fredag, oktober 23, 2009

Hur kan MP samarbeta med kommunisterna?

För att göra det helt klart. Jag kan aldrig se att Folkpartiet skulle samarbeta med Sverigedemokraterna (SD). Och jag har inte träffat på en enda folkpartist som tycker detta. Det kommer inte att ske. Deras människosyn är så långt från den socialliberala som Folkpartiet har.

Jan Björklund har också gett klart besked om att det blir inget samarbete med SD.

Utan den fråga det gäller är om en alliansregering kan sitta kvar om man har flest mandat och SD kommer in.

Vi har ju den regeln att en regering sitter kvar tills den fälls.

SD kan ju säga att man kommer att driva sin egen politik och inte stödja något block. Så när den rödgröna trekanten begär misstroendeomröstning mot Fredrik Reinfeldt lägger SD ner sina röster.

Då finns det ingen majoritet emot Reinfeldt i riksdagen.

Skall han då avgå ändå?

Givetvis kan ingen regering leva med något form av beroende av opålitliga Sverigedemokrater.

I det läget vore det ju naturligt att alliansen och miljöpartiet förde en diskussion. Miljöpartiet samarbetar ju i flera landsting/regioner och kommuner med alliansen, t.ex Landstinget Halland, och det fungerar för det mesta bra. Kanske en diskussion redan direkt efter ett val innan man ger SD möjlighet att agera i kammaren.

Sådana tankar för Jan Björklund fram i SR ekots lördagsintervju.

Tyvärr avvisar Maria Wetterstrand detta och menar att Folkpartiet eller Centerpartiet i ett sådant läge skulle samarbeta med de rödgröna.

Hon är faktiskt politiskt naiv när hon säger detta.

Det är ju förvånande att Miljöpartiet överhuvudtaget idag samarbetar med Vänsterpartiet. Ett parti vars partiledare kallade sig kommunist till bara för ett par år sedan. Och givetvis fortfarande är det. Med personer i partiet som hyllar diktaturer som Kuba. Med personer i partiet som försöker se något positivt i årtionden av kommunistiskt förtryck i världen.

Hur kan Miljöpartiet idag verka för att släppa in dessa i en regering? Det blir säkert en viktig fråga i valrörelsen.

Och hur kan hon tro att det FP eller C skulle kunna ha ett organiserat samarbete med postkommunistiska Vänsterpartiet?

Nu gjorde mig faktiskt Maria Wetterstrand oerhört förvånad.

Har hon drabbats av maktfeber? Makten till varje pris? Så han hon struntar i att ett parti med odemokratiskt förflutet skall finnas i samma regering som henne?

Svd
Express12Aftonbladet

måndag, oktober 19, 2009

Visitering inom rättpsykiatrin och den psykiatriska tvångsvården

Idag publicerar jag svar på nästa motion som jag ensam eller tillsammans med andra har lämnat till Folkpartiets landsmöte i Växjö 19-22 november.

Den första är en motion om visitering inom rättspsykiatrin och den psykiatriska
psykiatriska tvångsvården.

Bengt Eliasson är författare och bakom den står jag tillsammans med Anders Jonell och Bengt Eliasson. Bengt är psykiatristyrelsens ordförande i Landstinget Halland.

I motionen skriver vi:

"
Patienter inom rättspsykiatrin vård bär tyvärr inte sällan på vapen, knivar och andra tillhyggen som kan användas för att skada sig själva eller andra eller.

Det förekommer också att besökare smugglar in narkotika och andra droger.

Sjukvårdshuvudmännen här i dag ingen juridisk möjlighetatt exempelvis använda sig av metalldetektorer vid inpasseringtill rättspsykiatriska avdelningar eller låsta tvångsvårdsavdelningareller be exempelvis polisen om hjälp att genomsöka lokaler med narkotikahund."


Det står vidare i motionen:

"Egentligen handlar det om tre problem:

• Att patienter över huvud taget kan föra in knivar och tillhyggen
på vårdavdelningar.
• Att de svårast sjuka patienterna har rätt att få tillbaka
omhändertagna tillhyggen efter avslutad vård.
• Att besökare kan föra med sig tillhyggen men framförallt
droger.

Personal på psykiatrins akutintag har inte rätt att visitera
de vårdsökande eller besökare och deras väskor. Det gäller
oavsett om patienten sökt vård frivilligt eller tvångsvårdas."


Folkpartiets partistyrelse föreslår glädjande bifall till motionen.

Det innebär att Folkpartiets landsmöte föreslår besluta:

Att Folkpartiet ska verka för att ge sjukvårdshuvudmännen juridiska möjligheter att visitera vårdsökande, besökare och lokaler för att stoppa medtagande av vapen och tillhyggen samt att kunna söka upp insmugglad narkotika.

Nu får vi hoppas att Folkpartiets statsråd kan få med alliansen på att det blir lag.