måndag, mars 06, 2017

Rekordmånga sökte vård på vårdcentraler i januari

Ofta får man höra "det går inte att få en tid på vårdcentralerna"

Om det är möjligt följer jag alltid upp en sådant påstående. Ibland stämmer det och då vill jag som ordförande veta orsaken och vad man gör åt det.

Vanligaste skälet är sjukdom hos personalen eller deras barn som gör att det saknas personal. Vikarier är inte alltid så lätt att hitta.

Men ibland visar det sig uppgifterna inte stämma och det är mest när jag får andra eller tredjehandsuppgifter som under resans gång blivit en sanning. Bristen på tider är inte upplevd själv av den som förmedlar det till mig.

Det finns uppenbart en skillnad mellan upplevd tillgänglighet och den faktiska. Det är inget försvar men det är viktigt att alla vet att man tar emot oerhört många besök varje dag.

Tryck på bilden så blir den större
Och det är därför som jag tar klagomålen på allvar och vill att samtliga som är möjliga att utreda skall utredas och att man kontaktar patienten.

Mitt och nämndens uppdrag är att se till att förvaltningen arbetar så att helst alla både får svar i telefonen och får möta någon på vårdcentralen, även om första kontakten inte behöver vara en läkare.

Bemötande och tillgänglighet är oerhört viktigt i vården.

I den bild som finns i detta inlägg så ser man att besöken till regionens vårdcentraler i januari 2017 ökade med 11,8% jämfört med januari 2016. Störst är ökning till sjuksköterska och det är det vi strävar efter.

De som inte behöver träffa en doktor skall kunna träffa t.ec en sjuksköterska eller varför inte sjukgymnast.

Det ger möjlighet till fler och längre läkarbesök för de som har stort behov att regelbundet få träffa sin läkare.

Influensan har slagit hårt i år. och den kan säkert vara ett skäl till ökat antal besök. Närsjukvården får noga följa besökssiffrorna för att se om det är något tillfälligt eller början på en trend.

Fotnot: Siffrorna för sjuksköterska 2015 är inte rensade för hemsjukvården som under april 2015 övergick till kommunerna. Så det är egentligen en ökning mellan 2015 och 2016.

Inga kommentarer: