torsdag, september 10, 2009

Trängselavgifter är feltänkt

I dagens nummer av Göteborgs Posten tas trängselavgifter upp igen. Man visar nu på tänkbara stationer. Och för att passera dem måste det kosta 15 kronor.

Grafiken i papperstidningen är säkert bara en skiss. Men den visar på svårigheten att sätta upp stationer utan smitvägar.

I Stockholm har man naturliga infartsvägar då stadens centrum är omgivet av broar och det finns få möjliga smitvägar.

Och att finna smitvägar kommer bli en sport för många.

London, som står modell för många trängselavgiftssystem, har en väldigt liten zon som berör de direkt centrala områdena. London har också genomfartsvägar mitt i zonen. Man kan t.ex. åka och parkera vid Marble Arch och promenera direkt ut på Oxford Street utan att betala trängselavgifter.

Göteborgs problem är att har man stationerna för att minska trafiken i centrum så blir det inte speciellt mycket pengar. Alltså måste de ut från centrum.

Grafiken visar att trängselavgifter enligt Stockholm modell är svåra att införa i Göteborgsregionen. Om man alltså vill få ihop pengar.

Jag har hela tiden varit tveksamma till dessa avgifter och dagens artikel får mig inte att ändra mig. Tvärtom.

Vad skall man ha istället? I Birmingham har man haft precis samma problem som Göteborg. En genomfartsled (som Gårdaleden) som går genom stan. Då byggdes det en förbifart för några år sedan.

Förbifarten kostar en avgift men då åker du snabbt runt Birmingham. Vill du åka i trängseln är det gratis.

Den modellen använder man i Storbritannien på flera ställen. Broar och tunnlar har många gånger en avgift.

Och det kanske är Göteborgs lösning. Bygg ny älvöverfart men ta betalt för den. Vill du trängas, gör det i Tingstadstunneln.

En modell med avgift på bilar som smutsar ner kanske också kunde vara en modell. Men nu kanske det inte längre är miljöargumenten som gäller utan att hitta nya sätt att finansiera vägar? Och då är mitt förslag om avgifter på nya snabbare vägar bättre.

Folkomröstningen som man lovade om ett trängselavgiftssystem? Ja den är helt bortglömd. Varför bry sig om demokrati i detta läge?

Inga kommentarer: