onsdag, november 28, 2012

Fyra spår till Göteborg prioriteras

Regionstyrelsen i Region Halland har vid sitt sammanträde idag till Trafikverket prioriterat satsningar inför Nationell transportplan 2014–2025.

Viktigt är att ett partiellt fyrspår mellan Kungsbacka och Göteborg finns med.

Det är mycket viktigt för att kunna öka turtätheten för persontrafiken med även få plats med mer tåg med gods på banan.

Västkustbanans har fått en fantastisk utveckling sedan dubbelspåret började byggas. Det var klart 1992 till Kungsbacka och sedan har utbyggnaden fortsatt. Kvar att bygga finns tunneln i Varberg, tunneln genom Hallandsås (som pågår) och en sträcka norr om Helsingborg.
Exempel på fyrspår

Det är ju populärt att lova diverse tåg genom Halland men då måste det finnas spår att köra på.

Det finns idag åtta möjligheter i timman att köra Kungsbacka-Göteborg. Fyra turer har pendeltåget, två har Öresundståget, en har godset och en har fjärrtåg som för närvarande inte körs.

Men man kan gissa att SJ börjar köra igen och då får inga fler tåg plats i rusningstrafik om man inte bygger fler spår eller ordnar omkörningsspår.

Åtminstone, som Region Halland menar, bygger partiellt fyrspår.

Lova nya tåg från t.ex Varberg är enkelt. Det är inte lika enkelt att få plats med dem på spåret så jag välkomnar regionstyrelsen skrivning.

Inga kommentarer: