fredag, augusti 12, 2011

Att få sjukhusens ekonomi i balans

Idag hade regionsstyrelsen i Region Halland ett extra sammanträde. På dagordningen sjukhusens ekonomi.

Beräknat underskott för de tre sjukhusen är för närvarande 128 miljoner. Det kan förbättras något genom att regionen får del av regeringens kömiljard.

Men det är ändå minst 60 miljarder back och att lita på kömiljardpengar går inte. Andra landsting/regioner kommer ikapp och då minskar Hallands andel. av pengarna.

Dessutom, är sjukhusen säkra på att man nu har rätt prognos?

Socialdemokraterna har redan varit ute och ropat på skattehöjningar. Men skall sådan genomföras måste man exakt veta var underskotten är. Veta att man är underfinansierade på några område, att det inte går att effektivisera vården och att man räknar vårdkostnader korrekt.

Dessutom vad kostar de sista procenten för att nå vårdgarantin, köpt eller egenproducerad vård?

Gissningsvis mycket dyrare än övrig vård.

Vi har en intressant höst framför oss där antagandet av budgeten 2012 är flyttat från september till november.

SR

torsdag, augusti 11, 2011

Aftonbladet behöver nog utbilda sin personal

Först kallar Aftonbladet Storbritanniens primärminister för James Cameron. Visst kan denne James illustrera saker och få oss att tro på allt från Terminator till kärlekshistoria på Titanic. Men att han skulle utge sig för att vara premiärminister, nej det tror jag inte.

Eller är det en film om upploppen vi inte känner till?


Sedan beskriver Aftonbladets reporter dagens debatt i brittiska underhuset såhär:

"De vanligtvis så artiga brittiska politikerna hade en ovanligt ilsken ton i dagens debatt i parlamentet.
Storbritanniens premiärminister, David Cameron, möttes av burop flera gånger under sitt anförande."

David Cameron?


James Cameron?
Jag vet inte om man skall skratta eller gråta. Är det så att tidningen på allvar låter en reporter skriva om detta utan att veta hur det går till i brittiska underhuset? Det är inte som svenska riksdagen precis.

Burop, försök till att avbryta talare och en talman som skriker "order order" är vardagsmat.

Låt reportern se några frågestunder med premiärminister så kanske hon förstår.


Centerpartiets utspel skapar frågor

Igår gjorde Centerpartiet i Halland ett utspel under rubriken  " Halland kan bättre".

Man skriver i ett pressmeddelande:

"Ett halvår efter att Region Halland bildades tycker vi att mycket av den positiva utvecklingen har stannat av. Istället riskerar vi nu att tappa både trovärdighet och drivkraft för fortsatta kliv framåt. Alldeles för mycket energi har lagts på interna problem och frågor."

Jag kan hålla med om att Region Halland kan bli bättre som region. Men som "riktig" region är vi bara sju månader gammal. Ibland måste saker få tid på sig.

Jag kan hålla med om att det finns frågor som vi bättre bör fokusera på men i själva pressmeddelandet så gör man ett generalfel.

I slutklämmen går man till attack mot det största partiet i koalitionen i Region Halland.

Man skriver:

"För mycket av Moderaternas fokus har varit på återhållsamhet och låga skatter. Det riskerar att hindra en fortsatt god utveckling i Halland och äventyra det som är bra och välfungerande."

Journalister älskar konflikter. Och utifrån denna rad i pressmeddelandet handlar dagens rubriker inte om vad regionen skall göra utan "Centern kritiserar Moderaterna", "Centern i hård attack"

Riksdagsledamoten Ola Johansson (C) från Kungsbacka skrev igår kväll på Facebook:
"Man kan säga att vårt sätt att agera ligger i linje med hur man bör agera som litet parti i alliansen. Våga mera, vara tydliga, driva vår egen politik - öppet! "
Så utspelet att kritisera Moderaterna var kanske fullt medvetet? Man ville ha krigsrubrikerna?
Jag tror nog inte så var fallet eftersom att skapa spänningar och konflikter med de man skall samarbeta med sällan skapar ett fruktsamt samarbete och det finns nog centerpartister som idag funderar på om utspelets formuleringar kunde varit bättre.
I en ledare konstaterar Hallands Nyheter (C)
"På riksnivå hade knappast den kraftiga kritik som de fem ledande C-politikerna i länet nu för fram varit möjlig. Partiets statsråd hade sannolikt ombetts att snarast lämna regeringen och regeringskrisen hade varit ett faktum."

Och då förstår säkert de som inte följer politiken dagligen att när tidningen som är C-färgad på ledarsidan konstaterar detta så är utspelet oerhört ovanligt och anmärkningsvärt. Dessutom så behövs inte Centerpartiets mandat för att skapa majoritet i Region Halland. Vill man gå i opposition räcker det med M-KD-FP-MP (37 av 71) för att styra regionen.

Till slut två sakfrågor.

Man kritiserar arbetet med turistfrågorna och att Halland inte var med på TUR mässan. Om så är fallet finns det skäl att kritisera. Men samtidigt måste man vara medveten om att Halland aldrig kommer att agera 100% gemensamt som turistlän. Kungsbacka är en del av turismen i Göteborgsområdet. Kommunerna i länet söker olika målgrupper men bättre samordning skall givetvis till.

Man tar också upp kollektivtrafiken. En fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har berört den i två anföranden i Regionfullmäktige.

Man skriver:

"För mycket fokus har varit på hur kollektivtrafiken ska organiseras i länet. Centerpartiet tycker det är dags att åter sätta resenären i centrum och säkra en bra tillgänglighet i hela Halland. Gränsproblematiken med taxor och biljettsystem, både inom regionen och mellan regioner måste lösas."

Här biter man nog sig själv i svansen. Centerpartiet genom Tore Fritzon har haft ordförandeposten i Hallandstrafiken i minst 15 år.

Tore Fritzon avgick sommaren 2011. För någon månad sedan.

Så vad gäller kollektivtrafiken blir nog frågan istället vad har Centerpartiet och Tore Fritzon gjort under alla år? Och varför har man inte löst frågorna kring gränsöverskridande resande?
 SR


onsdag, augusti 10, 2011

Ingeborg Oléni, igen.....

Ingeborg Oléni från SPI (Sveriges Pensionärers Intresseparti) i Halland är en person som skriver insändare i parti och minut. Ofta dåligt underbyggda. Tar för det mesta tidningsartiklar som utgångspunkt utan att kolla fakta och drar gärna egna slutsatser av artiklarna som inte sällan blir helt fel.

Alltså inte tidningarna eller journalisterna som nödvändigtvis gjort fel utan det är Ingeborg Olénis tolkning och slutsats som är fel.

Jag bestämde mig att inte acceptera att hennes påhopp på Närsjukvården i Region Halland skall få stå oemotsagda. Därför har jag svarat på hennes insändare och kommer svara varje gång hon återkommer med samma osakliga insändare.

Hon gillar inte mina svar och smått desperat kallar mina avslöjanden om hennes brist på saklighet och argument för härskarteknik.

Till saken är att trots alla insändare i diverse ämnen röstade väljarna bort Ingeborg Oléni och SPI från regionfullmäktige i Halland i valet 2010. Kanske säger något?

Denna omgång har hon haft insändare och en replik häromdagen.

Idag står mitt andra svar i Hallandsposten.

Här är mitt andra svar i sin helhet.

Bäst med fakta i debatten
Svar till Ingeborg Oléni  HP 8/8.

När Ingeborg Oléni (SPI) avslöjas med att sakna argument kallar hon min debattstil för osjyst och påstår att jag använder härskarteknik.

Möjligen var det osjyst av mig att avslöja bristen på fakta i Ingeborg Olénis insändare, men vill hon undvika det i fortsättningen bör hon ta reda sådana innan hon skriver insändare och gör påhopp.

Ingeborg Oléni startade debatten genom att påstå saker som inte har med sanningen att göra och då får hon tåla att jag bemöter detta och starkt ifrågasätter hennes motiv med att debattera på detta sätt.

Hon fortsätter att blanda bort korten i denna replik och gör ett påstående om något som jag inte sagt. Det är tidningens egna slutsatser hon lägger i min mun och inte korrekta citat.

Frågan är ganska enkel. Vid ledighet av olika slag behöver läkare ersättas. Ska det ske genom inhyrda läkare från bemanningspersonal eller ska närsjukvården i Region Halland försöka anställa läkare som vill arbeta på detta sätt.

Närsjukvårdens arbetsutskott tyckte att det var intressant att titta på och har därför lämnat ett uppdrag om att detta ska utredas.

Tommy Rydfeldt (FP), 
Ordförande Driftnämnden Närsjukvård
Region Halland

tisdag, augusti 09, 2011

Spelar det någon roll vem som leder (V) ?

I Almedalen utmanades Lars Ohly om partiledarposten av Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson. Och nu har Hans Linde tillkommit. Varför tog det så lång tid för Lars Ohly att inse att loppet var kört?

Varje partiledare som får en allvarlig utmanare är allvarligt hotad. Lars Ohly fick två i Almedalen.

Men spelar det någon roll vem som leder Vänsterpartiet?

Så länge man inte radikalt ändrar sin politik har det ingen betydelse.

Kvar finns fortfarande hos många medlemmar en romantisk syn på kommunismen. Det finns till och med dem som kallar sig för kommunister. Man har aldrig som sina systerpartier i Norge och Danmark tagit avstånd från kommunismen.

Båda dessa partierna är utbrytningar ur andra partier och har aldrig varit kommunistiska. Vänsterpartiet försökte halvhjärtat kasta av sig kommunismen när muren föll. Så halvhjärtat att Lars Ohly när han blev partiledare fortfarande kallade sig kommunist.

Jag tror han och partiet aldrig hämtade sig från detta och det blev en del av partiets problem även om man vägrade förstå detta.

Sakpolitiskt är man ett populistiskt parti som lovar massor av pengar till offentliga sektorn. Som konsekvens av detta skulle skatterna behöva chockhöjas om partiets politik genomfördes. I kombination med att några budgetregler inte skulle finnas så det var fritt fram att låna som Grekland och andra oansvariga länder.

Vänsterpartiet behöver nog göra mer än byta partiledare, eller skaffa sig två, för att öka i opinionen.

Afton 1  2 Exp  GP 2 SVD1 2 3 SR1 2 SVT1 2


måndag, augusti 08, 2011

Tre prioriteringar av Jan Björklund

Som vanligt höll Jan Björklund sitt sommartal i Marstrand.

Och det har blivit tradition att han presenterar Folkpartiets prioriteringar inför budgeten. Så även i år.

För det första en satsning på lärarna.

- Bakgrunden är att läraryrkets status och attraktionskraft har sjunkit kraftigt under ett par årtionden. Alldeles för få av våra toppstudenter vill bli lärare. Det är inte bra för Sveriges framtid - läraryrket är av strategisk vikt om vi ska hävda oss väl i den internationella konkurrensen. Därför bör staten medverka till att skapa utvecklings- och karriärmöjligheter inom läraryrket med en tydlig löneutveckling, menade Jan Björklund.

- En sådan satsning kan ske under två förutsättningar: kommunerna ska själva vara beredda att satsa på högre lärarlöner och övriga aktörer på arbetsmarknaden kan inte förvänta sig kompensation för de högre lärarlönerna.

För det andra, justeringar i sjukförsäkringen.

- Reformeringen av sjukförsäkringen som gjordes 2008 var nödvändig, sa Jan Björklund.

Jan Björklund talar i Marstrand

- Vi var tvungna att sätta stopp för utvecklingen att arbetslöshet doldes genom förtidspensioneringar. 

Samtidigt finns det ett par förbättringar som behöver göras, menade Jan Björklund.

- Dels måste möjligheten för Försäkringskassan att göra en individuell bedömning av om en person klarar av att gå över till Arbetsförmedlingen öka, dels måste de som haft tidsbegränsad sjukersättning och saknar sjukpenninggrundande inkomst - så kallade nollklassade - få rätt till ersättning från sjukförsäkringen.

- För det tredje behöver Sverige en marginalskattereform där brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs och värnskatten tas bort, sa Jan Björklund.

För egen del tror jag att Sverige  behöver en heltäckande skattereform där alla skatter och dess nivåer prövas.