lördag, februari 20, 2016

Debatten kring Kungsbackas bostadsbrist går vidare.

Debatten kring bostadsbristen  och det alltför låga byggandet i Kungsbacka går vidare. Lär fortsätta minst till valet 2018. Idag svarar jag i Kungsbacka Posten.

Man skall inte sprida (M)yter.

Jag delar inte uppfattningen men respekterar att Moderaterna inte vill bygga bostäder så att bostadsbristen minskar utan istället ökar. Men detta kommer man få förklara för väljarna i valet 2018.

Att som Hans Forsberg (M) i KP 16/2 påstå att när man byggde bort bostadsbristen i början på 90-talet att det gav ett antal skattehöjningar, är att sprida myter.

Under tiden 1991-2000 höjdes inte den totala skatten någonting. Vid några tillfällen gjordes en skatteväxling där kommunen höjde och landstinget sänkte lika mycket och dessa hade inget med bostadsbyggandet att göra. Det är uppenbart att Hans Forsberg läst statistiken men inte förstått den och helt missat att det handlade just om skatteväxlingar och därmed baserar sin och moderaternas uppfattning på felaktigheter.

Skatten höjdes 2001 men den höjningen går knappast att skylla på bostadsbyggandet 10 år innan. Sverige genomgick under 90-talet en finanskris och budgetsanering vilket givetvis påverkade kommunerna. 

Bostadsbristen går att bygga bort om viljan finns. Och vill man inte göra det så skall man stå upp för den åsikten och förklara varför, inte gömma sig bakom felaktigheter och myter.

Jag är nog inte ensam om att tro att valet 2018 i Kungsbacka kommer bli ett val kring bostadsbyggandet och bostadsbristen. Inte minst kommer säkert de över 6000 i bostadskön se till att det blir så.

Tommy Rydfeldt
Liberalerna

Inga kommentarer: