onsdag, juli 28, 2010

Vänstern och privata välfärdsföretag

Debattartikel i Hallands Nyheter.

Stoppar privata välfärdsföretag

Vänsterpartiet gör stort nummer av att man vill förbjuda vinster för företag som driver skolor, vårdcentraler, äldreboenden med mera. För många låter det kanske lockande. En del tycker kanske spontant att pengarna skall gå till vård, skola och omsorg och inte till aktieutdelning. Men granskar man Vänsterpartiets argument faller det hela ihop.

För det första, varför gör ett privat vårdföretag vinst? Många privata vårdföretag hittar nya arbetsätt som gör vården billigare utan att kvalitén blir sämre. Det är en vinst som uppstår på grund av deras arbete. Skall man inte få del av den? Hade verksamheten varit kvar i landstingsdrift hade vinsten ej uppstått.

I Halland är villkoren för vårdcentraler samma för privata som landstingsrivna vårdcentraler. Att ha alla vårdcentraler i landstingets regi skulle alltså inte ge en enda ny krona till vården.

Vänsterpartiets argument blir ännu mer ihåliga när man tittar på vad det är för kostnader att driva privat vård, skola och omsorg.

Alla behöver lokaler. De är byggda av privata företag. Skall de inte få ta ut vinst när man bygger lokaler för en friskola? De flesta hyr sina lokaler av ett fastighetsbolag. Skall de inte få ta ut vinst när man hyr ut vårdlokaler? Man köper in en hel del varor och tjänster. Skall de företag som säljer sådana inte få ta ut vinst?

Och så kan man fortsätta. Ett sjukhus, en skola, en vårdcentral, ett äldreboende har många privata leverantörer på allt från mat till läkemedel. Utan dessa stannar verksamheten och troligen skulle ingen leverera om man inte kunde tjäna något på leveranserna.

Så vad man kommer ner till är att om en läkare och två sjuksköterskor startar en vårdcentral får de inte ta ut vinst. Men alla som levererar till dem eller hyr ut lokaler kan göra vinst. Eller?

Man kunde ju ha avfärdat Vänsterpartiets förslag som egenheter ingen behöver bry sig om, om det inte vore så att vänsterledaren Lars Ohly vill bilda regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Tills vi får ett klart besked lever vi i ovisshet om huruvida (S), (MP) och (V), om de vinner valet, tänker strypa möjligheterna för privata företag att driva friskolor, vårdcentraler, daghem och äldreboenden.

Och det är allvarligt. Privata välfärdsföretag bidrar till förnyelser och ökad valfrihet i välfärden. Något som uppenbarligen sticker i ögonen på de tre rödgröna vänsterpartierna.

För den som vill ha valfrihet, kortare vårdköer, fler aktörer och ökad tillgänglighet inom vård, skola och omsorg har det aldrig varit viktigare att i höst rösta på Alliansen och få ett starkt Folkparti.

Tommy Rydfeldt

Inga kommentarer: