torsdag, november 29, 2012

Kommuner (och Region Halland) är dåliga på att ha information på fler språk

Företaget Semantix har undersökt de svenska kommunernas hemsida och konstaterar att sex av tio kommuner inte har viktig samhällsinformation på annat språk än engelska.

Kungsbacka kommun är en av dem. Trycker man på brittiska flaggan på hemsidan får man bara turistinformation.
Folke Kanin på arabiska.

Och tur är väl att man inte undersökt landsting och regioner för Region Halland saknar också information på annat språk än svenska.

Jag har vid några tillfällen påpekat detta för ansvariga centralt men det verkar inte nå fram.

Folke Kanin på albanska.
Jag fick för en tid sedan brev från en engelsktalande man som inte var nöjd med vården på en vårdcentral och även var konstruktiv i sin kritik. Jag kunde dock konstatera att med lite information på engelska på hemsidan hade han säkert kommit rätt i vården. Brist på information på annat språk gjorde att han kom fel.

I Närsjukvården (Vårdcentraler och Folktandvården) tar man på ett bra sätt fram broschyrer på fler språk. Lägger upp två om barntandvård. Men det skulle behöva kompletteras med information på hemsidan men den frågan äger inte Närsjukvården.

Vill ni läsa Semantix rapport tryck här.


onsdag, november 28, 2012

Fyra spår till Göteborg prioriteras

Regionstyrelsen i Region Halland har vid sitt sammanträde idag till Trafikverket prioriterat satsningar inför Nationell transportplan 2014–2025.

Viktigt är att ett partiellt fyrspår mellan Kungsbacka och Göteborg finns med.

Det är mycket viktigt för att kunna öka turtätheten för persontrafiken med även få plats med mer tåg med gods på banan.

Västkustbanans har fått en fantastisk utveckling sedan dubbelspåret började byggas. Det var klart 1992 till Kungsbacka och sedan har utbyggnaden fortsatt. Kvar att bygga finns tunneln i Varberg, tunneln genom Hallandsås (som pågår) och en sträcka norr om Helsingborg.
Exempel på fyrspår

Det är ju populärt att lova diverse tåg genom Halland men då måste det finnas spår att köra på.

Det finns idag åtta möjligheter i timman att köra Kungsbacka-Göteborg. Fyra turer har pendeltåget, två har Öresundståget, en har godset och en har fjärrtåg som för närvarande inte körs.

Men man kan gissa att SJ börjar köra igen och då får inga fler tåg plats i rusningstrafik om man inte bygger fler spår eller ordnar omkörningsspår.

Åtminstone, som Region Halland menar, bygger partiellt fyrspår.

Lova nya tåg från t.ex Varberg är enkelt. Det är inte lika enkelt att få plats med dem på spåret så jag välkomnar regionstyrelsen skrivning.

Västtrafiks kraschade biljettautomater

Som den goda kollektivtrafikresenär jag är så tar jag tåget till Persontrafik 2012.

In till Göteborg med Öresundståget. I tid och inga problem.

Väl inne på Svenska Mässan har Västtrafik en av de största montrarna. Man satsar verkligen. Bolagets VD finns på plats.


Hem med pendeltåget och försöker betala men alla biljettautomater är döda, igen.

Det händer lite då och då och betalning uteblir givetvis trots att jag och massa andra ville betala.

VästtrafikKanske mindre monter och bättre försök att lösa detta problem?

Det är ett antal hundra som jag sluppit betala i år därför att det inte går. En del av dessa pengar är Hallandstrafikens. Kanske vi skall begära dem av Västtrafik?

PS! Tänkte på tåget på att de numera berömda biljettkontrollanterna kanske plötsligt stiger på och suger tag i någon som pga av trasiga automater inte kunnat betala. De är ju inte kända för att fråga först och utgår uppenbarligen alltid ifrån att man inte vill betala. DS!


Peter Örn pratade om den hållbara staden

Mässan persontrafik 2012 pågår för fullt på Svenska mässan i Göteborg. Jag har som ledamot i styrelsen för Hallandstrafiken fått möjlighet att besöka en del seminarier.

Igår tisdag lyssnade jag på Peter Örn. Gammal vän från FPU tiden som också varit partisekretare i Folkpartiet och VD för Sveriges Radio.

Nu är Peter ordförande i delegationen för Hållbara städer.

Läs deras hemsida genom att trycka här.

Som vanligt var det roligt att lyssna på Peter som är en engagerande talare.

Och visst har han rätt. Hållbara städer innebär inte bara att man ordnar det för gående och cyklister utan också har en väl fungerande kollektivtrafik.

Hallands primärvård fortfarande bäst i Sverige

Igår kom åter de öppna jämförelse där sjukvården i de olika landstingen och regionerna jämförs.

Som ordförande i Region Hallands driftnämnd för Närsjukvården så håller jag mig till primärvården, eller vårdcentralerna som de kallas i Halland.

Jag kan då konstatera att Halland åter får bäst betyg.

Vårdval HallandPå frågan om man har mycket eller ganska stort förtroende för Vårdcentralen svarar 75% ja i Halland. I riket som helhet svarar 64% ja på frågan. Sämst var Västernorrland där 59% svarade ja.

Övriga frågor var:

"Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt
sätt?"


I Halland svarade 92% ja. Delad första plats med Kalmar. Snittet i riket var 90% och Örebro var sämst med 88%.

"Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?"

81% i Halland svarade ja och delad första plats med Kalmar och Kronoberg. Örebro åter sämst med 75%. Snittet i riket var 78%.

"Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket
som du önskade?"


Halland bäst med 83%. Örebro sämst med 75%. Snittet i riket 75%.

Man har också mätt tillgänglighet i vården. Även där får Region Hallands vårdcentraler goda siffror.

Andel patienter som får läkarbesök inom 7 dagar på vårdcentraler i Halland är 97,9%. Snittet i riket är 92,9% och Dalarna är sämst på 82,6%.

Vad anser du om tiden du fick vänta?, redovisas med ett värde för patientupplevd
kvalitet. För Halland är siffran 87, mycket bra siffra. Snittet i riket är 81 och sämst är Västmanland med 77.

Andel besvarade telefonsamtal i primärvården, mars 2012 så får Halland 95,4%. Bäst är där Kronoberg med 99,2%. Här är det jämt mellanregioner/landsting men det finns utrymme för förbättringar. Man bör ligga så nära 100% som möjligt.

Sammanfattningsvis vågar jag säga att Halland har Sveriges bästa primärvård. Men allt kan bli bättre och målet måste vara att få ännu större förtroende.

Varför är Halland bäst? Jag tror tidigt vårdval är ett av skälen. Halland har vågat släppa fram nyttig konkurrens som stimulerat både regionens som privata vårdcentral att bli bättre på tillgänglighet, bemötande och att ge god vård.

Fotnot: Siffrorna gäller både privat som regiondrivna vårdcentraler.