söndag, juni 21, 2015

Folkpartiet bör välja partiledare i en medlemsomröstning

Det brittiska liberala partiet skall välja ny partiledare efter Nick Clegg. Det kommer inte ske genom att en valberedning skall "sondera" och att olika nomineringar kommer in. En process som på alla sätt inte bli demokratiskt och nödvändigtvis speglar medlemmarnas åsikter. Där enskilda personer kan "göra upp"
Utan det kommer ske i en medlemsomröstning där alla medlemmar deltar.

Under ca: 3 veckor sker nomineringar. Sedan skickas röstsedlar ut till medlemmarna. De skall vara inne 15 juli och den 16 juli vet vem som blir ny ledare. Tydlig medlemsdemokrati.

Så bör vi ha det i Folkpartiet med.  Några spärrar kan man ju bygga in. T.ex. att en kandidat skall vara nominerad av minst 5% av medlemmarna. Då slipper man okynneskandidater. Och att om bara en kandidat uppnår detta så ställs medlemsomröstningen in.

Jag har nu motionerat till Folkpartiets landsmöte om detta i höst. Detta kan lämpligen tillämpas första gången när en efterträdare till Jan Björklund skall väljas.

Här är motionen:

Välj partiordförande i en medlemsomröstning

Förslag till beslut:

Att landsmötet beslutar att nästa gång partiordförande skall väljas skall det ske i en medlemsomröstning, samt
Att uppdraga åt partistyrelsen att till nästa landsmöte utarbeta och föreslå regler för en medlemsomröstning.

Liberal democrats skall nu välja ny ledare. Något annat än en medlemsomröstning vore otänkbart. Demokratin skal vara direkt och partiets ledare skall väljas av medlemmarna. Så borde det vara även i Folkpartiet. En direktvald partiordförande skulle få ett starkt mandat.

Indirekta val med valberedning, nomineringar från styrelser och uppgörelser mellan personer tillhör en förgången tid.

Inga kommentarer: