onsdag, augusti 03, 2011

Ingeborg Oléni hamnar snett som vanligt

Ingeborg Oléni är f.d landstingspolitker i Halland. Hon åkte ur fullmäktige i valet 2010. Trots att hon skriver insändare varje vecka i alla tänkbara ämnen.

Förmodligen genomskådar läsarna/väljarna att insändarna inte är speciellt genomtänkta och heller inte baserade på fakta.

Ofta ger hon sig in debatten utan att förstå vad den handlar om. Påstår saker som inte stämmer och argumenterar mot dessa.

Nu har det hänt igen.

Det här skrev hon 1 augusti i Hallandsposten.

Och idag svarade jag

Här är mitt svar i sin helhet.

Hyrläkare kommer alltid att behövas

Svar till Ingeborg Oléni HP 1/8.

SPI Hallands ordförande Ingeborg Oléni har en fantastisk förmåga att hamna snett i den politiska debatten.

Denna gång ger hon sig på närsjukvården i Region Halland, vet givetvis hur även denna skall skötas, och som vanligt gör hon egna påhittade påståenden som hon sedan argumenterar emot.

Så länge vi beviljar semester, medarbetare blir sjuka, föräldraledighet beviljas och utbildning sker så kommer vikarier i form av hyrläkare behövas. Skall man ersätta dessa med egen anställd personal eller inhyrda läkare från bemanningsföretag?

Ingen har föreslagit att ordinarie läkare skall ingå i en läkarpool, däremot kan det finnas läkare som gillar att jobba som stafettläkare och kanske kunde vara anställda av Region Halland istället för att hyras in?

Ingeborg Oléni gillar att försöka prata ner den offentliga vården utan att ha statistik eller fakta bakom sig. I‑senaste patientenkäten ökade förtroendet för regionens vårdcentraler och minskade för de privata.

Det gör hennes sista förslag i insändaren så anmärkningsvärt. På allvar föreslår hon att man skall subventionera privata företag så att de skall öppna vårdcentraler och med subventioner konkurrera med regionens centraler.

Nu tar nog ingen förslaget på allvar, men om det genomfördes skulle det vara ett hot mot många av regionens centraler. Speciellt på mindre orter. Vi gillar konkurrens men det skall ske på lika villkor.

Uppenbarligen tycker inte SPI detta.

Tommy Rydfeldt (FP), ordförande
Driftnämnden närsjukvård
Region Halland

Inga kommentarer: