onsdag, juni 24, 2015

Nu införs fritt val av hjälpmedel i Region Halland

Vid regionfullmäktiges sammanträde förra veckan beslöts att införa fritt val av hjälpmedel. Det är ett ärende som tagit lång tid. Ärendet startade när Bengt Eliasson (FP) var ordförande i Hjälpmedelsnämnden 2006-2010.  Utredningen som kom fram till slut fick väl inte med alla de hjälpmedel vi hoppats på men det är bra början.

Först ut är hörseltekniska hjälpmedel och förflyttningshjälpmedel som exempelvis rollatorer och rullstolar.

Jag ser dock detta enbart som första beslutet, inte själva beslutet.

Att låta de som behöver hjälpmedel själv få välja är en viktig valfrihetsreform. Att bara bli anvisad det hjälpmedelscentralen erbjuder känns inte bra.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är emot. Jag är lite fundersam varför. Argumenten var inte övertygade i debatten som blev en valfrihetsdebatt. Precis hade (S) och (V) sagt nej till vårdval plus som ger patienten valfrihet inom hud och psykiatrin. 

Tekniken blir att den person som vill välja själv och som bedöms ha möjlighet att själv välja får en voucher där man kan inköpa det hjälpmedel man önskar och betala med vouchern.

Kanske här skon klämmer. Någon skulle, hemska tanke, kanske tänka sig att lägga till någon krona för att få lite extra. Det är nog det (S) och (V) vill förbjuda.

Fotnot: Beslutet måste för att gälla godkännas av samtliga kommuners kommunfullmäktige.Halland går med i förbund för ambulansflyg

Idag beslöt regionstyrelsen i Region Halland att föreslå regionfullmäktige att gå med i det kommunalförbund som bildas för att tillsammans samtliga landsting/regioner samordna ambulansflyget i Sverige.
Det innebär att inom ramen för kommunalförbundet kommer sköta den gemensamma driften av
koordineringscentral, ordinarie sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och underhåll av medicinteknisk utrustning samt administration-Kostnaden fördelas mellan medlemmarna utifrån yta och invånarantal.


Kommunalförbundet kommer äga och finansiera planen.

Region Hallands beräknade fasta kostnad uppgår till 560 000 kronor år 2018, utifrån successiv ökning 2016-2018. Utöver detta tillkommer rörliga kostnader per flygtimme som beror på pågående upphandling av flygplan, drift och underhåll av flygplan samt piloter.

Helikoptrar ingår inte då man löser detta olika ute i landet.

söndag, juni 21, 2015

Folkpartiet bör välja partiledare i en medlemsomröstning

Det brittiska liberala partiet skall välja ny partiledare efter Nick Clegg. Det kommer inte ske genom att en valberedning skall "sondera" och att olika nomineringar kommer in. En process som på alla sätt inte bli demokratiskt och nödvändigtvis speglar medlemmarnas åsikter. Där enskilda personer kan "göra upp"
Utan det kommer ske i en medlemsomröstning där alla medlemmar deltar.

Under ca: 3 veckor sker nomineringar. Sedan skickas röstsedlar ut till medlemmarna. De skall vara inne 15 juli och den 16 juli vet vem som blir ny ledare. Tydlig medlemsdemokrati.

Så bör vi ha det i Folkpartiet med.  Några spärrar kan man ju bygga in. T.ex. att en kandidat skall vara nominerad av minst 5% av medlemmarna. Då slipper man okynneskandidater. Och att om bara en kandidat uppnår detta så ställs medlemsomröstningen in.

Jag har nu motionerat till Folkpartiets landsmöte om detta i höst. Detta kan lämpligen tillämpas första gången när en efterträdare till Jan Björklund skall väljas.

Här är motionen:

Välj partiordförande i en medlemsomröstning

Förslag till beslut:

Att landsmötet beslutar att nästa gång partiordförande skall väljas skall det ske i en medlemsomröstning, samt
Att uppdraga åt partistyrelsen att till nästa landsmöte utarbeta och föreslå regler för en medlemsomröstning.

Liberal democrats skall nu välja ny ledare. Något annat än en medlemsomröstning vore otänkbart. Demokratin skal vara direkt och partiets ledare skall väljas av medlemmarna. Så borde det vara även i Folkpartiet. En direktvald partiordförande skulle få ett starkt mandat.

Indirekta val med valberedning, nomineringar från styrelser och uppgörelser mellan personer tillhör en förgången tid.

Coops bojkott avbröts - en summering

På en stämma i våras för konsumentföreningen i Varberg dök 22 personer upp. Där röstades igenom en bojkott av varor från Israel.

Detta beslut mer eller mindre hemlighöll föreningen. De driver bland annat Coop Forum i Varberg.
Ingenstans kunde man läsa om beslutet. Ingenstans kunde man som kund förhålla sig till detta beslut.

Men till slut kom det ut och det blev proteststorm mot Coop i Varberg.

Faksimil från Hallands Nyheter
Jag var en som protesterade. Mathias Sundin, riksdagsledamot för Folkpartiet, en annan. Överallt ifrågasattes deras beslut.

KF centralt reagerade och skickade ett uttalande:

"Beslutet som har fattats på Coop Varbergs föreningsstämma strider mot Kooperativa Förbundets (som äger varumärket Coop) beslut och policy om hur eventuella bojkotter av länder ska hanteras. Föreningsstämmans beslut är därför mycket olyckligt."

Hela uttalanden finns här.

Till slut orkade man inte utan styrelsen beslöt att ej genomföra stämmans beslut.

Det är ett bra beslut. Att enbart bojkotta ett land på lösa grunder och sedan sälja varor från diverse diktaturer är inte seriöst.

Diverse vänsteranhängare har i media efteråt kritiserat styrelsen men jag tror den kommer stå fast. Annars lär Coop i Varberg gå en mörk framtid till mötes.

Driva affärer med en fråga på agendan, att bojkotta Israel, men sedan inte ha problem att sälja varor från kommunistiska diktaturer eller Ryssland som ockuperar Krim.

Och som KF centralt noterar i sitt uttalande; Skall man heta Coop skall man följa de regler som KF satt upp centralt och beslutet stämman tog strider mot dessa.