onsdag, december 01, 2010

Dags att byta ut Katri Linna

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har idag kommit med ett beslut kring rätten att bära heltäckande slöja/niqab i skolan. eller har hon? Hon väljer att publicera beslutet på DN debatt i form av en artikel. Ovanlig metod för en myndighet. Skall det bli nästa metod för tingsrätter? Man släpper domen på DN debatt?

Jag kan inte klandra henne för själva beslutet. Anser hon att lagen är sådan skall hon fatta det beslut hon fattat.

Men det finns andra saker som är anmärkningsvärda.

Beslutet har tagit två år. När JO kritiserade DO för den långa handläggningen så försvarade sig Katri Linna med att ärendet inte varit prioriterat.

Men hur kan hon acceptera att något ärende får ta så lång tid.

I Förvaltningslagen § 7 står:

"Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts."

Detta bryter DO mot.

Jag reagerar mot att att DO i DN artikeln lägger egna politiska värderingar vad gäller Niqab/heltäckande slöja.

Är det verkligen DO:s roll att driva politik och anse sig ha tolkningsföreträde vad som gäller i samhället?

Jag reagerar också mot att hon först anser att förbud mot Niqab strider mot diskrimineringslagen men sedan inte driver frågan kring diskriminering.

Man kan på goda grunder misstänka att Katri Linna medvetet låtit ärenden bli två år gammalt. Av två skäl. Då kan hon anse att förbudet strider mot lagen men slipper driva frågan i domstol samt att hon också medvetet önskat avgöra frågan efter valet.

En sådan DO är inte Sverige bekänt av och hon skadar alla goda krafter som vill ha en bra integration och en bra diskrimineringslagstiftning. Därför bör Katri Linna bytas ut.

Och i själva sakfrågan vill integrationsminister Erik Ullenhag (FP) nu se över lagstiftningen. Det är bra och behövs. Speciellt efter DO:s otydliga agerande.

SVD   SVD 2  DN DN2 Aftonbladet 2

tisdag, november 30, 2010

Bräckaberget bevaras?

Idag tisdag skall kommunstyrelsens AU i Kungsbacka behandla frågan om Bräckabergets bevarande.

Bakgrunden är att för en tid sedan lanserade en grupp ägare med stark anknytning till Centerpartiet ett förslag att helt enkelt riva ner detta berg och göra en kross av sten där.

Bräckaberget är det berg som ligger på vänster sida när man kör in i Kungsbacka vid motorvägens Varla infart.

I 20 år skulle alltså en bergtäkt finnas där. 3 km från centrum. Mitt bland boende.

Nu har tjänstemännen tagit fram en utredning som föreslå avslag.

Jag hoppas det sedan blir kommunstyrelsens beslut. Förslaget var illa genomtänkt från början och det är oförståeligt att Centerpartiet lånade sig till detta. Både genom att en av deras ledande var "konsult" i projektet och att man argumenterade som parti för detta.

Partiet fick också stryk i valet för förslaget. I t.ex valdistriktet Varla Norr, bostadsområdet som ligger mitt emot och skulle se och höra bergtäkten i 20 år, där tappade Centerpartiet nästan 50% av sina röster. Man fick från 6,69% till 3,60%.

Nu tror jag Centerpartiet även förlorade på att man vill bygga i Varlaskogen. F.d kommunalrådet Ola Johansson (c) har ju i sin blogg kallat de som säger nej till byggnation där för populister.

Om man säger sig vara alliansens gröna röst kanske man  inte skall kämpa för att bygga bostäder i ett grönområde och starta en bergtäkt 3 kilometer från centrum.

Kungsbacka Posten

onsdag, november 17, 2010

Jag skall ansvara för Hallands vårdcentraler och tandvård

Idag klockan 10.00 presenterar Alliansen vilka som skall vara ordförande i Region Hallands styrelser och nämnder.

Jag får ansvaret att vara ordförande i en delvis ny nämnd. Driftnämnden för Vårdval (vårdcentraler) och tandvård i egen regi.

Det innebär att jag som ordförande skall ansvara för Hallands vårdcentraler och tandvård

Ett oerhört roligt uppdrag. Lägg dessutom till att i uppdraget ingår att ansvara för primärvårdens jour och  närakuten i Kungsbacka så förstår nog regelbundna läsare av denna blogg att jag ser fram emot detta uppdrag.

Mina partivänner nominerade mig i går och den 6 december väljs jag av regionfullmäktige.

söndag, november 14, 2010

Vilken väg väljer (S) utan Sahlin?

Så kom då beskedet som borde kommit på valnatten. Mona Sahlin avgår. Hon blir den första ordföranden i Socialdemokraterna som aldrig blev statsminister.

Att hon trodde hon skulle kunna vara kvar efter det historiska valnederlaget är mycket underligt.

Två frågor kommer man direkt att tänka på.

Vilka drar hon med sig i fallet. Thomas Östros? Ibrahim Baylan?

Och vilken väg går Socialdemokraterna.

Det finns krafter som vill dra partiet vänsterut, Mer höga skatter, mer offentlig välförd, förmögenhetskatter, fastighetskatter, nej till valfrihet och privata alternativ i välfärden med mera osv.

Andra vill acceptera RUT avdraget, slopa krav på förmögenhetskatt, fastighetskatt, acceptera mer valfrihet, betyg i skolan osv.

Hur man än väljer kan det läcka väljare. Går man vänsterut stärker det alldeles säkert både Alliansen och Miljöpartiet. Går man högerut lär Vänsterpartiet jubla.

Men först skall man välja partiledare och det finns ju inte en hel hög med tänkbara kandidater. Får man gissa att det blir någon högst ansvarig för valnederlaget som får jobbet eller vågar (S) satsa på nytt och oprövat?

DN1 DN2DN3SVD1SVD2AftonbExp123GP

torsdag, november 11, 2010

Kungsbackabornas kollaps

Det lokala partiet i Kungsbacka vid namn Kungsbackaborna kollapsade direkt efter valet.

Tre av fyra ledamöter lämnade partiet innan ens nya kommunfullmäktige hunnit samlas. Måste vara något av rekord. Ordkriget är nu i full gång i lokalpressen.

Kvar står nu endast grundaren Roger Larsson.

Orsaken till att de tre lämnade var att samtliga dessa hade blivit inkryssade. När sedan partiet skulle fördela platser i styrelser och nämnder fick man inga.

För partiet hade gjort en valteknisk samverkan med Miljöpartiet och fick några platser att fördela.

Det är ju också så att utan speciellt Peter Wesleys kryss och röster hade man aldrig fått sitt fjärde mandat. Man tog sista mandatet i den valkretsen med några få röster.  Jag förstår att han och övriga lämnade.

Förmodligen är det början på slutet på Kungsbackborna vi nu ser. Vem vill gå med i ett parti och jobba för det när sådant besttraffas och de politiker som väljarna ratar roffar åt sig av uppdragen.

Kungsbackabornas problem är ju coskå att man saknar partiprogram och gör en grej av det. Men det innebär att alla inte riktrigt vet vad man går med i eller röstar på.

Knappast goda förutsättningar att driva ett parti på.

Den andra stora förloraren är Miljöpartiet. Att de gjorde upp med Kungsbackaborna var ju politiskt tveksamt och nu står man där med en uppgörelse som inte är värt någonting.

Nystart för bloggen

Efter valet har det varit skönt att ta det lite lungnare. Reflektera och invänta vad jag skall göra politiskt de närmaste fyra åren.

Jag blev ju invald i regionfullmäktige i Halland och var i måndags och tisdags på ett första tvådgars möte med fullmäktige. Blev några inlägg och ett replikskifte med både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.
SD verkar rätt okunniga om vad man blivit invalda i och tycks även vara okunniga om vilken politik man gått till val på.

Under nästa vecka lär det klarna vad jag skall ägna mig åt.

Så ny är bloggen officiellt nystartad.

onsdag, september 29, 2010

Invald i Regionfullmäktige

På förmiddagen blev det klart. Jag är invald i regionfullmäktige. Jag fick 241 kryss vilket är 4,25%. Med tanke på vilka starka kandidater vi haft på listan är jag mer än nöjd. Tackar alla som kryssat mig. Jag skall förhoppningsvis leva upp till ert förtroende.

Särskilt glad är jag för att jag fick 31 kryss runt om där jag bor. 50% av FP kryssen i det valdistriktet gick till mig.

När jag ser resultat så känns all tid jag la på valkampanjen verkligen väl värd spenderad tid.

fredag, september 24, 2010

Varlaskogen och Bräckaberget

Två partier i Kungsbacka har klart varit emot byggnation i Varlaskogen. Folkpartiet och Miljöpartiet. Övriga säger ja till bostäder i den värdefulla skog.

När det gäller Bräckaberget har även där Folkpartiet och Miljöpartiet sagt nej till att göra en bergtäkt ett par kilometer från centrum.

Centerpartiet har drivit frågan. Kristdemokraterna vände sista sista sekund och sa nej. Socialdemokraterna är emot men har inte berättat det för väljarna. Och Moderaterna vill inte ta ställning.

Kommunalvalet i Varla Norr (mitt valdistrikt) som ligger direkt mot skogen och där de som är närmast berörda bor,  är nu färdigräknat. Klicka på denna länk.

Folkpartiet ökar med 5,46%. Miljöpartiet ökar med 3,36%. Moderaterna står i princip still, Centerpartiet halveras och Socialdemokraterna tappar 4,04%.Även KD backar rejält.

Man kan inte tolka detta på annat sätt att det finns kraftigt motstånd mot byggnation i Varlaskogen och att hugga ner Bräckaberget.

Samma resultat finns i Varla Södra som också bor nära Varlaskogen.
Där går Moderaterna tillbaka, trots valvinden, med 0,76%. Centerpartiet backar med 1,77%.
Folkpartiet ökar med 3,41% och Miljöpartiet med 2,27%. Intressant är att detta är ett starkt Socialdemokratiskt distrikt och (S) gör ett klart sämre kommunalval. Gissningsvis har (FP) och (MP) fått en del (S)-röster.

Tingberget är ett nytt distrikt så jämförelser går inte att göra. Men tendensen är samma. Moderaterna gör sämre val än i andra kommundelar.Även andra som förespråkar byggnation går dåligt och (FP) och (MP) gör bra resultat.

Samtliga partier som vill bygga i Varlaskogen backar rejält i distrikten kring skogen.

Skall man gissa att dessa frågor är döda politiskt. Inte vågar man ha denna fråga hängande i ytterligare ett val?

Speciellt Centerpartiet måste fundera över om deras agerande när det gäller dessa frågor varit riktigt. Det kan vara de tappade rösterna i Varla Norr och Varla Södra som gjorde att man förlorade mandat nummer sex.

måndag, september 20, 2010

Valanalys Kungsbacka- Halland

Såhär trodde jag kommunvalet i Kungsbacka skulle gå:

Moderaterna 24 mandat + 3
Folkpartiet         8 mandat + 1
Centerpartiet      6 mandat - 1
Kristdemokraterna 4 mandat - 1
Socialdemokraterna 10 mandat - 2
Miljöpartiet 3 mandat + 1
Vänsterpartiet 2 mandat +-0
Kungsbackaborna 3 mandat - 1
Din Framtid 0 mandat
SPI 1 mandat +-0
Sverigedemokraterna 0 mandat

Jag hade inte helt fel.

Här kommer funderingar för varje parti:


Moderaterna (+3)
Jag trodde 24 mandat och det fick man. Bygger i stort på rikstrenden.

Folkpartiet (+-0)
Jag trodde att man (vi) skulle öka och det gjorde vi. Tyvärr ger inte 0,4% något mer mandat.

Centerpartiet (-1)
Att man skulle minska var klart. Jag trodde på 6 mandat och det fick man. Mest anmärkningsvärt är att där kommunalrådet Ola Johansson bor Gällinge/Idala/Förlanda minskade man med 12,9 %. Något att fundera på?

Kristdemokraterna (-2)
Jag trodde de skulle minska med ett mandat, det blev två till 3 mandat. Jag har i valrörelsen mött en anti Larry Söder effekt, vilket faktiskt förvånat mig, men trodde inte den var så stor. Larry syns mycket men mycket är negativt. KD valde att profilera honom, förmodligen ett misstag

Socialdemokraterna (-2)
Jag trodde man skulle förlora 2 mandat. Vilket man gjorde. Pga av rikstrend men också dålig lokal valrörelse och dålig profilering. Kan man behålla sitt kommunalråd med detta resultat?


Vänsterpartiet (-1)
Tappade ett mandat. Jag trodde de skulle klara sina två men syns man inte då får man inga röster.

Miljöpartiet (+2)
Lyckades bättre än förväntan. Fick två nya mandat.

Kungsbackaborna(+-0)
Gick tillbaka med 0,1 %. Riskerade länge under räkningen att tappa ett mandat men behöll fyra. Någon ökning blev det inte. Behövs partiet?

Din Framtid
Partiets största problem var att man trodde väljarna var korkade. 300 miljoner sparas sådär bara utan effekt, var deras budskap. I politik är det samma som i annan verklighet. Låter det för bra, ja då det är det för bra. Ingen trodde på det och jag vet inte om partiet hört alla fniss som vi andra parter fick höra. Säkert la man 100.000 på annonser men väljarna kan inte luras.

Resultat 0 mandat.

Sverigedemokraterna (+2)
Trodde inte Kungsbacka skulle rösta in detta parti men hade fel. Tog väl en del av SPI:s röster. Undrar om Kungsbackaborna kommer samarbeta? Även teknisk valsamverkan är samarbete. Då visar Kungsbackaborna sitt rätta ansikte.

SPI (-1)
Var naiv och trodde ordet pensionär i partinamnet skulle räcka. Med SD tog nog rösterna och SPI försvann.
O mandat. Man åkte även ur Landstinget. Förmodligen var väljarna trötta på  Ingeborg Olénis insändare

Övrigt att notera
 •  Det finns ett nej till byggnation i Varlaskogen och ett nej till bergtäkt på Bräckaberget effekt. I Varla Norra ökar (FP), som säger nej till båda sakerna, med 5,5 %.  (MP) som har samma åsikt ökar med 3,4% och Centerpartiet som är för halveras. Moderaterna står still. Låt mig gissa att dessa frågor är döda? Effekten syns även i Varla Södra.
 • I Frillesås kust får Folkpartiet 18,4%, Tyvärr är distriktet nytt och man kan inte göra jämförelser. Men jag gissar det är en Christian Haneson (FP) effekt. Vi vet mer när kryssen har räknats.
 • I Göteborg fick Vägvalet som är emot trängselskatt fem mandat. Övriga partier som lovat folkomröstning och svek straffades. Som trängselskattmotståndare gläds jag men som vän av Göteborg bävar jag för hur staden skall kunna styras. Men lite får man skylla sig själva.
 • I Hylte ökar vi (FP)i Landstinget med 2,8%. En Niclas Erlandsson effekt. Han har jobbat otroligt för detta och jag ser fram emot att jobba med Niclas i landstingsfullmäktige som blir regionfullmäktige.
 • Noterar att Centerpartiet minskar till 7 mandat i Landstingsfullmäktige. (Regionfullmäktige). Partiet som en gång styrde Halland är en skugga av sitt forna jag.
 • Ola Johansson, Centerkommunalråd i Kungsbacka, åker på en rejäl käftsmäll. I Gällinge/Idala/Förlanda där han bor minskar Centerpartiet med 12,9%. Kanske dags för självrannsakan när de egna vänder honom ryggen? Och vem vet kanske någon annan kryssar sig förbi till riksdagen? Det ryktas att en viss Helene Andersson har många kryss............
 • I mitt egna valdistrikt till Landsting/Region, Varla Norra, ökar FP med 1,7%. I Varla södra, där jag också kampanjat mycket ökar vi med 1,8%. Tyvärr är övriga distrikt nära där jag bor nya så det finns inga jämförelser. Vi får vänta tills kryssen är räknade.
 PS! Brasklappen jag har är att på onsdag räknas valet slutgiltigt vilket kan ändra mandatfördelningen. DS!
  GP 1 GP2

  lördag, september 18, 2010

  Ge mig ditt stöd för bättre sjukvård

  Min personvalskampanj har handlat om att det går att göra en bra halländsk sjukvård bättre.

  Jag har fokuserat på fyra områden:

  - Bättre akutvård för Kungsbackas invånare.
  - Ingen skall behöva sitta mer än fyra timmar på akuten,
  - Utveckla Kungsbacka närsjukhus
  - Man skall kunna välja inte bara vårdcentral utan läkare.

  Imorgon är valet ditt.

  Vill du veta lite mer gå in på www.folkpartiet.se/tommy2010

  fredag, september 17, 2010

  Så går valet i Kungsbacka slutprognos

  Detta är min slutprognos över hur kommunvalet i Kungsbacka går. Jag utgår från SVT:s väljarindex som är en sammanställning av de olika mätningarna. Jag tar sedan hänsyn till hur starka partiet är lokalt och hur nära man var att förlora eller vinna mandat i förra valet.

  Osäkerheten är givetvis eventuell stödröstning. Också huruvida de partier som inte är rikspartier tar ut varandra. Har man samma målgrupp? Jag tror det. Tar fler partier mandat i fullmäktige sker det sannolikt på bekostnad av andra lokala partier.

  Moderaterna 24 mandat + 3
  Folkpartiet         8 mandat + 1
  Centerpartiet      6 mandat - 1
  Kristdemokraterna 4 mandat - 1
  Socialdemokraterna 10 mandat - 2
  Miljöpartiet 3 mandat + 1
  Vänsterpartiet 2 mandat +-0
  Kungsbackaborna 3 mandat - 1
  Din Framtid 0 mandat
  SPI 1 mandat +-0
  Sverigedemokraterna 0 mandat

  På söndagskväll vet vi om jag var totalt fel ute eller om jag var i närheten av resultatet.

  onsdag, september 15, 2010

  Äntligen vaknar Västtrafik

  Jag har flera gånger på denna blogg kritiserat det nya Västtrafikkortet. Där man skall trycka plus, checka ut med mera. Och vill man åka fler på ett kort så är det rena vetenskapen.

  Första gången för ett år sedan.

  Man ser ofta tågvärdarna på pendeltågen upptagna med att hjälps till och få rätt stämplingar.

  Första gången jag skulle åka ringde jag till Västtrafik. Fick intsruktioner hur jag skulle göra. Klev sedan på bussen och frågade chauffören om detta kunde stämma. Hon sa nej du skall göra såhär istället. och det visade sig att hon hade rätt.

  När vi i somras åkte buss till Marstrand (hopplöst ställe att hitta parkering) så frågade jag en av de som arbetade på färjan om jag skulle stämpla  och hur. Kom du med bussen? Ja svarade jag. Stämpla inte då maskinen drar för mycket pengar.

  Detta är bara några exempel.

  Västtrafik har med en papegojas envishet försvarat systemet. Man till och med har antytt att det är fel på resenärerna.

  Men nu tycks man tänka om. Utcheckningen skall tas bort.

  Gör nu rätt denna gång. Och se till att man betalar för längden man reser. Att har få zoner ger konstiga konsekvenser med väldigt dyra korta resor.

  GP GP2

  tisdag, september 14, 2010

  Så går valet i Kungsbacka 2

  Skrev i fredag om hur jag tror kommunfullmäktigevalet går i Kungsbacka.

  Såhär tippade jag:

  Moderaterna 25 mandat + 4
  Folkpartiet 8 mandat + 1
  Centerpartiet 5 mandat – 2
  Kristdemokraterna 4 mandat –1
  Socialdemokraterna  10 mandat – 2
  Vänsterpartiet 2 +-0
  Miljöpartiet 3 mandat +1
  Kungsbackaborna 3 mandat - 1
  Din Framtid 0 mandat +-0
  SPI 1 mandat +-0
  Sverigedemokraterna 0 mandat +-0
   
  Förändringarna fortsätter ju i opinionen. Det vi ser är en upphämtning av Kristdemokraterna. Man lever dock farligt. Partiet tog sista mandatet i västra valkretsen i förra valet. Man gjorde också ett sämre kommunalval (7,87%) än riksdagsval (8,38 %). Med ytterligare spurt kanske man kan behålla sina 5 mandat.

  Två partier som tycks ha en nedåtgående trend är  Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Om (S) kommer närmare 25% än 30% på riksplanet riskerar man förlora ytterligare ett mandat. Även (S) gör sämre val till kommunen i Kungsbacka än till riksdagen. Miljöpartiets två mandat är säkra och om inte legitimationsaffären skadat dem borde man kunna ta ytterligare ett.

  Centerpartiet spretar i de senaste opinionsmätningarna. Men lever som (KD) farligt. Fick sista mandatet i östra valkretsen 2006 så det krävs få tappade röster för att förlora ett mandat och man kan med en sämre rikstrend förlora ytterligare ett.

  Vi har ju fyra partier som ingår i gruppen icke riksetablerade. Kungsbackaborna, Din Framtid, SPI och SD. Det finns risken att de tar ut varandra. Gruppen väljare som vill stödja dessa partier har fler att välja mellan.

  Resultatet för dessa partier är svårast att gissa. Men ingen av dem har en riktig valfråga som skulle få fler väljare att rösta på dem.

  Kungsbackaborna tog näst sista mandatet i västra valkretsen 2006. Vid en liten tillbakagång riskerar man förlora detta. Vilket jag tippat.

  Återkommer innan söndag med en "slutprognos".

  måndag, september 13, 2010

  Klasskampsretoriken sänker (S)

  Sverige har förändrats de senaste 30 åren. Statens makt har minskat. Vi får själva bestämma vilken vårdcentral vi vill besöka. Det talar inte storebror Landstinget om. Vi har inte bara två statliga TV kanaler som har monopol vad vi skall se. Nätet har tillkommit som innebär att man själv kan söka den information man vill.

  I offentliga sektorn har vi nya aktörer som skapar konkurrens och sporrar både privata och offentliga till att skapa bättre kvalité och bli effektivare. Vi ser nu nya Apotek dyka upp. I Kungsbacka har statliga Apoteket omvandla en Apotekshop till Apotek. Två privata startar snart. Alltså tre nya Apotek som konkurrerar med allt från service till öppettider.

  I detta läge går (S) till val på klasskampsretorik. Omregleringen av Apoteken var givetvis fel enligt de rödgröna. Man vill ta bort den fria etableringsrätten för vårdcentraler. På något sätt begränsa vinst för privata välfärdsföretag, vilket kommer innebär att de försvinner.

  Utan egna förslag angriper man Alliansen för att man tagit tag i sjukförsäkringen. När (S) satt i regeringen var vi ett av världens sjukaste folk och man pensionerade bort arbetslösheten.

  Jag undrar hur strategerna inom Socialdemokraterna tänkt. Man har ju störst problem i storstäderna.

  Där kan ju en tänkbar medelklassväljare ha en villa inköpt i slutet av 1980 talet. Sedan dess har taxeringsvärdet ökat ordentligt. Man har två barn i friskola. Mamma bor i ett äldreboende som drivs av en privat entreprenör. I vårdvalet har man valt en privat vårdcentral.

  Budskapet till denna familj är att vinner (S) så återinför vi fastighetsskatten på "dyra" villor. Denna familj drabbas inte direkt men hur blir det efter nästa taxering? Dessutom skall förmögenhetsskatten återinföras. Där mörkar man och kanske drabbas denna familj?

  Dessutom pratar man ner och vill reglera friskolor, vårdcentraler med mera. Något som givetvis ororar.

  Tony Blair och Labour vann tre val. Taktiken var klar. Bort med klasskampsretoriken och se till att vi blir medelklassens parti. Man behöll de av Margaret Thatchers förändringar väljarna gillade och förändrade det som väljarna inte gillade.

  Socialdemokraterna har valt att göra precis tvärt om. Och är det då konstigt att man har 28-30% i opinionsmätningarna?

  Förmodligen beror det på att man anser valnederlaget 2006 som i första hand Göran Perssons fel och delvis Pär Nuders. Men dem borta skulle ordningen återställas.

  Det är därför man ser socialdemokrater säga att "väljarna har fått det för bra" och "alliansen har förfört väljarna med skattesänkningar"

  Sverige har förändrats men det har inte socialdemokraterna.  Därför kommer de nästa söndag att göra vad som till och med kan bli det sämsta valet sedan 2:a kammarvalet 1914. (Då fick man 30,1%)

  Expressen1 Svd Expressen 2 DN Dagen Aftonbladet

  Andra som skriver om valet: Anna Lundberg, Rasmus Jonlund , Per Altenberg.

  fredag, september 10, 2010

  Så går valet i Kungsbacka

  Nästa helg gäller det. Vem skall styra Sverige, Halland och Kungsbacka de närmaste åren?

  Utifrån de opinionsmätningar som nu finns och lite känsla så kommer min gissning om hur valet till kommunfullmäktige i Kungsbacka går.
  Moderaterna 25 mandat + 4
  Partiet följer rikstrenden men tar också tillbaka ett mandat av det lokala missnöjespartiet Kungsbackaborna.
  Folkpartiet 8 mandat + 1
  Rikstrenden ser bra ut och den lokala valrörelsen har varit bra. Positiva möten med väljarna. Kan bli ytterligare 1 mandat om  man (vi) har tur med fördelningen.
  Centerpartiet 5 mandat – 2
  Har en dålig rikstrend och har synts dåligt i valrörelsen. Inflyttarna till Kungsbacka och Halland är inte centerpartister vilket missgynnar partiet.
  Kristdemokraterna 4 mandat – 1
  Rikstrenden är dålig. Och är det någon som förstår annonsen där partiets toppnamn stirrar in i ansiktet på en bisonoxe?
  Socialdemokraterna  10 mandat – 2
  Har inte synts under fyra år. Har dålig rikstrende och var har de varit i valrörelsen?
  Vänsterpartiet +-0
  Behåller sina två mandat. Fast risken är att de kan tappa röster lokalt. En lista med sju ”gubbar” i topp kan skrämma feminister.
  Miljöpartiet 3 mandat+ 1
  Ser ut som den positiva rikstrenden avtar. Har inte märkts i valrörelsen förutom debatten om toppnamnet är legitimerad psykolog eller inte.
  Kungsbackaborna 3 mandat - 1
  Har inte gjort något under sina fyra år i fullmäktige. Osynliga i valrörelsen. Kan förlora till och med två mandat.
  Din Framtid 0 mandat
  Missnöjesparti nummer två. Vem går på att man kan spara 300 miljoner sådär utan att det får allvarliga följder. Har sluppit hård granskning av media kanske för man inte tar dem på allvar?
  SPI 1 mandat +-0
  Hänger kvar. Inte på grund av politik eller agerande. Utan att ordet pensionär finns i partinamnet. Är dock väldigt osäker på var de står i opinionen då det inte finns någon rikstrend.
  Sverigedemokraterna 0 mandat
  Kungsbacka är dåliga jaktmarker för detta parti. Har till och med avböjt intervjuer. Knappast rätt sätt att kampanja.

  Den 19 september ser vi om jag har rätt eller fel.

  Om någon undrar var Piratpartiet är så ställer dem inte upp i valet till kommunfullmäktige.  lördag, september 04, 2010

  Valaffisch

  Nu går valet in i sina sista två veckor. Vi ökar takten och nu går även lokala affischer upp med Folkpartiets topptrio i regionvalet. (Det står Landstingsfullmäktige på valsedeln eftersom grundlagen inte är ändrad).

  Snygg eller hur?

  söndag, augusti 29, 2010

  Valstugornas tid förbi?

  Kommunalrådet Ulrika Landergren (FP) funderar på sin blogg över valstugornas framtid.

  Jag har haft samma funderingar.

  Partierna lägger mycket kraft och pengar på valstugorna. De bemannas av partiarbetare som därmed blir låsta vid torget. Är det rätt prioritering?

  I Kungsbacka står valstugorna på torget. Men hur många rör sig där? Kungsmässan, Freeport/ICA Maxi, Lindens torg (Systembolaget) är platser där betydligt fler rör sig på.

  De två veckor stugorna varit öppna har det varit få väljare som kommit förbi. Mest skolklasser och lärare som vill ha material.

  Väljarna har andra mötesplatser än Kungsbackas torg. De politiska partierna måste söka upp väljarna där.

  Det kan vara i sociala medier men även nya mötesplatser.

  Jag är övertygad om att det är sista valrörelsen valstugor står på torget.

  Inför valet 2014 bör partierna tänka om.

  Här är några idéer:

  1. Gemensamt se till att skolor och lärare får material,
  2. Ordna gemensamma valfredagar och vallördagar och valsöndagar på t.ex Kungsmässan, ICA Maxi, Coop Forum och liknande ställen.
  3. I samband med dessa valmöten ha minidebatter i olika ämnen.
  4. Ha speciella valdagar när det är marknad i augusti och september med olika arrangemang och debatter.

  Jag är övertygad om att om man sätter sig ner och funderar kommer partierna på ytterligare idéer om hur väljare och partier skall kunna mötas.

  Och det kostar inte mer pengar eller tar mer resurser än att ha valstugor ingen besöker.

  PS! På bilden målar riksdagskandidaten Ann Molander valstugan DS!

  onsdag, augusti 25, 2010

  Dumt beslut tas tillbaka

  På julafton 2009 skrev jag om beslutet att dra in nattjouren inom ortopedin på Varbergs sjukhus. Det har efter det inlägget blivit fler i samma ämne.

  Äntligen har styrelsen för Varbergs sjukhus begripet det som jag och många andra förstod från början. Det kommer inte fungera att ha stängt i Varberg och hänvisa till Halmstad.

  Nu har styrelsen tänkt om. Från september återinförs nattjouren inom ortopedin på Varberg. Orsaken är enligt pressmeddelande att beslutet har fått negativa konsekvenser för kvalitet, service och arbetsmiljö.

  Precis. Men skulle man inte tagit reda på detta innan?

  Dessutom betvivlar jag att det blev någon besparing. Man redovisar inte i sitt pressmeddelande om pengarna verkligen sparades.

  SR HallandHN

  måndag, augusti 23, 2010

  Utveckla Kungsbacka närsjukhus

  Ett av mina fyra vallöften är att utveckla Kungsbacka närsjukhus. Landstinget har byggt till och om sjukhuset. Bland annat har man ett oerhört modern och bra operationsavdelning.

  Problemet är bara att Landstinget Halland inte fyller sjukhuset med uppdrag.

  Vilket resulterat i sjukhuset går med underskott.

  Kungsbacka närsjukhus skulle kunna göra så mycket mer. Man har lokalerna, man har duktig personal men får inte uppdrag och patienter.

  Blir jag invald i nya Regionfullmäktige kommer jag kämpa för att att detta ändras och att sjukhuset får fortsätta att utvecklas.

  I söndagens GP stod en artikel om detta där jag blev intervjuad.

  När valrörelsen går snett

  Jag har skrivit det tidigare och jag gör det igen. Tänk om man fick vara en fluga på väggen på Sveavägen 68. Socialdemokraternas högkvarter.

  Höra hur de resonerar kring en valrörelse som gått snett för partiet.

  Senast idag avslöjas att Thomas Bodström, som vill ha frivilliga drogtester, inte själv ville bli drogtestad.

  Hans förklaring är: - Det handlade om min personliga integritet.

  Hoppsan. Kände han helt plötsligt att det fanns något som heter personlig integritet. Mannen bakom Bodströmsamhället som aldrig tvekat att övervaka och kontrollera.

  Men detta är bara ett av knepiga S-inslag i valrörelsen. Butlerutspelet skrattar vi alla åt fortfarande.

  Sedan att man fick en sexköpshärva kan ju inte den Socialdemokratiska partiledningen hjälpa men det ökar ju inte förtroendet.

  Man har också gjort underliga utspel och påståenden.

  Såhär skriver Lena Melin i Aftonbladet:

  "I en argumentsamling för valarbetarna hävdar Socialdemokraterna att alliansen vill sänka skatterna med 92,5 miljarder kronor nästa mandatperiod och att det motsvarar 100?000 läkare, poliser och andra offentliganställda.

  Men fram till i går hade alliansen bara lovat att sänka skatten med fem miljarder."


  Höjden är också reklamfilmen där de rödgröna är ett X 2000 tåg som skall symbolisera framtiden. X 2000 som står för förseningar, trasiga tåg, inställda tåg. Är det den framtid en rödgrön regering vill visa upp?

  Enligt SIFO och Synovate leder nu alliansen och har egen majoritet.

  Och nu börjar man skylla på SIFO med flera opinionsmätare. Typiskt när nerverna börjar skapa viss panik.

  Loppet är långt från kört. Allt kan hända i en valrörelse men sämre inledning kunde Socialdemokraterna och de Rödgröna inte fått.

  På torsdag skall Mona Sahlin frågas ut i TV. Ser (S)-ledningen fram emot detta med bävan eller entusiasm?

  PS! Drogerna som man skulle testa på Thomas Bodström var amfetamin, hasch, opiater och bensodiazepiner. Beatrice Ask däremot gjorde testet DS!

  PS2! Idag står ett X 2000 precis som den rödgröna valrörelsen fast och kommer ingenstans. Läs GP. DS!

  fredag, augusti 20, 2010

  Folkpartiets valfilmer

  Folkpartiet lanserar nu sina valfilmer som kommer gå som TV reklam.

  Vilen är bäst?

  Fyra år till med alliansen

  Folkpartiet går fram till 7,4% i senaste DN/Synovate mätningen. Man ligger i princip på förra valresultatet.

  Det är inte konstigt egentligen. Jan Björklund har varit oerhört tydlig i valrörelsen och skolan, som svenskarna tycker är en av de viktigaste valfrågorna, har stått i fokus.

  Och Folkpartiets skolpolitik har stort stöd i befolkningen.

  Glädjande är att alliansens leder och Sverigedemokraterna är utanför riksdagen. Blev dagens mätning valresultat fick vi fyra år till med en majoritetsregering med alliansen.

  Vi skulle få tidigare betyg, bättre ordning i skolan, få behålla RUT och ROT, slipper höjda fastighetsskatter, få behålla jobbskatteavdraget för att bara nämna några frågor.

  SvdDNGP

  onsdag, augusti 18, 2010

  De rödgröna avundsjukspolitik

  Mitt i valrörelsen är de tre rödgröna vänsterpartierna tvingade att ändra sitt förslag till ny fastighetsskatt.

  Att ändra i reglerna för fastighetsskatt handlar inte om att få in pengar till statskassan utan ren avundsjukspolitik. Har du varit framgångsrik skall du straffas.

  Men med sina förslag riskerar man straffa potentiella väljare.

  Dessutom har man totalt misslyckats med att förklara vad man vill.

  Så nu ändras förslaget på nytt. För sista gången?

  Svd12DNAftonbladet

  måndag, augusti 16, 2010

  Mathias Sundins reklamfilm

  En bra reklamfilm behöver inte kosta så mycket.

  Mathias Sundin från Norrköping kandiderar till riksdagen med denna film.


  Vilken skillnad på TV reklam i Sverige och utomlands

  Australien går till val 21 augusti. Kampen står mellan sittande Labor och Konservativa Liberal party med koalitionspartner National Party. Liberal party är trots namnet inte liberala.

  Labors ledning har minskat och nu sätter man in negativ TV reklam. Denna är om oppositionsledaren Tony Abbott.

  Skulle vi kunna ha den här sortens reklam i Sverige? Vill vi ha den?

  Carin Jämtin är en riktig komiker

  Socialdemokraterna i Stockholm med Carin Jämtin (Bilden) i spetsen föreslår i en debattartikel i DN att Stockholmare skall få hjälp med diverse saker av en "Butler" i tunnelbanan.

  Rubriken på artikeln är "”När ska vi stockholmare få tid att älska och skratta?”

  Vi som bor utanför Stockholm skrattar redan. För det kan väl inte vara sant det man föreslår? Jag har aldrig tyckt att Carin Jämtin varit en muntergök men det här var ju riktigt kul. Som en slags satir på ROT och RUT.

  Ungefär lika kul som den gemensamma valfilm de rödgröna påstås ha gjort som måste vara gjord av någon som vill göra parodi på politisk reklamfilm i Sverige.

  I filmen går två tåg. Ett blått X 2000 som skall symbolisera de rödgröna och ett annat tåg, förmodligen alliansen, som dras av ett RC lok.m

  Vem inom de rödgröna, om de nu gjort filmen, kom på att symbolisera de rödgröna med X 2000. Hur smart är det att identifiera sig med X 2000? Tåget med ständiga förseningar, motorhaverier och inställda tåg. Som inte fungerar i kyla eller värme.

  Kanske omedvetet kände man att det stämde bra på hur Rödgrönas politik blir om de får makten. Förseningar, ständiga haverier och inställda löften.

  Och dessutom är X 2000 tåget blått? De rödgrönas färger? Nej filmen måste avra ett skämt. Kanske gjord av Carin Jämtin?

  Se den själv här.

  Rödgrönas tågfilm.

  Om detta har även dessa skrivit. Hans ÅbergAmanda BrihedRasmus Jonlund,Olov Lindqvist,, Annika Beijbom, Anna Lundberg, Mikael Olsson

  Läs också Amanda Briheds artikel på Second opinion.

  SvdExpressenDN

  söndag, augusti 15, 2010

  Folkpartiet har positiv trend

  Dagens SIFO i Svenska Dagbladet visar att Folkpartiets positiva trend fortsätter. Denna gång en ökning med 0,5%.

  Även Alliansen ökar och leder klart över de tre vänsterpartierna. Intressant på den sidan är att Miljöpartiet backar med 1,1 %. Jag har hela tiden varit tveksam till om deras trend kan hålla enda in i mål. Ju längre valrörelsen pågår desto mer tvingas Miljöpartiet försvara rödgröna åsikter som inte stämmer med vad partiet egentligen står för.

  Oroväckande dock att Sverigedemokraterna fortfarande är över 4%. Jag tvivlar dock på att man klarar 4% i valet. Speciellt som en röst på SD, om de inte kommer in, kan bli en röst på Sahlin och Ohly.

  Piratpartiet? Ja som vanligt syns dem inte i mätningarna och man slog väl själv in sista spiken i kistan när man först var för legalisering av barnporr och sedan fick ta tillbaka alltihop.

  DN1DN2Expressen2Aftonb2Dagen

  Fler som skriver: Mathias Sundin, Per Altenberg, Martin Andreasson.

  lördag, augusti 14, 2010

  Vill du hjälpa mig göra sjukvården bättre?

  Rubriken finns på det blad som nu börjar delas ut i Kungsbacka.

  Om man frågar mig hur kan jag hjälpa dig? Då är mitt svar, genom att ge mig ditt kryss och därmed Folkpartiet din röst ökar möjligheterna att få igenom de frågor jag driver, och göra en bra sjukvård ännu bättre.

  Här är mina fyra viktigaste frågor:

  Bättre akutvård i Kungsbacka

  Vi är i Kungsbacka över 74.000 invånare och blir bara fler. I detta läge, som man gjorde 15 februari 2006, stänga jouren och ta bort möjligheten att få träffa en doktor i Kungsbacka mellan 00.00-07.00, var ett felaktigt beslut. Det är inte rimligt att behöva åka till Sahlgrenska eller Varberg mitt i natten för mindre saker.

  En ordentlig genomgång av akutsjukvården i Kungsbacka behöver göras Vi har nu vårdval Halland som innebär att din vårdcentral är ett mer naturligt val för sådant en vårdcentral normalt klarar. Hur skall akutvården i Kungsbacka se ut framöver och hur skall man kunna få vård nattetid?

  Speciellt viktigt är detta då Varberg nattetid stängt både barnakut och ortopedi. Skall verkligen ett barn nattetid behöva åka 12 mil till Halmstad för att få träffa en läkare?

  Man skall ha rätt att välja läkare

  Alla skall ha rätt att inte bara välja vårdenhet utan även en fast läkare så man slipper träffa olika läkare hela tiden. Den framtida regionen kan påverka detta både genom Vårdval Halland men också genom sin egen Närsjukvård som driver vårdcentraler i egen regi.

  Utveckla, inte avveckla, Kungsbacka Närsjukhus

  Det har funnits tendenser i Landstinget Halland att centralisera mer till Halmstad. Bland annat har ansvaret för röntgen flyttats från Kungsbacka till Halmstad. En utredning har också föreslagit att delar av gynekologin i Kungsbacka skall flytta. Då till Varberg.

  Kungsbackas närsjukhus är ett bra och skickligt sjukhus. Jag kommer jobba för att utveckla och stärka sjukhuset och säger nej till att delar av sjukhuset flyttar till Varberg eller Halmstad.

  Utveckla, inte avveckla, Kungsbacka Närsjukhus

  Skall man behöva vänta upp emot 10 timmar på akuten? Jag har tagit initiativet till en motion där Folkpartiet krävde att inom fyra timmar skall patienten ha skrivits in, blivit behandlad eller överförd till vårdavdelning.

  Motion föreslogs först avslagen. Jag fick den återremitterad och till slut bifallen. Nu pågår arbetet för att införa max fyra timmar på akuten. Jag vill fortsätta arbetet i nya Region Halland för att detta verkligen genomförs

  Detta är fyra viktiga frågor för att göra sjukvården bättre i Kungsbacka men även i hela Halland.

  Får jag ditt kryss?

  PS! Från 1/1 2011 är Halland en region. Men eftersom grundlagen inte ändrats står det Landstingsfullmäktige på valsedeln DS!

  fredag, augusti 13, 2010

  Parti vill göra "Din Framtid" mörk

  En grupp som ville ha kvar kommunala dagmammor i Kungsbacka bildade ett parti. Kallar sig för Din Framtid.

  Nu har de presenterat sitt program och får dem majoritet är knappast din framtid ljus.

  Om man genomför deras idéer lär Kungsbacka kommun få kraftiga problem framöver.

  För att riktigt markera att de behövs påstår man att kommunen gjort besparingar i 20 år.

  Alla som kan det minsta ekonomi vet att detta påstående är falskt. Kommunens kostnader har snarare ökat för mycket. Vilket har resulterat i skattehöjningar.

  Deras förslag är allmänt flummiga. Man påstår att det går att bryta upp och decentralisera den kommunala förvaltningen. Tjänstemännen skall omskolas.

  Partiet påstår att man kan frigöra 300 miljoner. Och nu blir det riktigt kul.

  100 miljoner tar man från framtida eller tidigare överskott. Man intecknar alltså pengar som inte finns. Dessutom måste en kommun eller landsting göra överskott för att inte behöva låna till varje investering med höga räntekostnader som följd.

  80 miljoner påstår man sig kunna spara på att inte ha köpa-sälj system i kommunen.
  För att ge ett exempel på vad Köpa-Sälj är så när skolan behöver städning så köper man det antingen av kommunal förvaltning eller privat bolag. För bästa kvalité och pris.

  Man säger inte hur man sparar 80 miljoner och det är ju klokt. Köpa-sälj system brukar pressa priserna och eftersom det inte blir fri nyttighet att få en tjänst effektiviserar detta verksamheten. I Landstinget Halland har sådant system på servicetjänster sparat säkert 100 miljoner på ca: 10 år. Pengar som gått till vården.

  Genom att inte köpa externa tjänster eller konsulter så frigör man 40 miljoner. Men dessa tjänster behövs ju idag. T.ex om man bygger en bro måste den projekteras, av en konsult. Alternativet är ju att anställa personal och då blir det ingen besparing.

  Slutligen så skall man antalet minska nämnder och förvaltningar och spara 80 miljoner på det.

  Om man skall upprätta någorlunda servicenivå och även inte få total maktkoncentration till några få politiker är det ju en omöjlighet.

  Om man betalar 100 kr i skatt går 2,91 kr till den politiska verksamheten inklusive kommungemensamma. Till För och grundskola går det 42,78 kr.

  Alla förstår nog att det finns inga 80 miljoner att hämta genom minskning av antalet politiker och förvaltningar.

  Antingen är man totalt okunniga i det nya partiet, kanske naiva eller så försöker man slå blå dunster i väljarna.

  Som tur är behöver inte jag avgöra detta utan det gör väljarna den 19 september.

  Går man på deras budskap? Jag tror inte det.

  En sak skall alla politiker lära sig. Väljarna är inte dumma.

  Ola Johansson skriver också om detta.

  onsdag, augusti 11, 2010

  tisdag, augusti 10, 2010

  Mikael Wendts vallåt.

  Mikael Wendt (bilden) är en av Sveriges mest kända kompositörer. Han har skrivit Fyra bugg och en Coca Cola som vann svenska melodifestivalen 1987.

  Sommar i Sverige igen (Ensam mamma signaturen), Som en vind (som vann melodifestivalen 1990) med flera låtar.

  Men Mikael är också politiker för Folkpartiet i Skövde.

  Här är hans blogg och senaste inlägget.

  Här är Mikaels hemsida.

  Och nu har Mikael skrivit en låt till Folkpartiets kampanj. Ja till Framtiden.

  Lyssna nedan.  Fler som har låten. Daniel Andersson.

  onsdag, augusti 04, 2010

  100.000 unika besökare

  Klockan 02.52 den 4 augusti, alltså på natten, passerade denna blogg 100.000 unika besökare.

  Jag skrev mitt första inlägg 12 december 2005. Så det har tagit lite mer än 4,5 år att få 100.000 besökare.

  Givetvis har jag haft fler besök då många återkommer. Många tittar också på fler sidor.

  Grattis till mig själv.

  tisdag, augusti 03, 2010

  Välja läkare?

  Miniinsändare i dagens Kungsbacka Posten och Norra Halland

  Välja läkare?

  Är det inte konstigt att man i vårdvalssystemet Vårdval Halland
  kan välja vårdcentral men inte vilken läkare man vill ha?

  Tommy Rydfeldt (FP)
  Kandidat Landsting/Region

  Hur har de rögröna med valfriheten?

  Jag skrev en debattartikel i Hallands Nyheter och fick svar av två vänsterpartister. Här är min replik.

  V är emot valfrihet

  I en replik till mig i HN 23/7 ger Ingmari Carlsson och Kristina Hallberg (båda V) inga som helst besked om det finns en framtid för privata välfärdsföretag som friskolor, tandläkare och vårdcentraler om de rödgröna vänsterpartierna får makten.

  Vänsterpartiet driver ju att företag i välfärdsektor inte skall få gå med vinst. Men det gäller tydligen inte alla som levererar varor och tjänster till dessa företag.

  Ihåligheten i Vänsterpartiets argument blir oerhört tydlig då det enligt Carlsson/Hallberg är helt rimligt att den som hyr ut lokaler för ett äldreboende och levererar matvaror får göra vinst men inte den som sköter vården.

  Jag håller med om att hälsa är en mänsklig rättighet. Men det är också rätten att själv få välja vård och inte bara tvingas välja det som samhället har valt ut.

  Att Vänsterpartiet hamnar så fel i vinstdebatten beror ju på att det man egentligen är emot är valfrihet. Att invånare skall kunna få välja vem som levererar välfärd till dem. Man tror helt enkelt inte på människors förmåga att ”välja rätt”. Och man är rädd för att den offentliga sektorn inte har förmågan att konkurrera med privatdrivna alternativ.

  Vänsterpartiet var emot Vårdval Halland och i sin valplattform kräver man att lagen om vårdval i hela landet skall upphävas.

  I sitt skolprogram vill man på sikt förbjuda friskolor.

  Idag får många sin välfärd levererad av friskolor, privatdrivna vårdcentraler, privatdrivna äldreboenden, privatägda tandläkarkliniker, osv.

  När man läser Vänsterpartiets olika program framgår klart att man skulle vilja förbjuda alla privata välfärdsföretag. Att gå till val på detta öppet och tydligt vågar man inte. Att kräva stopp för vinster blir ett sätt att bakvägen kväva dessa privata företag.

  Tills Miljöpartiet och Socialdemokraterna ger klart besked finns det anledning för alla väljare att vara klart oroliga. Speciellt som Lars Ohly i Almedalen sa att MP och S visat sympati för hans åsikter.

  Tommy Rydfeldt(FP)

  Desperation driver (C) i Kungsbacka

  I en mätning i Aftonbladet idag får Centerpartiet 4,2%. Det är nog siffror som denna som förklarar Centerpartiet i Kungsbackas mer och mer desperata utspel.

  Tappar man 0,2% till så blir ettan på riksdagslistan i Halland kommunalrådet Ola Johansson varken riksdagsman eller kommunalråd.

  Först så dammade man av ett förslag om idrottsarena vid Hede. Ett förslag som är totalt feltänkt då övriga arenor ligger vid Aranäsgymnasiet. Ingen lär köpa det denna gången heller.

  Sedan vill man bygga torg och höghus i Åsa. Höghus????? Åsa är väldigt speciellt och den miljön skall givetvis bevaras. Knappast några höghus där.

  Sedan hoppade man på allianskollegan och folkpartisten Lasse Hällås för att han driver idrottsplats i Kullavik och påstod att Centerpartiet fixat detta. Man hade möte 2008 och då började frågan drivas.

  Hur fel kan man ha? Lasse Hällås är mångårig föreningsledare i Kullavik. När han 2006 kandiderade för Folkpartiet fick han så många personröster att han kryssade sig in i kommunfullmäktige. Och hans stora valfråga var just en idrottsplats i Kullavik. Långt innan Centerpartiet upptäckte var Kullavik låg.

  I Fritidsnämnden har Lasse drivit frågan utmärkt så att man åtminstone fått in pengar i budget 2013. Men mycket arbete kvarstår och i detta arbete har Lasse Hållås trovärdighet, inte Centerpartiet.

  Hur klyftigt är det att hoppa på ett annat alliansparti i valrörelsen, speciellt som man har fel i sak? Vem i centerpartiet har kommit på detta?

  Desperata politiker fattar ofta desperata beslut. Förmodligen har man suttit ner och sagt, vi måste göra utspel. Och sedan desperat rafsat ihop något.

  Men vill man lämna alliansen och ha en debatt så är dem välkomna.

  Jag debatterar gärna hur Landstingspolitikern och Centerpartisten Christer Samuelsson från Kungsbacka skött sitt uppdrag som ordförande för styrelsen för Varbergs sjukhus. Eller rättare sagt, inte skött. Hur han skapat ett underskott på flera hundra miljoner på fyra år. Hur han dragit in barnakuten på natten, ortopedin på natten med mera.

  Vill man ha den debatten? Ja fortsätt då med osakliga påhopp på andra allianspartier.

  DagenSvdDN

  lördag, juli 31, 2010

  ROt. RUT och Friår

  Insändare i Hallands Nyheter

  ROT, RUT och Friår

  Är det inte konstigt att de tre rödgröna vänsterpartierna tycker det är rimligt att subventionera att någon sätter in ett fönster (ROT) men inte när man putsar det (RUT)?

  Och är det inte konstigt att Miljöpartiet inte tycker man skall subventionera när någon får jobb genom hushållsnära tjänster (RUT) men att man skall subventionera när någon vill vara ledig (Friår)?

  Tommy Rydfeldt (FP)
  Kandidat Landsting/Region

  onsdag, juli 28, 2010

  En fluga på väggen på Sveavägen

  Jag läser just nu Peter Mandelsons memoarer.

  För de flesta svenskar är han totalt okänd och boken lär inte komma på svenska. Men Peter Mandelson är en av de viktigaste arkitekterna bakom New Labour. Omvandlingen av brittiska Labour från ett vänsterparti som omöjligen kunde vinna ett val till ett modern brittiskt mittenparti som attraherade framför allt medelklassen.

  I sin bok berättar han ingående om New Labours uppgång och fall. Om opinionsmätningarnas betydelse, konflikter i regeringen, hugg i ryggen och så vidare.

  Om hur Tony Blair och Gordon Brown nästan inte kunde vara i samma rum men inför kameror åt man glass ihop och såg ut som bästa kompisar.

  Jag tänkte på vad han skriver när Ibrahim Baylan, socialdemokraternas partisekreterare, idag uttalar sig om senaste SKOP mätningen.

  Till TT säger han: "Jag tycker att man kan ta sådana här sommarmätningar med en nypa salt. Men jag tror att det kommer att bli ett jämnt val och vi kommer att ladda med allt vi har för att få en ny regering"

  Det är vad man förväntar sig han skall säga men vad säger man egentligen på det Socialdemokratiska högkvarteret på Sveavägen?

  Förmodligen är det panik. Sedan de rödgröna presenterade sitt budgetalternativ har det bara gått bakåt. Alliansen leder i princip i alla mätningar. Inget tyder på att de rödgröna hämtar sig.

  Socialdemokraterna ligger på 29.2%. Skulle det bli partiets valresultat räcker inte ordet katastrof till. Och man vet att Socialdemokraterna oftast tappar i valrörelsen.

  Tänk om man fick vara en fluga på väggen på Sveavägen och höra den riktiga diskussionen och vad man egentligen tycker om hur man ligger till i opinionen.

  DNSvdExpressenGPAftonbladet

  Vänstern och privata välfärdsföretag

  Debattartikel i Hallands Nyheter.

  Stoppar privata välfärdsföretag

  Vänsterpartiet gör stort nummer av att man vill förbjuda vinster för företag som driver skolor, vårdcentraler, äldreboenden med mera. För många låter det kanske lockande. En del tycker kanske spontant att pengarna skall gå till vård, skola och omsorg och inte till aktieutdelning. Men granskar man Vänsterpartiets argument faller det hela ihop.

  För det första, varför gör ett privat vårdföretag vinst? Många privata vårdföretag hittar nya arbetsätt som gör vården billigare utan att kvalitén blir sämre. Det är en vinst som uppstår på grund av deras arbete. Skall man inte få del av den? Hade verksamheten varit kvar i landstingsdrift hade vinsten ej uppstått.

  I Halland är villkoren för vårdcentraler samma för privata som landstingsrivna vårdcentraler. Att ha alla vårdcentraler i landstingets regi skulle alltså inte ge en enda ny krona till vården.

  Vänsterpartiets argument blir ännu mer ihåliga när man tittar på vad det är för kostnader att driva privat vård, skola och omsorg.

  Alla behöver lokaler. De är byggda av privata företag. Skall de inte få ta ut vinst när man bygger lokaler för en friskola? De flesta hyr sina lokaler av ett fastighetsbolag. Skall de inte få ta ut vinst när man hyr ut vårdlokaler? Man köper in en hel del varor och tjänster. Skall de företag som säljer sådana inte få ta ut vinst?

  Och så kan man fortsätta. Ett sjukhus, en skola, en vårdcentral, ett äldreboende har många privata leverantörer på allt från mat till läkemedel. Utan dessa stannar verksamheten och troligen skulle ingen leverera om man inte kunde tjäna något på leveranserna.

  Så vad man kommer ner till är att om en läkare och två sjuksköterskor startar en vårdcentral får de inte ta ut vinst. Men alla som levererar till dem eller hyr ut lokaler kan göra vinst. Eller?

  Man kunde ju ha avfärdat Vänsterpartiets förslag som egenheter ingen behöver bry sig om, om det inte vore så att vänsterledaren Lars Ohly vill bilda regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

  Tills vi får ett klart besked lever vi i ovisshet om huruvida (S), (MP) och (V), om de vinner valet, tänker strypa möjligheterna för privata företag att driva friskolor, vårdcentraler, daghem och äldreboenden.

  Och det är allvarligt. Privata välfärdsföretag bidrar till förnyelser och ökad valfrihet i välfärden. Något som uppenbarligen sticker i ögonen på de tre rödgröna vänsterpartierna.

  För den som vill ha valfrihet, kortare vårdköer, fler aktörer och ökad tillgänglighet inom vård, skola och omsorg har det aldrig varit viktigare att i höst rösta på Alliansen och få ett starkt Folkparti.

  Tommy Rydfeldt

  Har vi för roligt i Kungsbacka?

  På fredag och lördag så går Kungsbackakalaset av stapeln på torget i Kungsbacka.

  Artister, mat och trevligt umgänge.

  Givetvis kommer vin och öl att serveras.

  Ursprungligen så sökte arrangörerna tillstånd mellan 11.00-03.00. Nämnden för Individ & Familjeomsorg avslog detta och beviljade endast mellan 18.00-01.00.

  Hade detta beslut stått fast hade vi nog sett det första och sista Kungsbackakalaset.

  Inte minst att inte få servera något på lördag eftermiddag hade säkert gästerna upplevt märkligt. Speciellt som alla andra krogar runt om serverar alkohol från 11.00. En del också till 03.00 på natten.

  Alltså begärde arrangören omprövning.

  Den socialdemokratiska vice ordföranden i nämnden Ingela Hansson meddelade i tidningen att man skulle avslå omprövningen. Detta visste hon innan nämnden hade sammanträde.

  Men tji fick hon. På sammanträdet blev Socialdemokraterna helt överkörda och nämnden beviljade serveringstillstånd mellan 13.00-02.00 båda dagarna. Pinsamt för (S) och Ingela Hansson.

  Tycker Socialdemokraterna vi har det för roligt i Kungsbacka? Att vi skall inte ha arrangemang liknande Kungsbackakalaset?

  Trångsyntheten är starkt utbredd bland Kungsbackas Socialdemokrater.

  I vilket fall som helst förlorade (S) en hel del röster på Ingela Hanssons agerande.

  Och vågar någon Socialdemokrat bli sedd på kalaset förre 18.00 och efter 01.00 men en öl i handen? Man lever väl som man lär?

  torsdag, juli 22, 2010

  Radio Halmstad eller Halland?

  Jag brukar roa mig med att titta på Radio Halmstad, förlåt, Radio Hallands sida för att se hur många nyheter man har om länets näst största kommun, Kungsbacka.

  Ofta väldigt få. Halmstad är överrepresenterat.

  Idag har man ingen nyhet från Kungsbacka. Det finns nio nyheter från idag upplagda. Har inget hänt i Kungsbacka? Jo faktiskt en hel del. Och det händer mycket man väljer att inte publicera. Räcker att läsa lokaltidningarna så ser man det.

  En vanlig dag alltså i Radio Hallands liv där nyheter söderifrån dominerar. Undrar hur man kan motivera detta som public service företag?

  Eller har man gett upp och tycker att Kungsbackas invånare skall lyssna på Radio Göteborg?

  UPPDATERING

  Efter blogginlägget har nu en notis från Kungsbacka kommit upp. Kanske läste man vad jag skrev?

  UPPDATERING 2 (28/7)

  En kontroll på Radio Hallands sida 14:20 idag så kan man läsa 11 nyheter.

  2 om Varberg
  4 om Halmstad
  1 om Falkenberg
  1 om Hylte
  2 om Halland
  0 om Kungsbacka

  En dag i Radio Hallands liv?

  söndag, juli 11, 2010

  Almedalen: Pengabrännare, bilfientliga och Littorin.

  Årets Almedalen är slut. Och vi kan konstatera att de politiska utspelen kom bara delvis fram. Det var annat som distraherade.

  Och tre dagars vistelse på Gotland räckte gott för att få inspiration inför valet.

  Vad minns vi från Almedalen?

  Här är några saker.

  Dummaste tricket för att få uppmärksamhet

  Gudrun Schymans brännande av 100.000 kr. Mer behöver inte sägas.

  Dummaste utspelet

  Miljöpartiets förslag att förbjuda externa köpcentra. Det teknik- och bilfientliga partiet brukar alltid åtminstone driva en tokig sak. Maria Wetterstrand pratar ju alltid om att saker och ting är evidensbaserade. (Nytt modeord).

  Såhär skriver Aftonbladet om förslaget i sin granskning Lögndetektorn:

  "Miljöpartiets påstående är inte helt riktigt. De studier som finns på området visar att cityhandeln inte påverkas negativt av externa köpcentrum och det finns inga belägg för att stadskärnans roll som centrum utarmas. Tvärtom kan cityhandeln gynnas av externa köpcentrum."

  Att Miljöpartiet inte förstår att det är inte bilen som är problemet utan bränslet den går på.

  Bästa utspelet

  Lite partisk tycker jag Folkpartiets om äldre- omsorgen. Direkt koppling till det gamla kravet om eget rum i äldreomsorgen. Konkret genom tre krav. Parboendegaranti, att få gå ut garanti och rätten till att få fler maträtter att välja på.

  Minns någon vad Centerpartiets utspel handlade om?

  Det vi kommer ihåg

  Kan bara vara Sven-Erik Littorin. Jag var kvar i Almedalen när han avgick och det tog över all diskussion. Fortsättning lär följa. Vem har rätt Littorin eller Aftonbladet?

  Behövs Almedalen? Både ja och nej.

  Man får akta sig för att det blir för mycket jippo. Vill fler leka clown som Gudrun Schyman blir risken att jippobetonad verksamhet tar över och då kan politiker börja lägga utspel på andra platser och partiledare kanske avstår från att tala och komma till Visby och Almedalen.

  Aftonbl1Afton2Afton3DN1DN2DN3DN4Expressen1Expr2Svd12Dagen

  Läs också dessa bloggar som bloggat om teknikfientliga Miljöpartiet, Almedalen med mera: Jesper SvenssonRasmus JonlundJonas PetterssonAdam CwejmanHans ÅbergPer AnkarsjöHelena von SchantzCarina Boberg

  torsdag, juli 08, 2010

  Sossarna sänker sig själva

  I måndags var jag publik i Almedalen under programmet Debatt. Ett av ämnena var om det finns en hatkampanj mot Mona Sahlin.

  SSU ordföranden Jytte Guteland hävdade bestämt detta. Hon menade att Moderaterna låg bakom och tog råd av expredidenten George W Bush f.d medarbetare Karl Rove.

  Hon påstod att detta stod på Karl Roves hemsida. Men tydligen är det lite dåligt med engelska kunskaperna hos Jytte Guteland och SSU. Jan Björklunds nya skola behövs mer än någonsin.

  Så här står det på hans sida:

  "Before Karl became known as “The Architect” of President Bush’s 2000 and 2004 campaigns, he was president of Karl Rove + Company, an Austin-based public affairs firm that worked for Republican candidates, non-partisan causes, and non-profit groups. His clients included over 75 Republican U.S. Senate, Congressional, and gubernatorial candidates in 24 states, as well as the Moderate Party of Sweden."

  Alltså innan Karl Rove var arkitekten bakom Bush kampanjer var han rådgivare till en massa republikaner och Moderaterna. Alltså någon gång på 90-talet.

  Jytte Guteland sköt sig perfekt i foten i sina försök att bevisa att man är utsatt för en smutskampanj.

  Dessutom kan man fundera på hur klokt det är taktiskt att hela tiden gå omkring och skylla dåliga opinionssiffror för partiledaren och partiet på smutskastningskampanjer. Speciellt när man beskyller Alliansen för att använda ordet Toblerone.

  Indirekt påminner man ju om Mona Sahlins alla affärer. Och man påminner själva väljarna om Sahlins knackiga väg fram till ledarskapet. Man sänker alltså sig själva.

  Också Ann-Britt Grünewald försöker ta Mona Sahlin i försvar i dagens Aftonbladet som snarare stjälper än hjälper henne. "Därför tål inte S-männen Mona".

  Kanske "smutskastningskampanjen" är intern?

  Men även politiken sänker (S).

  En mätning som Veritas presenterade idag visar att 67,4% av svenskarna vill behålla RUT avdraget. Synovate redovisar också idag att partiets satsning på höjda skatter och bidrag inte går hem. Även Mona Sahlin är ett sänke enligt Synovate.

  Det vårdutspel som gjordes häromdagen handlade också mer reglering och mindre valfrihet. Helt i otakt med väljarna.

  Fallet i opinionen har givetvis skakat Socialdemokraterna. Kompromisserna med (V) och (MP) har dessutom dragit partiet åt vänster och bort från storstadsväljarna som man måste ha för att vinna valet.

  Även om jag gärna skulle skriva att Alliansen skickligt har vänt opinionen så är detta inte helt sant. Socialdemokraterna har själva genom ogenomtänkta utspel och påståenden själva bidragit till sitt opinionsras. Och högste ansvarig för detta är Mona Sahlin. Det är inte smutskastning att skriva så. Det är fakta.

  GPSvd1

  Andra som bloggat om (S) och bland annat vårduppgörelsen. Kristina Palmgren,Birgitta Rydberg,Christer Sörliden,Rasmus Jonlund,Hans Åberg,Den hälsosamme ekonomisten.

  tisdag, juli 06, 2010

  Äldregarantier handlar om respekt

  Idag är det Folkpartiets dag i Almedalen.

  Partiledaren Jan Björklund redovisade Folkpartiets tema för dagen. det handlar om äldreomsorg och en värdig ålderdom.

  Tre punkter finns i Folkpartiets förslag.

  För det första vill Folkpartiet införa en "Ut och gå-garanti". Den som bor på ett äldreboende ska ha rätt, om man själv vill, att få komma ut minst en gång varje dag.

  För det andra vill Folkpartiet införa en "välja mat-garanti". Äldre ska ha rätt att välja mellan olika maträtter, precis som alla vi andra. Inte bara få en tallrik serverad med det som kommunen bestämt.

  Dessutom vill Folkpartiet att den omvalda allians- regeringen under nästa mandat- period lagstiftar om en garanti för äldre som vill bo ihop hela livet.

  Men detta vill väl alla? Nej, tyvärr. När det gäller garanti för äldre att få bo ihop är många kommuner ihop. Man skyller på att man inet har pengar, att det atr en plats från någon annan och att det skulle vara problem med hyreslagstiftningen.

  Äldregarantier handlar om respekt för äldre människor. Att de skall få leva livet, hela livet.

  Hur skall detta finansieras? Folkpartiet vill ge en särskild äldreomsorgsmiljard.
  Uppfyller man garantierna får man del av miljarden.

  De kommuner som inte har lust att uppfylla detta får inga pengar. och förhoppningsvis röstas de politiker som sitter i majoritet bort i nästa val.

  Dn1234Svd1Svd2GPSydsv

  söndag, juni 13, 2010

  Blogginlägg och hemsidor

  Det har varit dåligt med blogginlägg senaste tiden. Tidsbrist är skälet. Men planerande av höstens valkampanj pågår för fullt. När allt är på plats skall det dock bli många inlägg i många frågor.

  Mest givetvis om mina hjärtefrågor. Sjukvården i Halland och givetvis i Kungsbacka.

  Tills dess titta gärna på Folkpartiet i Hallands hemsida som nu sakta men säkert ändrar form till en valsida.

  Jo jag ansvarar för den.

  www.folkpartiet.se/halland

  fredag, maj 28, 2010

  Katastrofsiffror för Sahlin

  Dagens mätning i DN/Synovate är en katastrof för Mona Sahlin.
  Några månader innan valet får Socialdemokraterna 32,5%. Man hotas av Moderaterna som Sveriges största parti.

  Alliansen är nu förbi. Sverigedemokraterna kommer inte in så tydlig alliansmajoritet.
  Piratpartiet syns inte till.

  Vänsterpartiernas skattechocker syns nu i mätningarna. Svenska folket gillar uppenbarligen inte det budgetbudskap som dessa tre partier har rullat ut.

  Strategerna inom de rödgröna måste var väldigt oroade. Lanseringen av det gemensamma budskapet gick inte hem. Hur skall valrörelsen genomföras? Mer gemensamma utspel eller skall partierna gå var för sig?

  7,2% för Folkpartiet är helt ok.

  Niklas Frykman,Amanda Brihed , Runo Johansson skriver också om detta.

  AftonDNSvdSydsvDagen12

  tisdag, maj 18, 2010

  Akutsjukvården för Kungsbackas invånare

  Med anledning av indragningar på Varbergs sjukhus och konsekvenserna fick jag idag publicerat denna insändare i Kungsbacka Posten.

  Akutsjukvården måste ses över

  De båda sjukhusen i Varberg och Halmstad har de senaste åren haft svårt att få ekonomin att gå ihop. Givetvis är detta oacceptabelt och man måste göra besparingar. Men görs dem rätt?

  Akut ortopedi och akut för barn har dragits in nattetid på Varberg. Fler funktioner är på gång att flyttas till Halmstad vilket Kungsbacka Posten redogör för i en artikel 15/5.

  Varje enskild åtgärd kan kanske i besparingens namn motiveras men det gäller att se helheten.Vi får inte heller glömma att när nattöppen jour i Kungsbacka lades ner 2006, Folkpartiet röstade som enda parti emot, var ett av argumenten att Varbergs akut har öppet hela natten.

  Nu blir det en utvärdering av flytten av akut ortopedi nattetid till Halmstad. Det är bra.

  Därför det är kanske i praktiken ingen besparing. Om patienter väljer att åka till sjukhus i Västra Götaland blir det en kostnad ändå.

  Barnakuten borde öppnas nattetid omedelbart.

  Med nedlagd nattjour i Kungsbacka och att delar av akuten i Varberg nedlagda nattetid hamnar Kungsbackas invånare i en ny situation.

  Därför borde man göra en total översyn av hur akutsjukvården skall se ut i Kungsbacka. Och det är viktigt att alla som ringer sjukvårdsupplysningen eller hämtas av ambulanssjukvården får klart för sig att vi har fri sjukvård över gränserna och man behöver inte åka till Halmstad om Varberg inte kan ge vården utan man har rätt att söka vård i Västra Götaland.

  Ett av mina vallöften är att arbeta för bättre akutsjukvård för Kungsbackas invånare.

  Tommy Rydfeldt (FP)
  Regionfullmäktigekandidat

  Betygen blir valfråga

  Idag la utbildningsminister Jan Björklund (FP)fram förslaget att införa betyg från årskurs 6.

  Ett förslag som har starkt stöd bland svenska föräldrar. Upp emot 80% brukar vara för förslaget när det görs opinionsundersökningar.

  Och förslaget är bra. Att få betyg i årskurs 8 är alldeles för sent. Elever och föräldrar har rätt att få besked om hur eleven ligger till tidigare. Både genom omdömen och sedan i årskurs 6 i form av betyg.

  Så att stöd kan sättas in tidigt.

  Betygshets, säger någon. Men vilken hets känner inte den elev som för fösta gången får betyg i årskurs 8 och bara har ett år på sig.

  Hur många har inte gett upp efter det?

  Frågan lär bli valfråga. Vinner alliansen införs betyg från årskurs 6. Vinner vänsterpartierna vet vi inte.

  Och vi kommer knappast få besked.

  Socialdemokraterna har öppnat för tidigare betyg men Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot.

  Idag fick vi ytterligare ett skäl att rösta på Folkpartiet och alliansen.

  Andra som skriver om det. Frykmans bloggSebastian Hallén Pär Gustafsson Pär Altenberg

  AftonDagenDNHDSydsvSvdGPExprDN2

  söndag, maj 16, 2010

  Hur slutar detta?

  Dagens mätning av gjord av SIFO,som publiceras i bland annat SVD och GP, är den tredje i rad som visar att det är i princip jämt mellan blocken. Skulle Kristdemokraterna öka 1% och Folkpartiet med 0,6% samtidigt som Miljöpartiet minskar med 1% och Socialdemokraterna med 0,6% så är alliansen förbi.

  Glädjande också att Sverigedemokraterna (SD) även i denna mätning är under 4%. Piratpartiet? Helt osynliga,

  SD kommer få svårt att komma med i debatten fram till valet. Vi har nu två tydliga regeringsalternativ och debatten mellan dessa kommer vara det intressanta.

  Positivt att Folkpartiet går framåt även i denna mätning.

  Miljöpartiet har ju haft kongress och partiledningen klarade sig sådär. Alla partiledningar vill ju undvika att kongresser ställer orimliga krav och förstör valrörelsen. Det största problemet är att man i valmanifestet skrev in krav på 35 timmars arbetsvecka. Förmodligen med bibehållen lön. Det sista är vad jag kan läsa mig till lite oklart.

  Arbetstidsförkortning med sänkt lön blir ju inte populärt. Och med bibehållen lön är det statlig lönepolitik. För det blir ju en jättelönehöjning som inte är förhandlad. Staten bestämmer hur löneutrymmet skall tas ut inte fack och arbetsgivare genom förhandling.

  Och med bibehållen lön ökar ju arbetsgivarnas kostnader rejält vilket skulle innebära att man inte har råd att anställa fler utan arbetstidsförkortningen skulle finansieras med besparingar. Och man får inga nya arbetstillfällen.

  Omöjligt förslag säger Peter Eriksson (MP). Och jag håller med honom men nu skall detta drivas i valrörelsen och försvaras av just Peter Eriksson.

  Det återstår att se om förslaget hjälper eller stjälper Miljöpartiet.

  AftonDagenDNExp1Svd1GP

  onsdag, maj 12, 2010

  Avundsjukspolitiken fungerar inte

  Först var det Demoskop och nu även Novus. Båda bekräftar att alliansen i princip är ikapp Vänsterpartierna.

  Och Miljöpartiet är den stor förloraren.

  När Vänsterparternas politik kunde granskas började svenska folket tvivla. En vecka av pressträff efter pressträff där man meddelade skattehöjning efter skattehöjning gjorde att många började fundera.

  Det är uppenbart att avundsjukspoliken inte fungerar. Man försöker bygga en politik på att den som är framgångsrik och tjänar pengar skall klämmas åt. Höjd fastighetsskatt, ny förmögenhetskatt, höjd inkomstskatt osv. Framgång är fult i Vänsterpartiernas Sverige och höjda bidrag är något bra.

  Att Miljöpartiet blir den stora förloraren är naturligt.Det är deras väljare som är mest tveksamma till en ekonomisk politik som är gammal känd socialdemokratisk med inslag av Vänsterpartiet. Partiet är nu ett rent Vänsterparti. Förmodligen ger man också upp friskolorna och turordningsreglerna för att få regera.

  Valet i höst blir jämt. Nu gäller det att se till att Alliansen får majoritet och att Sverigedemokraterna inte kommer in.

  Som vanligt ser vi inte något skymt av Piratpartiet i undersökningen. Den nya Junilistan? Upp som en sol.....

  GPDagenDNHDSvdGP

  Risk och möjlighet för Liberal democrats

  För första gången sedan krigsåren (regeringen avgick 1945) skall nu det Liberala partiet i Storbritannien ingå i en regering. Och för första gången sedan 1945 har man en koalitionsregering.

  Det finns stora risker för Liberal democrats och deras ledare Nick Clegg, ny vice premiärminister, att ingå i denna regering. Å ena sidan får man uppmärksamhet och om regeringen är framgångsrik kan man få erkännande och röster. Å andra sidan riskerar man folkets vrede när man måste skära ner i budgeten och framgång för regeringen kan lika gärna de Konservativa skörda.

  Blir regeringen för konservativ i sin politik riskerar man också kritik, inte minst från dem egna.

  Men jag tror Nick Clegg insåg att Liberal democrats stod inför ett vägskäl. Att fortsätta i en evig opposition eller att ta chansen att vara med och leda landet.

  Det finns stor risk med det beslutet men också möjligheter. Man får nu en folkomröstning om att ändra valsystemet. Även om det inte blir om rent proportionella val. Man visar också att man är att räkna med när det gäller att regera.

  Spekulationer är redan igång om hur länge denna regering håller. Jag tror den kommer att sitta 3-4 år. Det är i båda partiernas intresse att den inte blir kortlivad. Ett nyval ger automatsikt inte ett annat resultat. Och de Konservativa riskerar vid ett nyval att Labour och Liberal democrats bildar regering.

  Apropå Labour ser det ut som nyss avgångne utrikesministern David Milliband är favorit att bli ny ledare för Labour. Alan Johnson, tidigare inrikesminister och en av favoriterna, meddelade på morgonen att han inte ställer upp i kampen om vem som skall bli ledare för Labour och att han ställer sig bakom David Milliband.

  Bilden: Nick Clegg till vänster och David Cameron, ny premiärminister, till höger.

  AftonDagenDNExprSvdGPSydsv