måndag, september 07, 2015

Sverigedemokraterna slår in öppna dörrar om vårdcentralernas öppettider

I en motion till regionfullmäktige i Region Halland har Sverigedemokraterna föreslagit att utreda öppettiderna på vårdcentralerna. Man vill ha någon vårdcentral öppen kvällstid i varje kommun.

Lite goddag yxskaft över den motionen. Det man efterfrågar finns redan.

Det finns kvälls- och helgmottagningar i hela Halland. Den som har längst öppettider är Närakuten i Kungsbacka som har öppet 7-24 året om.

Entrén till Närakuten i Kungsbacka öppet 7-24.
Öppettiderna skiftar men bygger på patienternas behov och önskemål. Några hade tidigare öppet mer men antalet patienter var få. Att ha öppet utan att det kommer patienter är inget bra sätt att använda skattebetalarnas pengar. Skulle trycket öka någonstans kan man öka öppettiden.

Halland ser olika ut och därför möter man patienten lokalt med olika öppettider. Att reglera detta centralt vore fel.

Dessutom har flera vårdcentraler öppet vissa kvällar då det finns efterfrågan på detta.

När Närsjukvårdsnämnden vid senaste sammanträdet yttrade sig över motionen sa nämnden att det finns inga behov av att utreda det som SD vill.

Däremot är förbättrat akutflöde viktigt men det kommer att tittas på i det åtgärdspaket som regionen nu arbetar med

Nämnden skriver:

"Nämnden ser däremot möjligheter att förbättra patientflödena genom ett utökat samarbete mellan vårdcentralerna och sjukhusens akutmottagningar och ett gemensamt utvecklingsarbete kring detta har redan påbörjats."

Nämnden föreslår att motionen avslås.

Man kan notera att nämnden var enig. SD:s ledamot hade inget yrkande eller reserverade sig.

söndag, september 06, 2015

Dags att ta tillbaka berättelsen från Sverigedemokraterna

SD:s framgångar i opinionen har förvånat många men tittar man närmare på vad de gjort så är de inte så förvånande. 
Och svaret är enkelt, de har vunnit berättelsen. Då hjälper inte att man slåss med järnrör, en och annan skriver rasistiska inlägg i bloggar och på Facebook eller att man lamslår riksdagen. Inget biter på dem.

De har varit skickliga på att på framför allt på sociala medier ge en berättelse som ofta inte är sann, ibland kanske har en gnutta sanning i sig och ibland är förvrängd. Sidor som, när det passar SD, man kan ta avstånd ifrån.

Berättelsen blir att allt från våldtäkter via gängkriminalitet till inbrott beror på invandrare.Olika händelser i samhället förvanskas på sidor på nätet närstående SD och delas på olika sociala medier.

På detta sätt, hoppas SD, att väljarna varje dag när de handlar och ser tiggare, i TV och radio och i tidningar en påminnelse om att saker inte fungerar. Att invandring leder till våldtäkter, gängkriminalitet. (enligt SD inte jag) SD har svar på deras frågor, svar jag och väldigt många inte gillar, men man har svar, Och det man pekat på har nu inträffat i Sverige, enligt SD.
Då och då påminns väljarna om att övriga försöker hindra SD på olika sätt att få fram "sanningen". Deras kampanj i tunnelbanan hade bara ett syfte. Att skapa debatt och helst bli bortplockad. Det blir ytterligare ett bevis att övriga partier inte vill ha fram "sanningen".

Decemberöverenskommelsen är ju också ett bevis på detta enligt SD.

Det är därför jag vill riva upp decemberöverenskommelsen. Den gynnar SD främst. Att träffa en uppgörelse som är till för att förhålla sig till ett parti är fel.

Det viktigaste i att få framgång är att vinna berättelsen. Folkpartiet vann den om skolan. Till slut fick till och med (S) ge upp och ansluta sig. Och det var ju kanske problemet varför det inte gav så stora framgångar i opinionen. Andra anslöt sig.

Andra berättelser som har vunnits var alliansens om utanförskapet och arbetslösheten 2006. Göran Persson duckade och förstod inte och förlorade valet.
Man vinner inte val genom enskilda sakfrågor utan att skapa just en berättelse där man pekar på problem men också har lösningar. Att få väljarna att se problemen. Bäst är när motståndaren förnekar problemen som väljarna dagligen ser.

Hur bekämpar vi SD? Jo genom att vinna tillbaka berättelsen. Den fruktansvärda flyktingkatastrofen kan bli en chans att göra så. Att visa att dialog är bättre än järnrör. Att humanitet alltid slår främlingsfientlighet. Verkligheten överträffar alltid dikten och nu ser alla hur verkligheten ser ut jämfört med dem som inte tvekar att förvränga sanningen för att sprida sin främlingsfientlighet och rasism.

Men man måste också våga ändra och skärpa reglerna då det behövs.

PM Nilsson i en ledare i Dagens Industri  tar också upp detta. Transportörsansvaret gör att ingen idag kan flyga in i Europa utan visum.

PM skriver:
"Transport bör ordnas på plats och flyktingar fördelas jämnt på flera länder, precis som under Kosovokrisen. Flyktingar måste kunna resa med pass, inte minst för att kunna skilja på ISIL-krigare och andra. Det uttalade syftet är att stoppa dödsolyckorna."
En ordnad mottagning av flyktingar skulle också innebära att länder inte kan smita undan. Som Margot Wallström påpekat, Finland skickade under andra världskriget 70,000 barn till Sverige. Kanske dags att ge tillbaka och hjälpa dagens flyktingar?
PM Nilsson tar också upp i sin ledare frågan kring tillfälliga uppehållstillstånd och att  permanent uppehållstillstånd skall vara ett led i integrationen. Det ligger något i vad han skriver och regler kan behöva ändras.

Fredrik Malm (FP) har också tagit upp frågan kring "säkra länder". Asylsökande som kommer från länder som anses säkra och väldigt få från de länderna får asyl. Men de tar upp resurser och borde kunna snabbehandlas.

Sverigedemokraterna har under allt för lång tid fått slå an tonen när det gäller invandring och asylpolitik. Nu är det dags att andra tar över berättelsen.