måndag, september 14, 2015

Sjukvård är ingen tillverkningsindustri

Björn Johansson, från det lokala missnöjespartiet Kungsbackaborna, i Kungsbacka har i flera insändare argumenterat för att man skall inte ha landsting eller regioner. Ingen statlig sjukvård heller utan en massa privatföretag med oberoende styrelser som sköter vården.

Statens uppgift skall tydligen vara att bara ge dem pengar.

I lördagens Kungsbacka Posten svarar jag.

Sjukvård är ingen tillverkningsindustri

Björn Johansson kan tydligen väldigt lite om sjukvård. Annars hade han inte velat organisera den som en tillverkningsindustri.

Men sjukvård är ingen industri. Man kan inte tacka nej till ”olönsamma patienter”. Välja att inte ge vård inom vissa diagnoser eller sluta verka i delar av Sverige för att det ger för dålig lönsamhet.

Sjukvård handlar om samarbete. Cancervården är ett bra exempel på detta där regioner/landsting skapar processer för att få världens bästa cancervård. Processer som i Björn Johanssons värld säkert är olönsamma men som räddar liv.

Jag ser gärna privata företag och valfrihet i vården men det är ingen slump att de flesta länder i Europa har en solidarisk finansiering och en sjukvård huvudsak i offentlig regi.

Finansieringen över skatten kräver demokratisk kontroll att pengarna används på rätt sätt. Att den som har största behovet också ges företräde till vården.

Vem kontrollerar att pengarna används rätt, patienter inte väljs bort och vem står till svars inför skattebetalarna? De vårdenheter med styrelser som Björn Johansson vurmar för ställer ju inte upp i val och kan bli bortröstade.

Ungefär 1 % av patienterna står för 30 % av sjukvårdens kostnader. Patienter som i Björn Johanssons förslag skulle kunna råka väldigt illa ut.

Intressant att det lokala partiet Kungsbackaborna nu driver denna linje. För det gör väl ni? Han undertecknar ju insändaren i partiets namn.

Tommy Rydfeldt (FP)
Gruppledare
Region Halland

Inga kommentarer: