tisdag, november 24, 2009

(S) utförslöp

Dagens opinionssiffror i Aftonbladet visar att Socialdemokraternas förändring till ett parti som andra fortsätter. Partiet får 29.7%.

Det fanns en tid då (S) alltid fick över 40 %. Men sedan valet 1991 har det bara hänt en gång nämligen 1994. Göran Persson klarade aldrig över 40 % i sina tre riksdagsval och nu tycks Mona Sahlin etablerat partiet kring 30 %.

Strategin att bilda regering med (MP) och (V) har också misslyckats. Miljöpartiet har blivit ett intressant parti för tänkbara socialdemokrater i storstäderna som inte stödjer Alliansen och inte heller är så förtjusta i Mona Sahlin och den politik man för.

Den hårdare knytningen av (MP) till (S) gör det möjligt för dessa väljare att rösta på (MP) och ändå få en vad de hoppas RödGrön regering.

Mätningen i Aftonbladet visar också att Alliansen är större än det RödGröna blocket.

Denna mätning är också en av få som fångar upp Piratpartiet.

Slutsatser av denna mätning?

Den enda säkra är att det blir jämt i nästa val och det är långt från avgjort.

AftonblSvdGP

måndag, november 23, 2009

Ett mycket bra landsmöte

Måndag och dags att reflektera över fyra dagars på Folkpartiets landsmöte.

Och det är inte svårt att konstatera att det blev ett mycket bra landsmöte. Kanske därför mediebilden blev lite konstig. Ingen strid om partiledarskapet. Hyllning av Jan Björklund och Cecilia Malmström. En partistyrelse som väljs i full enighet.

Bra beslut om skatter,energi, integration, skolan (tja förutom det där med förstatligande). Ett bra miljöprogram osv.osv.

Vad skall radio, TV och tidningar fokusera på då?

Jo att en liten del i ett väl genomarbetat program om integration inte går igenom. Det vill säga medborgarkurs. Men språkkravet finns kvar och en massa andra mycket bra förslag.

För Hallands del blev det bingo.

Många motioner från Halland gick igenom. Bland annat att barnkonventionens skall upphöjas till lag.

För egen del så uttalade landsmötet sitt gillande till att få bort köerna på akuterna och motionen om att man faktiskt skall få visitera besökande
och intagna inom bland annat rättspsykiatrin,som Bengt Eliasson skrivit men som jag är med på, gick också igenom.

Ett bra landsmöte som var en ordentlig avspark inför valet 2010.

Mer om Hallands framgångar och bilder hittar ni på www.folkpartiet.se/halland