torsdag, juni 28, 2007

Varför är bolagstämmor slutna?

I bolag som ägs av kommuner eller landsting är oftast bolagstämmor slutna föreställningar. Trots att bolagen indirekt ägs av medborgarna. På stämmorna finns styrelse, någon/några som representerar aktierna och så kallade partiföreträdare. En person från varje parti som finns i det fullmäktige som äger aktier.

Men medborgarna har inte närvarorätt eller kan ställa frågor. Oftast är media inte heller välkomna.

Konstigt egentligen att man stänger ute medborgare och media. Bolagen omsätter ibland stora summor och man har omfattande verksamhet. Ta Göteborgs stad som exempel. Bolagen där omsätter mer en de flesta kommuner i Sverige. Kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige är det givet att alla kan lyssna på. Någon form av frågestund finns åtsminstone en gång per år.

Landstinget Halland äger 50% av Hallands länstrafik.

Nu har folkpartiet i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att medborgarna skall få närvarorätt på bolagstämmorna.

Här är motionen i sin helhet:

Motion ang. möjligheten för allmänheten att närvara på länstrafikens bolagsstämma.

Bolagsstämmor i kommun- och landstingsägda bolag brukar vara interna tillställningar. Förutom styrelsen och VD finns en representant för varje ägare närvarande samt partiombud.

Medborgarna har inte tillträde trots att de är dem som i grunden äger bolagen.

På flera ställen i Sverige har man prövat att via annonsering bjuda in allmänheten att närvara på bolagsstämmor i kommun- och landstingsägda bolag.

Detta har vitaliserat bolagsstämmorna och ökat intresset för bolagens verksamhet.

Man bör också ge medborgarna möjlighet att i förväg ställa en fråga som besvaras på mötet samt ge frågeställaren möjlighet att via replik eventuellt komplettera frågan.

Landstinget Halland äger 50 % av Hallands länstrafik AB. Ett bolag vars verksamhet ofta får stor uppmärksamhet i media.

Folkpartiet tycker det vore intressant att pröva att ha bolagsstämmor i Hallands länstrafik AB där medborgarna får möjlighet att lyssna på presentationer av företagets verksamhet och ställa frågor.

Landstinget Halland kan genom sin stora ägarandel verka för att frågan kommer upp och behandlas i bolagets styrelse och på bolagsstämman.

Yrkande:
att landstingsfullmäktige som ägardirektiv uppdrar åt Landstingets Hallands ombud påbolagsstämman med Hallands länstrafik AB samt de av landstinget nominerade styrelseedamöterna i bolaget,
att verka för att man prövar att ha bolagsstämmor i bolaget där
medborgarna ges möjlighet att närvara och ställa frågor.

För Folkpartiets fullmäktigegrupp


Bengt Eliasson
Gruppledare

onsdag, juni 27, 2007

Ännu ett steg bort från flum(s)kolan


Idag presenterade skolminister Jan Björklund (fp) och utbildningsminister Lars Leijonborg (fp) regeringens direktiv till en ny lärarutbildning.

Direktiven till ny lärarutbildning innebär att lärarna som tidigare delas upp utifrån vilka åldrar de undervisar och olika treåriga stadier. Tanken är att kraven ska höjas, men utbildningen ska inte förlängas, utom möjligen för de nygamla låg- och mellanstadielärarna där dagens 140 poäng kan ökas till 160 poäng.

Och även denna dag har vi tagit ännu ett steg mot världens bästa skola och ännu ett steg bort från den socialdemokratiska flumskolan.

Läs mer här.

Blair, Brown och Eriksson


För en stund sedan så gjorde Tony Blair sitt sista framträdande i brittiska underhuset. Det var premiärministers frågestund som var ovanligt lättsam denna sista gång.

Senare idag tar Gordon Brown (bilden till vänster) över.

Vad betyder det?

Kommer Brown att försöka få hem trupperna från Irak? Förmodligen. Han vet att fortsatta trupper i Irak är ett hot mot en valseger 2009 eller 2010.

Gordon Brown vill nog inte bli en parantes som premiärminister.

Blir Storbritannien mer EU vänligt? Knappast. Gordon Brown vet att det finns en allmän misstänksamhet mot EU i Storbritannien. Man kommer att försöka få ha kvar undantag och rabatter även i fortsättningen. Storbritannien lär bli det sista land som går över till Euro inom EU.

I övrigt så lär tiden visa om Gordon Brown drar Labour åt vänster eller höger. Varje vänstersväng ger mer utrymme åt Liberal democrats och de konservativa. Men högersvängar skapar å andra sidan oro och uppror inom Labour. Så det gäller att balansera.

Tony Blair, vad händer med honom? Närmast blir han med största sannolikhet medlare i mellanöstern. Ett jobb som kommer att passa honom utmärkt.

Apropå England så närmar sig Sven-Göran Eriksson sitt jobb som manager. Engelska tidningarna måste jubla. Återigen får man skriva om honom. Och drömmen måste väl vara en ny kärleksaffär. För man kan väl inte sitta och vänta på att få skriva om sportsliga framgångar för Manchester City?

tisdag, juni 26, 2007

Västsvenskar tar över folkpartiet

Jan Björklund från Skene blir ordförande. Och de båda Göteborgarna Cecilia Malmström och Helene Odenljung blir 1.e vice ordförande respektive 2:e vice ordförande.

Åtminstone om valberedningen får igenom sitt förslag. Och det tror jag man får.

Ordförande i valberedningen är Lennart Olsson. F.d kommunalråd i Göteborg och en man med mycket erfarenhet och klokhet.

Mycket bra val och nu kan folkpartiet börja titta framåt.

måndag, juni 25, 2007

Skrota CSN ett bra centerförslag

Centerpartiet föreslår att CSN läggs ner och att bankerna tar över utlåning till studerande. Ett bra förslag. För den studerande så skulle samma regler gälla och staten skulle garantera lånet som idag.

Vi behöver inte särskild statlig bank för studielån. Bara garantier och regler som stimulerar till att läsa vidare.

söndag, juni 24, 2007

Björklund, opinionen och Östros

Jan Björklund verkar få en rivstart som partiledare. Högst förtroende bland medborgarna tillsammans med Fredrik Reinfeldt.

Inte konstigt då 75-80% av svenskarna enligt olika undersökningar stödjer hans skolpolitik. Något att bita i för socialdemokraterna.

Som vanligt skall man var skeptisk mot opinionsundersökningar. De visar för olika. Men en klar trend finns i flera mätningar. Socialdemokraterna backar. Regeringen har fått upp ångan och sossarna står utan politik.

Temo/synovate påstår att man tappar bland villaägarna. Inte konstigt om det är sant då (s) vill återinföra fastighetsskatten. Underbar fråga att gå till val på i storstädernas förorter. Rösta på (s) så återinför vi fastighetsskatten. Nästan som att ge bort valsegern 2010 till alliansen.

Och nu börjar verkligheten komma ikapp Thomas Östros. I en debattartikel i DN skriver
han tillsammans med Luciano Astudillo följande: "När folk inte ansåg att
partiet hade en bra jobbpolitik förtjänade vi inte att vinna valet"

Man borde ha skrivit att "när vi inte hade en jobbpolitik förtjänade vi inte att vinna". Detta vore mer sanning.

Men artikeln är tom på förslag på åtgärder hur vi skall få fler i arbete. Det står vad man vill göra men hurskall man få fler i arbete och pressa ner ungdomsarbetslösheten? Det gäller inte bara att ha mål utan också medel.

Just nu vet ingen vilken politik man har på vissa områden. Skall man ta bort jobbavdraget och höja skatten får svenska folket? Skall fastighetsskatten återinföras? Skall villaägare med vanliga inkomster börja få betala förmögenhetsskatt igen? Hur skall jobben fram? Vilken skolpolitik vill man föra? Hur skall man lösa integrationsproblemen?

Frågorna är många men svaren är få från socialdemokraterna.

Undra om de hinner klart till 2010?

Jag tolkar Östros och Astudillos artikel som ett inlägg i den interna debatten. Det verkar som det pågår ett internt krig mellan de som vill modernisera socialdemokratin och kanske acceptera många av regeringens förslag och de som vill gå till val på att återställa allt till hur det var tidigare. Vem vinner?