torsdag, mars 09, 2017

Barn och unga har mycket bra tandstatus i Halland

Socialstyrelsen har presenterat siffror över hur mycket karies barn och ungdomar har i Sverige. Se länk.

Generellt ser det mycket bra ut i Sverige. Och Halland ligger bra till.

96% av alla treåringar i Halland är kariesfria. Samma siffror som för riket.

81% av alla sexåringar i Halland är kariesfria. Samma siffra för riket är 75%.

73% av alla tolvåringar i Halland är kariesfria. Samma siffra för riket är 67%

40% av alla nittonåringar i Halland är kariesfria. Samma siffra för riket är 37%.

Speciellt roligt är siffran för de som är 19 år. Som sedan 2013 ökat från 36% till 40%.

Är man kariesfri vid 19 års ålder och fortsätter sköta sina tänder är sannolikheten att man klarar sig utan karies i livet mycket stor,

Region Halland beslöt för några år sedan att differentiera ersättningen för tandvården för barn och unga.

I botten låg en undersökning av tandstatusen på församlingsnivå. Det visade sig att den skiftade och ersättningen ändrades så att de områden med sämre tandstatus får mer pengar och de med bättre får mindre pengar. Pengarna skulle gå dit behoven var störst.

En utvärdering av detta sker under 2017 för eventuellt nya beslut därefter.

Folktandvården har ca: 90% av alla barn och unga som patienter. Förebyggande arbete är oerhört viktigt och jag vill påstå att det är ett viktigt skäl till att de halländska barn och ungdomarna har bra tänder.

Nu höjs åldern för den fria tandvården i tre steg till 23 år. För den som därefter vill fortsätta att sköta sina tänder erbjuder Folktandvården så kallat Frisktandvårdsavtal.

Man gör en undersökning av patienten och konstaterar tandstatus. Sedan träffar man ett treårigt avtal. Där ingår, undersökningar, förebyggande tandvård, akuttandvård, lagningar, rotfyllningar, tanduttagningar och enstaka kronor och bettskenor.

Priset är från 74 kr/månad och uppåt beroende på tandstatus.

Läs mer här.

Inga kommentarer: