torsdag, januari 26, 2012

Regionunderskott kommer kräva tuffa åtgärder

Region Halland visar sitt första år ett underskott på 115 miljoner kronor. Främsta skälet är underskotten på sjukhusen som är ca: 183 miljoner.

Med dessa stora underskott 2011 blir det svårt att få sjukhusen i balans 2012 trots skattehöjning och tillskott av pengar. 

Ytterligare skattehöjning är ingen lösning.  Regionen är tvungen att prioritera vad man skall utföra för vård och var.

Osthyveln är ofta ett dåligt sätt att effektivisera. Risken är all all verksamhet blir lite sämre och skapar nya problem.

Förmodligen krävs tuffa beslut om att verksamhet skall upphöra, flyttas eller finna på färre ställen.

Och arbetet pågår för att hitta lösningar.

För oss som sitter i beslutande ställning kommer det säkert innebära att vi måste rösta för sådant som inte känns bra men är nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans.

Tyvärr har Region Halland inget sedeltryckeri i källaren och då innebär det att man måste prioritera.

Vilket åsiktshåll kommer Stefan Löfven driva (S)?

Skönt att såpoperan om Socialdemokraterna tycks vara på väg att ta slut så vi kan diskutera politik i Sverige igen.

Även om jag är extremt politiskt intresserad gick det inte till slut att titta på nyhetssändningar och analyser. Se meningslösa presskonferenser där inget blir sagt. Människor som springer ut och in på S-högkvarteret på Sveavägen..

Undrar om inte den genomsnittsintresserade av politik för länge sedan övergett nyhetsprogrammen denna vecka.

IF metallbasen Stefan Löfven är ett intressant val som S-ledare. Han har visat självständighet i sina åsikter. Frågan är om han kommer driva partiet i samma riktning? Kommer han fortsatt att vara självständig eller ledas in i partifållan?

Förmodligen, annars vore han oklok, har han fått vissa garantier att driva igenom nödvändiga politiska förändringar utan knorr från riksdagsgruppen. LO lär han ju ha med sig.

Stefan Löfven är ju en anhängare av kärnkraft vilket skulle kunna öppna för en bred överenskommelse om energin mellan (S) och alliansen som precis som pensionsöverenskommelsen håller oavsett regering.
En fundersam Stefan Löfven.

Stefan Löfven har generellt varit positiv till EU, globalisering och fri handel vilket också är positivt.

Dessutom verkar han tänka innan han talar vilket är en egenskap som (S) desperat sökt efter.

Enda plumpen man direkt hittar är kritiken mot regeringen för att Vladimir Antonov inte fick köpa SAAB. Sedan samma Antonov häktats för ekonomiska brott har dock Stefan Löfven varit tyst.

Jag tror en facklig ledare för (S) kan göra livet lite svårare för akademikerna i Vänsterpartiet att värva LO medlemmars röster och därmed stärka partiet. Vem kan misstänkliggöra en f.d fackledare i LO att vilja gå någon annans ärende än LO medlemmarna även när svåra beslut måste tas?

Afton1 Afton2 Afton3 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN5 EXP1 EXP2 EXP3 GP1 GP2 GP3 GP4 SVD1 SVD2 Dagen Ekot
måndag, januari 23, 2012

Förfrågningsunderlaget kring Närakuten i Kungsbacka

Idag presenterade Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland förfrågningsunderlaget kring upphandlingen av Närakuten i Kungsbacka.

Jag tycker det är ett bra dokument som tagit hänsyn till och lärt av den debatt som varit kring upphandling av vård. Personligen tycker jag att offentlig sektor varit lite naiv när man gjort sådana upphandlingar.

Det är skillnad på att handla upp spik och vård och det visar vårt dokument.

Det är framtaget av Närsjukvårdens förvaltning i samarbete med upphandlingsenheten på Regionkontoret och med avstämning med politikerna i Närsjukvårdens arbetsutskott.
Jag är mycket nöjd och tycker tjänstemännen gjort ett mycket bra arbete.

För den som inte känner till alla detaljer så har Närakuten strax över 40.000 besök om året. Har funnits sedan 2006. Har öppet 7.00-24.00. Drivs på entreprenad av Carema Sjukvård och det avtalet går ut 2012-12-31. Därför ny upphandling.

Här är de viktigaste punkterna i förfrågningsunderlaget:

•    Närakuten skall erbjuda vård för sökande med behov av omedelbara medicinska insatser för bedömning och eventuell behandling med ett begränsat behov av kontinuitet i vårdkontakten,
•    Närakuten finns i först hand till för invånarna i Kungsbacka men kan ta patienter från andra orter.
•    Öppettiderna är 7.00–24.00 under årets alla dagar. Option finns för ökat öppethållande vid extraordinära tillfällen såsom olyckor eller större arrangemang. Närsjukvården äger numera inte samordningsansvaret med privata vårdenheter gällande öppettider av jourmottagningar.
•    Avtalstid. 2013-01-01-2016-12-31 med möjlighet till två års förlängning.
•    Leverantör skall vara stabil ekonomisk. Avtalet klargör vad som menas med detta.
•    Leverantör skall redovisa ersättningssystem som tillämpas gentemot anställda. T.ex. ackord, tantiem, tid m.m.
•    Krav på företagets dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet av att organisera, administrerar och utföra uppdraget.
•    Verksamhetschef skall ha viss kompetens. Medicinsk ansvarig skall vara allmänspecialist
•    Mottagningen skall under hela öppettider bemannas med minst en specialist i allmänmedicin,
•    Referenser skall inlämnas på liknande åtaganden.
•    Man skall redovisa hur man i det interna kvalitetsförsäkringsarbetet skall uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
•    Redovisa avvikelser t.ex. Lex Maria de senaste 3 åren relevanta för denna upphandling samt vilka åtgärder dessa föranlett
•    Ett antal kvalitetskrav ställs som berör allt från Lex Maria anmälningar till att man skall följa vårdprogram.
•    Man skall medverka i uppföljning enligt checklista.
•    Region Hallands revisorer får göra förvaltningsrevision och ta del av de handlingar som behövs.
•    Region Halland skall kunna göra medicinsk revision,
•    Man skall använda regionens vårdadministrativa system VAS.
•    Får ej bedriva annan verksamhet i lokalerna än Närakut (T.ex. ingen vårdcentral)
•    Anställda skall ha meddelarfrihet,
•    Klara regler vad som är avtalsbrott och hur avtalet hävs.

GP
söndag, januari 22, 2012

Avsatte media Håkan Juholt?

Så är det dags att skriva det sista kapitlet i historien om Håkan Juholt som partiledare. 303 dagar av kaos, beskriver KG Bergström det i Expressen. Svårt att inte hålla med.

Diverse socialdemokrater försöker nu få det till att det är medias fel att han avgick.
Kanske viktigt för den egna självkänslan och för att sluta leden. Man skapar en gemensam fiende i media. Men väldigt långt från sanningen.

Håkan Juholt fick till slut avgå för att han inte höll måttet. Hade hamnat på ett uppdrag långt över sin kompetensnivå.

Är det en slump att Göran Persson aldrig gav Håkan Juholt en ministerpost? Att han stoppades från att bli partisekreterare?

Det verkade som han inte förstod partiledarens roll. I sitt första tal skulle han och fackföreningar göra upp om pensionerna. Dessa slog givetvis ifrån sig. En uppgörelse med ett oppositionsparti skulle aldrig vara möjligt.

Han trodde också att han kunde lägga om politiken utan att fråga någon annan. Precis som Göran Perssons gjorde. Men han hade inte Göran Perssons position i partiet. Han var inte heller statsminister.

Vinner du val står partiet ut med rätt mycket. Men som relativt okänd nyvald partiledare i opposition måste man förankra allt väldigt väl.

Håkan Juholt brukade påpeka att det är mer än 1000 dagar till nästa val. Om inte socialdemokraterna använder en del av dessa för att i en öppen process med flera intresserade kandidater vaska fram en partiledare, ja då begår man ett stort misstag.

Att bli föreslagen efter en ny sluten process, där man varit en kompromisskandidat, är det sämsta start en ny socialdemokratisk ledare kan få.

DN DN2 Afton Exp GP SVD SR Dagen