onsdag, juli 06, 2011

Idrottsmän men inte annan arbetskraft?

I Sverige har alla lag i ishockeyns elitserie eller i fotbollsallsvenskan spelare som kommer från utlandet. Tyvärr får vi inte hit dem med spetskompetens utan de som inte platsar  i de stora ligorna och söker en möjlighet att få ägna sig åt sin sport och utvecklas på heltid. Även om det blir i Sverige.

Skulle man kräva att de var nyckelpersoner är det ytterst få spelare som skulle få möjlighet att spela i Sverige.

Att få hit utländska spelare ser de flesta som ett bra komplement. Många tillför också en hel del till elitserien och allsvenskan. Vad vore GAIS utan Wanderson? Och AIK utan de båda Banguras?

Men när det gäller annan arbetskraft. T.ex högutbildade inom IT eller teknik är det inte lika självklart för alla att vi skall tillåta arbetskraftsinvandring.

Inte minst de fackliga organisationerna är mycket negativa. 


Idag i Almedalen presenterade Utbildnings- minister Jan Björklund (FP) och  Integrations- minister Erik Ullenhag (FP) ett förslag från Folkpartiet när det gäller arbetskraftsinvandring.

Man föreslår:

  • Den som har en utbildning på mastersnivå, talar engelska eller svenska och kan försörja sig själv under den tid hon eller han söker arbete ska vara välkommen till Sverige på ett sex månaders arbetssökarvisum.
  • Den som har ett startkapital av viss storlek, erfarenhet av företagande och vill starta en verksamhet i Sverige ska kunna komma hit som ”företagsinvandrare”.
  • Gäststudenter ska efter avslutade studier automatiskt beviljas uppehållstillstånd och arbetstillstånd för att kunna stanna i Sverige och söka arbete under sex månader.
Bra förslag där Folkpartiet tar debatten i en viktig fråga. 

För övrigt vill Jan Björklund placera en militärbrigad bestående av 5 000 man på Gotland. 

 -Tas Gotland i från oss, får vi aldrig ön tillbaka, säger han till Helagotland.se. 

GP
Svd Svd1 
DN

Centerpartiets problem är inte alliansen

En undersökning visar att många centerpartister vill att Centerpartiet inte skall gå till val 2014 som en del av alliansen.

De som tycker så gör det väldigt lätt för sig. En allians utan Centerpartiet skulle vara klart försvagat som regeringsalternativ. De förutsätter också att Centerpartiet går till val med ett program som på viktiga punkter avviker från övriga allianspartier.

Centerpartiets problem handlar inte om alliansen. Det handlar om ett parti som har en tydlig identitetskris. Det Centerparti man möter ute i landet är inget socialliberalt parti. Snarare konservativt och prioriterande frågor som hör till landsbygden.

Denna del av partiet har föga gemensamt med Stureplanscentern. De frågor storstadscenterpartisterna prioriterar och de åsikter man torgför är ofta klart socialliberala och ligger ibland väldigt nära Folkpartiet.

Att få ihop dessa motpoler är inte lätt och många centerpartister på landsbygden röstar idag på Moderaterna.

Partiet saknar också frågor som är profilfrågor.

Slutligen bör nog de centerpartister som vill gå till på val utan att vara med i alliansen tänka på att allmänborgerliga väljare straffar alltid partier på borgerliga sidan som inte tydligt markerar att man tillhör den borgerliga gemenskapen och vill ingå i en borgerlig regering. Inte minst Folkpartiet vet detta.

Och om man klart markerar att man vill ingå i en alliansregering. Varför då inte gå till val tillsammans för ytterligare fyra år med alliansregering?

tisdag, juli 05, 2011

Centerpartiet tycker vi har för kul i Kungsbacka

För andra året skall det anordnas ett Kungsbackakalas i Kungsbacka. Det går av stapeln 29-30 juli på torget i Kungsbacka. Bland annat kommer The Poodles och Uno Svenningsson.

Inga skattepengar går till kalaset utan det är helt privat anordnat.

Detta kalas gillar inte Centerpartiet i Kungsbacka. Man tycker inte att det skall få anordnas.

När frågan om serveringstillstånd var uppe i nämnden för Individ & Familjeomsorg yrkade Marie Andersson (C) avslag på ansökan om tillstånd att servera starköl samt vin till allmänheten på Kungsbacka torg.

Övriga partiet gick på bifall så det gick givetvis igenom.

Uppenbarligen tycker Centerpartiet att Kungsbackas invånare har för kul. De som inte delar den uppfattningen kan ju fundera på det vid nästa val hur man lägger sin röst.

PS! Förra året var det Socialdemokraterna som var kritiska till tillståndet men man har uppenbarligen ändrat sig i år DS!

Nu kan Ohly kalla sig kommunist igen

I dag meddelade Jonas Sjöstedt att han kandiderar som partiledare. Och att han gärna ingår i ett delat ledarskap med ytterligare en ledare.

Det sker samma dag som en undersökning publicerad av DN visar att över hälften av distriktsordförandena i partiet vill byta ut Lars Ohly. Efter Sjöstedt besked lär det vara fler som vill byta ut Ohly.

Allt sker nu inför öppen ridå på Vänsterpartiets dag i Almedalen. Något budskap från partiet lär ingen uppfatta trots Lars Ohlys tal.

Allt kommer handla om den öppna ledarstriden i partiet.

Konstigt är att Lars Ohly inte förstått att hans tid är över. Att han inte sett alla signaler på missnöje utan låtit det gå så långt.

Kommer nya ledare bli ett lyft för partiet? Inte alls säkert.

Det är politiken som är gammaldags och behöver förnyas. Och man måste en gång för alla göra upp med den romantik kommunismen fortfarande betraktas av vissa i partiet.

Fördelen för Lars Ohly är att nu kan han börja kalla sig kommunist igen.

måndag, juli 04, 2011

Bra artikel i Hallandsposten om Varbergs sjukhus

I en artikel i Hallandsposten skriver idag samtliga gruppledare i regionen  , utom Sverigedemokraternas, om situationen vid Varbergs sjukhus.

Bakgrunden är att ett atntal läkare anonymt beärt sjukhuschefen Anders Dybjers avgång.

Det är bra att man i artikeln klart markerar att det är det folkvalda i Region Halland som har det yttersta ansvaret.

Man skriver:

"Region Halland styrs av folkvalda politiker, där en av de viktigaste uppgifterna är att trygga en god och säker hälso- och sjukvård till alla som bor eller vistas i Halland. Anders Dybjer har som förvaltningschef uppdraget att genomföra de politiska besluten på Hallands sjukhus, med hallänningarnas och patienternas bästa för ögonen. En del av utvecklingen av vården vid Hallands sjukhus handlar om en ökad samverkan mellan sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Detta för att kunna erbjuda hög kvalitet, säkerhet och effektivitet inom den specialiserade vården."

Det är inte sjukhuschefen som självständigt driver sjukhusen. Hans uppdrag bygger på beslut av regionfullmäktige, hälso-och sjukvårdsstyrelsen och respektive sjukhus driftnämnd.

Att byta chef ändrar inget. De demokratiskt fattade besluten ligger fast och skall genomföras även med en ny chef.  Sjukhusen måste bli av med sina underskott oavsett vem som är chef.

Jag har bara positiv erfarenhet av Varbergs sjukhus. Både som patient och anhörig.

Artikeln slukläm tror jag alla regionpolitiker kan ställa upp på.

"Hallands sjukhus Varberg är ett bra sjukhus med kompetenta och engagerade medarbetare. Låt oss gemensamt ta tillvara den kraften, med hallänningarnas och patienternas bästa i fokus."