onsdag, juli 06, 2011

Centerpartiets problem är inte alliansen

En undersökning visar att många centerpartister vill att Centerpartiet inte skall gå till val 2014 som en del av alliansen.

De som tycker så gör det väldigt lätt för sig. En allians utan Centerpartiet skulle vara klart försvagat som regeringsalternativ. De förutsätter också att Centerpartiet går till val med ett program som på viktiga punkter avviker från övriga allianspartier.

Centerpartiets problem handlar inte om alliansen. Det handlar om ett parti som har en tydlig identitetskris. Det Centerparti man möter ute i landet är inget socialliberalt parti. Snarare konservativt och prioriterande frågor som hör till landsbygden.

Denna del av partiet har föga gemensamt med Stureplanscentern. De frågor storstadscenterpartisterna prioriterar och de åsikter man torgför är ofta klart socialliberala och ligger ibland väldigt nära Folkpartiet.

Att få ihop dessa motpoler är inte lätt och många centerpartister på landsbygden röstar idag på Moderaterna.

Partiet saknar också frågor som är profilfrågor.

Slutligen bör nog de centerpartister som vill gå till på val utan att vara med i alliansen tänka på att allmänborgerliga väljare straffar alltid partier på borgerliga sidan som inte tydligt markerar att man tillhör den borgerliga gemenskapen och vill ingå i en borgerlig regering. Inte minst Folkpartiet vet detta.

Och om man klart markerar att man vill ingå i en alliansregering. Varför då inte gå till val tillsammans för ytterligare fyra år med alliansregering?

Inga kommentarer: