måndag, juni 13, 2016

Det finns ingen riksdagsmajoritet för Halland i en storregion

Det står helt klart att den rödgröna regeringens försök att centralisera, och skapa sex stycken storregioner, möter mer och mer motstånd.

Debatten tar sig också mer och mer absurda uttryck.

Mest absurd har det moderata regionrådet Johnny Magnusson i Västra Götaland varit. Hans parti är nationellt och i ute i landet emot den föreslagna regionbildningen. Men Johnny vill tydligen sluka Halland.

- Tåget går nu, utropar han. Halland skall med 2019 annars så är det bara att ansluta sig på Västra Götalands villkor 2023. Man förhandlar inte.

Det är rena rama sandlådemanér. Om ni inte vill vara med och leka på våra villkor så får ni inte vara med. Naturligt för en treåring kanske, men ett moderat regionråd?
Kritiserat förslag

Och är det en försmak av hur det skulle vara att arbeta i samma region som Västra Götaland och Johnny Magnusson? Tig och va tyst.

Kanske Johnny Magnusson skall köpa sig en spann och spade?

Tåget får gärna gå. Halland står kvar på perrongen, vinkar av dem som tuffar vidare mot en okänd framtid, och fortsätter att utveckla Region Halland. Fast jag tycker synd om värmlänningarna som skall förhandla med någon med den inställningen.

Men hur får man igenom förslaget i riksdagen. Som det ser ut nu får man inte det.

Moderaterna är helt emot. Även SD. Liberalerna säger ja om det sker på frivillig grund och kommer underifrån. Alltså inga tvångsanslutningar. Läs artikel i Östersunds Posten här.

KD lär följa övriga i alliansen.

Kvar har varit Centerpartiet som vissa pekat ut som tänkbara att stödja storregioner.

I en debattartikel i Dagens Samhälle, läs här, förklarar Annie Lööf och Carola Gunnarsson Centerpartiets inställning. Gärna storregioner men... Och detta stycke är viktigt;

"När det gäller de folkvalda regionala självstyrelseorganen är det viktigt att de landsting och regioner som vill ta initiativ och bilda större regioner får möjlighet att göra det snarast. Lika viktigt är det dock att landsting och regioner även får möjlighet att står utanför en större regionbildning. Vi är därför öppna för att det kan behövas fler än de sex regioner som den statliga Indelningskommittén föreslagit.

Det är ett klart svar till dem som har hoppas på att regeringen skall nå en uppgörelse med Centerpartiet om storregioner, där län tvingas in.

Det innebär att förslag som innehåller att tvinga in landsting/regioner i storregioner kommer att röstas ner då en majoritet av partierna säger nej. Att några frivilligt vill göra det lär ingen vara emot.

Ryktena i en sådan här fråga är alltid många men det senaste är logiskt. Störst motstånd mot ett Stor Norrland finns i Jämtland. Därifrån kommer den starka C-politikern Per Åsling. Han är motståndare till en norrländsk storregion. Vad Halland tycker vet alla.

Ryktet säger att Halland och Jämtland får vara kvar som regioner. Ledare i Östersunds Posten framför detta, läs här.

Och varför inte. Ganska logiskt, om man vill få igenom något, att koncentrera sig på de som vill istället för de som inte vill.