796 

År 1993 var bostadsmarknaden i balans. Bostadsbristen var borta.

Motsvarande siffror de senaste fem åren (2015 är inte klart ännu) är:

2010 162
2011 156
2012 416
2013 398
2014 283 
Lämpligt bostadsbyggande mitt emot Kungsmässan
Alla som ser siffrorna förstår att bostadsbristen ökar. Kungsbacka behöver bygga 500-600 bostäder per år för att klara den nuvarande befolkningens behov och öka byggnationen rejält för att börja kapa kön.

En myt som sprids är att det höga bostadsbyggandet i slutet av 80-talet och början av 90-talet gjorde att man behövde höja skatten flera gånger.

Jag tror någon läst fel i statistiken. Kommunerna i Halland och dåvarande landstinget gjorde flera skatteväxlingar under 90-talet. Ansvar fördes över till kommunerna som då höjde skatten och landstinget sänkte med samma belopp. Totala skatten var oförändrad. 

Troligtvis har man när man läst statistiken bara sett kommunens höjning utan att veta varför och missat landstingets sänkning och därefter dragit den felaktiga slutsatsen att Kungsbacka höjde skatten flera gånger. Sedan har man dragit den felaktiga slutsatsen att det berodde på bostadsbyggandet.

Nya områden behöver öppnas upp i kommundelarna men främst i Kungsbacka stad. Ett område som bör börja planeras är f.d Boréns kabelfabrik. (de bilden) I området ligger också stenhuggeriet vars tomt Riksbyggen köpt. Här kan säkert 300-400 bostäder byggas. Kommunen äger den mesta marken.

Även Tingbergsvallen bör man titta på. Läs detta inlägg.

Jag är glad att mina liberala vänner i kommunfullmäktige driver frågan om ökad byggnation. När frågan behandlades där våren 2014 föreslog Liberalerna utökad byggnation till 700 bostäder, men röstades ner av (M), (C), (KD), (SD) och lokala partiet Kungsbackaborna.

Sannolikt kommer bostadsbristen och byggandet av bostäder bli en valfråga i valet 2018. Då kommer partierna stå till svars för hur man hanterat frågan denna mandatperiod. Inte minst lär de 6000 som står i kö se till att det blir så.