söndag, februari 14, 2016

Bostadsbristen i Kungsbacka går att bygga bort.

I lördags skrev Kungsbacka Posten att nästan 6000 personer står i bostadskön i Kungsbacka. Det tillkom förra året 1797 nya sökanden.

För två år sedan skrotades den gamla kön, som då hade 10.000 sökande, och man gjorde om systemet till ett webbaserat där alla fick registrera sig på nytt och dessutom får man betala en avgift varje år. Avsikten var att få bort luften i kön, att man bara stod där av slentrian.

Men nu är man snart uppe i 6000 aktiva sökande.

Bostadsbristen i Kungsbacka går att bygga bort om bara viljan finns.

I slutet av 80- och början av 90-talet fanns det en enighet hos dåvarande Folkpartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna att bostadsbristen skulle bort. MP och V stöttade denna politik.

Områden som Signeskulle, V Hammerö, Fors sista etappen, Varlaplatån och Kolla planerades och byggdes. Men det tillkom även bostäder ute i kommundelarna.

Antalet färdiga bostäder ökade kraftigt. Såhär såg siffrorna ut över färdigställda bostäder:

1989 618
1990 540
1991 534
1992 1205
1993 796 

År 1993 var bostadsmarknaden i balans. Bostadsbristen var borta.

Motsvarande siffror de senaste fem åren (2015 är inte klart ännu) är:

2010 162
2011 156
2012 416
2013 398
2014 283 
Lämpligt bostadsbyggande mitt emot Kungsmässan
Alla som ser siffrorna förstår att bostadsbristen ökar. Kungsbacka behöver bygga 500-600 bostäder per år för att klara den nuvarande befolkningens behov och öka byggnationen rejält för att börja kapa kön.

En myt som sprids är att det höga bostadsbyggandet i slutet av 80-talet och början av 90-talet gjorde att man behövde höja skatten flera gånger.

Jag tror någon läst fel i statistiken. Kommunerna i Halland och dåvarande landstinget gjorde flera skatteväxlingar under 90-talet. Ansvar fördes över till kommunerna som då höjde skatten och landstinget sänkte med samma belopp. Totala skatten var oförändrad. 

Troligtvis har man när man läst statistiken bara sett kommunens höjning utan att veta varför och missat landstingets sänkning och därefter dragit den felaktiga slutsatsen att Kungsbacka höjde skatten flera gånger. Sedan har man dragit den felaktiga slutsatsen att det berodde på bostadsbyggandet.

Nya områden behöver öppnas upp i kommundelarna men främst i Kungsbacka stad. Ett område som bör börja planeras är f.d Boréns kabelfabrik. (de bilden) I området ligger också stenhuggeriet vars tomt Riksbyggen köpt. Här kan säkert 300-400 bostäder byggas. Kommunen äger den mesta marken.

Även Tingbergsvallen bör man titta på. Läs detta inlägg.

Jag är glad att mina liberala vänner i kommunfullmäktige driver frågan om ökad byggnation. När frågan behandlades där våren 2014 föreslog Liberalerna utökad byggnation till 700 bostäder, men röstades ner av (M), (C), (KD), (SD) och lokala partiet Kungsbackaborna.

Sannolikt kommer bostadsbristen och byggandet av bostäder bli en valfråga i valet 2018. Då kommer partierna stå till svars för hur man hanterat frågan denna mandatperiod. Inte minst lär de 6000 som står i kö se till att det blir så.

Inga kommentarer: