måndag, augusti 01, 2011

Inrätta ett landsbygdsråd i Region Halland

Min partiovän Niclas Erlandsson, FP-ledamot i regionfullmäktige från Rydöbruk i Hylte kommun, har idag lämnat in en motion till fullmäktige där han föreslår att det inrättas ett landsbygdsråd i Region Halland.

Ett råd som består av politiker från regionen och företrädare för landsbygdens organisationer. Ett råd som gör att man sätter större fokus på landsbygdens frågor.

Vi har idag ett pensionärsråd och ett handikappråd i regionen  som särskilt lyfter fram frågor viktiga för pensionärer och funktionsnedsatta. Så varför inte ett landsbygdssråd?

I motionen pekar Niclas på fyra områden ett sådant råd kan få betydelse:

1. Verka för att landsbygdens frågor uppmärksammas i Region Hallands verksamhetsplanering.

2. Kunna upprätta och ange yttranden över ärenden som rör landsbygden och som remitteras till rådet. Det skulle kunna vara ett forum för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor.

3. Etablera en god kontakt med nätverk, föreningar och företag verksamma på landsbygden.

4. Stödja och stimulera lokala initiativ och lokala utvecklingsinsatser.

Vi som bor i Kungsbacka kanske inte tänker på det men det finns områden i framför allt Fjärås och Löftadalen som är ren landsbygd med samma möjligheter och problem som landsbygd på andra håll i Halland och Sverige.

Här skriver Niclas själv om motionen på sin blogg.

Inga kommentarer: