torsdag, september 10, 2009

Låt nya Region Halland ta ansvar för kollektivtrafiken

Skall vi ha en bra kollektivtrafik i Halland tror jag att det är bäst att den nya Region Halland tar ökat ansvar. Det skriver jag i insändare som publicerades igår i Kungsbacka Nytt.

Regionen bör ta ansvar för kollektivtrafiken

När Kungsbacka i slutet av 1980-talet började planera för pendeltåg till Göteborg så gjorde övriga kommuner i Halland och Landstinget klart att detta var ett Kungsbackaprojekt. Kostnaden och planeringen föll helt på Kungsbacka tillsammans med Mölndal och Göteborg.

Numera finns det ett större samarbete i länet om kollektivtrafik. Men skall vi få fler resande behövs det ännu mer samarbete. Inte att varje kommun i första hand tänker på sig själva utan man ser Halland som en helhet.

Senast såg vi hur Falkenberg var negativa till fler stopp för Öresundståget i Kungsbacka (Åsa och Frillesås) därför man ansåg det missgynnade deras kommun.

I många andra län har landsting/region huvudansvaret för kollektivtrafiken och äger länstrafikbolaget till 100 %. Så borde det också bli i Halland.

Från 1 januari 2011 är Halland region. Vilket innebär ett ökat ansvar för nya Region Halland när det gäller regionala frågor och infrastruktur.

En viktig uppgift för nya Region Halland borde vara att ta över ansvaret till 100 % för all kollektivtrafik som skrider över kommungränserna. För att kunna se en helhet och motverka bypolitik.

Kommunerna kan ansvara för sin lokala trafik det gör dem säkert bäst.

Att bilda en ny region innebär ett stort omställningsarbete inom flera områden. Bra vore om man hann med den förändring som jag föreslår till 2011. Annars bör den stå högt på dagordningen förnästa mandatperiod.

Tommy Rydfeldt (FP)
Landstingspolitiker

Trängselavgifter är feltänkt

I dagens nummer av Göteborgs Posten tas trängselavgifter upp igen. Man visar nu på tänkbara stationer. Och för att passera dem måste det kosta 15 kronor.

Grafiken i papperstidningen är säkert bara en skiss. Men den visar på svårigheten att sätta upp stationer utan smitvägar.

I Stockholm har man naturliga infartsvägar då stadens centrum är omgivet av broar och det finns få möjliga smitvägar.

Och att finna smitvägar kommer bli en sport för många.

London, som står modell för många trängselavgiftssystem, har en väldigt liten zon som berör de direkt centrala områdena. London har också genomfartsvägar mitt i zonen. Man kan t.ex. åka och parkera vid Marble Arch och promenera direkt ut på Oxford Street utan att betala trängselavgifter.

Göteborgs problem är att har man stationerna för att minska trafiken i centrum så blir det inte speciellt mycket pengar. Alltså måste de ut från centrum.

Grafiken visar att trängselavgifter enligt Stockholm modell är svåra att införa i Göteborgsregionen. Om man alltså vill få ihop pengar.

Jag har hela tiden varit tveksamma till dessa avgifter och dagens artikel får mig inte att ändra mig. Tvärtom.

Vad skall man ha istället? I Birmingham har man haft precis samma problem som Göteborg. En genomfartsled (som Gårdaleden) som går genom stan. Då byggdes det en förbifart för några år sedan.

Förbifarten kostar en avgift men då åker du snabbt runt Birmingham. Vill du åka i trängseln är det gratis.

Den modellen använder man i Storbritannien på flera ställen. Broar och tunnlar har många gånger en avgift.

Och det kanske är Göteborgs lösning. Bygg ny älvöverfart men ta betalt för den. Vill du trängas, gör det i Tingstadstunneln.

En modell med avgift på bilar som smutsar ner kanske också kunde vara en modell. Men nu kanske det inte längre är miljöargumenten som gäller utan att hitta nya sätt att finansiera vägar? Och då är mitt förslag om avgifter på nya snabbare vägar bättre.

Folkomröstningen som man lovade om ett trängselavgiftssystem? Ja den är helt bortglömd. Varför bry sig om demokrati i detta läge?

tisdag, september 08, 2009

Pressen ökar på Västtrafik

Idag har jag nedan insändare i Kungsbacka Posten om de nya Västtrafikkorten.

Min partikamrat Eva Flyborg har ett mycket bra debattinlägg i Göteborgs-Posten i samma ärende.

Insändare från allmänheten bara fortsätter. När skall man tänka om?

Ta bort utcheckningen på de nya korten

Västtrafik har med rätta fått mycket kritik för Västtrafikkorten som skall ersätta 100 korten.

Jag förstår att ny teknik måste till och att den rätt införd kan förenkla resandet. Men varför göra det så krångligt med plus ibland, incheckning, utcheckning m.m.?

Att ha en summa pengar på ett kort är bra och jag kan även ha sympati för panten då man alltid vet att man kommer hem även om pengarna på kortet är slut.

Men det borde med dagens teknik kunna vara lättare att åka.

Om jag åker från Varla till Göteborg borde det räcka att jag visar mitt kort på buss 736. Sedan när jag går på pendeltåget, istället för plus och annat borde tre möjligheter finnas. Zon Kungsbacka, Zon Mölndal och Zon Göteborg.

Jag trycker då på Göteborg och checkar in. Så är resan betald och kortet och maskinen drar rätt belopp och vet att jag först åkte buss. Inga utcheckningar.

Det finns säkert turer man behöver göra specialsystem för och fordon byter linjer.

Men det är ingen ursäkt för att ha ett krångligt system för alla. Displayerna kan ställas om t.ex. tåg byter linjer.

Vi vill att fler åker kollektivt. Då skall systemet vara enkelt.

Slutligen uppmanar jag Västtrafik att tänka om när det gäller registrering av korten.Gör man så acceptera man följande ” Uppgifter om dig kan komma att lämnas ut till Västtrafiks samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder och undersökningar.”

Vi är nog registrerade i detta land. Jag vill inte att mina uppgifter skall lämnas ut men vill registrera kortet.

Hur gör jag då?

Tommy Rydfeldt (FP)
Landstingspolitiker


GP2