torsdag, september 10, 2009

Låt nya Region Halland ta ansvar för kollektivtrafiken

Skall vi ha en bra kollektivtrafik i Halland tror jag att det är bäst att den nya Region Halland tar ökat ansvar. Det skriver jag i insändare som publicerades igår i Kungsbacka Nytt.

Regionen bör ta ansvar för kollektivtrafiken

När Kungsbacka i slutet av 1980-talet började planera för pendeltåg till Göteborg så gjorde övriga kommuner i Halland och Landstinget klart att detta var ett Kungsbackaprojekt. Kostnaden och planeringen föll helt på Kungsbacka tillsammans med Mölndal och Göteborg.

Numera finns det ett större samarbete i länet om kollektivtrafik. Men skall vi få fler resande behövs det ännu mer samarbete. Inte att varje kommun i första hand tänker på sig själva utan man ser Halland som en helhet.

Senast såg vi hur Falkenberg var negativa till fler stopp för Öresundståget i Kungsbacka (Åsa och Frillesås) därför man ansåg det missgynnade deras kommun.

I många andra län har landsting/region huvudansvaret för kollektivtrafiken och äger länstrafikbolaget till 100 %. Så borde det också bli i Halland.

Från 1 januari 2011 är Halland region. Vilket innebär ett ökat ansvar för nya Region Halland när det gäller regionala frågor och infrastruktur.

En viktig uppgift för nya Region Halland borde vara att ta över ansvaret till 100 % för all kollektivtrafik som skrider över kommungränserna. För att kunna se en helhet och motverka bypolitik.

Kommunerna kan ansvara för sin lokala trafik det gör dem säkert bäst.

Att bilda en ny region innebär ett stort omställningsarbete inom flera områden. Bra vore om man hann med den förändring som jag föreslår till 2011. Annars bör den stå högt på dagordningen förnästa mandatperiod.

Tommy Rydfeldt (FP)
Landstingspolitiker

1 kommentar:

Ringborgs blogg sa...

Jag är inne helt på Dina tankar Tommy! Det är alldeles för mycket bypolitik och revirtänkande gällande kollektivtrafiken i Halland. På 90-talet var det en tävlan angående anslagen till dubbelspår genom Halland. Det fastnade i Hallandsåsten och några avsnitt han göras klara för att återigen fastna i Varberg.
Jag trodde inte i min vildaste fantasi att efter vårt principbeslut i Varberg 1996 återigen se frågan komma upp i kommunfullmäktige i Varberg igen vilket är fallet på tisdag.
Dubbelspåret är viktigt också för Kungsbacka då det finns planer på fler pendelstationer mellan Kungsbacka och Varberg.
Låt oss komma till beslut och låt den nya regionen samordna kollektivtrafiken utan byalagens veton.