måndag, september 07, 2015

Sverigedemokraterna slår in öppna dörrar om vårdcentralernas öppettider

I en motion till regionfullmäktige i Region Halland har Sverigedemokraterna föreslagit att utreda öppettiderna på vårdcentralerna. Man vill ha någon vårdcentral öppen kvällstid i varje kommun.

Lite goddag yxskaft över den motionen. Det man efterfrågar finns redan.

Det finns kvälls- och helgmottagningar i hela Halland. Den som har längst öppettider är Närakuten i Kungsbacka som har öppet 7-24 året om.

Entrén till Närakuten i Kungsbacka öppet 7-24.
Öppettiderna skiftar men bygger på patienternas behov och önskemål. Några hade tidigare öppet mer men antalet patienter var få. Att ha öppet utan att det kommer patienter är inget bra sätt att använda skattebetalarnas pengar. Skulle trycket öka någonstans kan man öka öppettiden.

Halland ser olika ut och därför möter man patienten lokalt med olika öppettider. Att reglera detta centralt vore fel.

Dessutom har flera vårdcentraler öppet vissa kvällar då det finns efterfrågan på detta.

När Närsjukvårdsnämnden vid senaste sammanträdet yttrade sig över motionen sa nämnden att det finns inga behov av att utreda det som SD vill.

Däremot är förbättrat akutflöde viktigt men det kommer att tittas på i det åtgärdspaket som regionen nu arbetar med

Nämnden skriver:

"Nämnden ser däremot möjligheter att förbättra patientflödena genom ett utökat samarbete mellan vårdcentralerna och sjukhusens akutmottagningar och ett gemensamt utvecklingsarbete kring detta har redan påbörjats."

Nämnden föreslår att motionen avslås.

Man kan notera att nämnden var enig. SD:s ledamot hade inget yrkande eller reserverade sig.

Inga kommentarer: