måndag, januari 23, 2012

Förfrågningsunderlaget kring Närakuten i Kungsbacka

Idag presenterade Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland förfrågningsunderlaget kring upphandlingen av Närakuten i Kungsbacka.

Jag tycker det är ett bra dokument som tagit hänsyn till och lärt av den debatt som varit kring upphandling av vård. Personligen tycker jag att offentlig sektor varit lite naiv när man gjort sådana upphandlingar.

Det är skillnad på att handla upp spik och vård och det visar vårt dokument.

Det är framtaget av Närsjukvårdens förvaltning i samarbete med upphandlingsenheten på Regionkontoret och med avstämning med politikerna i Närsjukvårdens arbetsutskott.
Jag är mycket nöjd och tycker tjänstemännen gjort ett mycket bra arbete.

För den som inte känner till alla detaljer så har Närakuten strax över 40.000 besök om året. Har funnits sedan 2006. Har öppet 7.00-24.00. Drivs på entreprenad av Carema Sjukvård och det avtalet går ut 2012-12-31. Därför ny upphandling.

Här är de viktigaste punkterna i förfrågningsunderlaget:

•    Närakuten skall erbjuda vård för sökande med behov av omedelbara medicinska insatser för bedömning och eventuell behandling med ett begränsat behov av kontinuitet i vårdkontakten,
•    Närakuten finns i först hand till för invånarna i Kungsbacka men kan ta patienter från andra orter.
•    Öppettiderna är 7.00–24.00 under årets alla dagar. Option finns för ökat öppethållande vid extraordinära tillfällen såsom olyckor eller större arrangemang. Närsjukvården äger numera inte samordningsansvaret med privata vårdenheter gällande öppettider av jourmottagningar.
•    Avtalstid. 2013-01-01-2016-12-31 med möjlighet till två års förlängning.
•    Leverantör skall vara stabil ekonomisk. Avtalet klargör vad som menas med detta.
•    Leverantör skall redovisa ersättningssystem som tillämpas gentemot anställda. T.ex. ackord, tantiem, tid m.m.
•    Krav på företagets dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet av att organisera, administrerar och utföra uppdraget.
•    Verksamhetschef skall ha viss kompetens. Medicinsk ansvarig skall vara allmänspecialist
•    Mottagningen skall under hela öppettider bemannas med minst en specialist i allmänmedicin,
•    Referenser skall inlämnas på liknande åtaganden.
•    Man skall redovisa hur man i det interna kvalitetsförsäkringsarbetet skall uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.
•    Redovisa avvikelser t.ex. Lex Maria de senaste 3 åren relevanta för denna upphandling samt vilka åtgärder dessa föranlett
•    Ett antal kvalitetskrav ställs som berör allt från Lex Maria anmälningar till att man skall följa vårdprogram.
•    Man skall medverka i uppföljning enligt checklista.
•    Region Hallands revisorer får göra förvaltningsrevision och ta del av de handlingar som behövs.
•    Region Halland skall kunna göra medicinsk revision,
•    Man skall använda regionens vårdadministrativa system VAS.
•    Får ej bedriva annan verksamhet i lokalerna än Närakut (T.ex. ingen vårdcentral)
•    Anställda skall ha meddelarfrihet,
•    Klara regler vad som är avtalsbrott och hur avtalet hävs.

GP
Inga kommentarer: