måndag, februari 15, 2016

Halland går emot trenden - hyrläkare i närsjukvården minskar för fjärde året i rad

För fjärde året i rad minskar Närsjukvården i Region Halland användandet av hyrläkare. Därmed går vi emot trenden i landet.

Siffran för 2015 hamnar på 21,9 miljoner på en omsättning på nästan 800 miljoner. Det är också en bruttosiffra. När man tar in hyrläkare betalas ju ingen lön så nettot ligger på 13-14 miljoner.

Såhär är siffrorna de senaste fyra åren.

Såhär är siffrorna de senaste fyra åren.

2015 21,9 mkr
2014 22,2 mkr
2013 25,1 mkr
2012 32,7 mkr

Orsakerna till att användandet minskar är flera. Det har gjorts satsningar på ST läkare. Läkare som har sin examen men utbildas till specialister. Viktigt att få dem att stanna i Närsjukvården.

Nämnden skärpte också reglerna för när och hur man får använda hyrläkare, men det har också satsats på rekrytering.

Vi kommer aldrig nå noll kronor och det är inte heller målet. Hyrläkare behövs vid sjukdom, glapp mellan när någon slutar och nästa börjar men också på sommaren när Halland blir ett turistlän.

Hyrläkare används då så vår personal får semester och den ersättning Närsjukvården får från turisternas hemlän täcker dessa kostnader.

Hur lågt kan man komma? Kanske några miljoner till men sedan är det nog stopp.

Inhyrda sjuksköterskor används inte i Närsjukvården  i Region Halland.


Inga kommentarer: